| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Jak wycenia się aktywa i pasywa

Jak wycenia się aktywa i pasywa

O wadze i randze wyceny aktywów i pasywów w jednostce nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy, że wiarygodność i prawidłowość wyceny ma fundamentalne znaczenie dla odpowiedniego ustalenia wyniku finansowego. Warto więc przypomnieć generalne zmiany, jakie nastąpiły w prawie bilansowym w tym zakresie. Wprawdzie obowiązują one już jakiś czas, ale ciągle wydają się "świeże", głównie dlatego, że pewne prace w księgowości dokonywane są cyklicznie, na dzień bilansowy, który z reguły jest ostatnim dniem roku kalendarzowego. Tak więc po pewne regulacje sięgamy tylko w określonych momentach. Zasadnicze zmiany w zakresie regulacji dotyczących podstawowych kategorii majątkowych: ich definicji i wyceny nastąpiły w 2002 r. Ustawodawca wprowadził do polskiej rachunkowości nowe pojęcia, takie jak: wartość godziwa czy trwała utrata wartości, które mają fundamentalne znaczenie w kwestiach wyceny.

Jak już wspomniałam, za koszty środków trwałych w budowie uważa się, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości, ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną jeszcze budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego. Co obejmuje cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie określa art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości. Z przepisów tych wynika, że do kosztów środków trwałych w budowie zalicza się wyłącznie koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z budową danego obiektu. Koszt wytworzenia nie obejmuje kosztów ogólnego zarządu, tj. kosztów działalności jednostki jako całości oraz zarządzania nią. Zatem generalnie koszty mające charakter kosztów ogólnego zarządu nie stanowią z reguły ani bezpośrednich, ani pośrednich kosztów budowy środków trwałych. Jednak wydaje się celowe uznanie za koszty pośrednio związane z budową i zarazem zwiększające wartość początkową środków trwałych, koszty dotyczące wyłącznie rozpoczętej budowy. Zatem koszty utrzymania stanowisk pracy lub komórek organizacyjnych wykonujących wyłącznie czynności dotyczące rozpoczętej budowy będą kosztami zwiększającymi wartość początkową tej budowy, będą wpływały na jej wycenę. Takimi kosztami będą więc koszty wynagrodzenia księgowej, prowadzącej księgi związane z tą konkretna inwestycją. Wydaje się, iż w przypadku wydzielenia i odrębnego rozliczenia wydatków związanych z daną inwestycją, również wspomniane koszty powinny być rozliczane na poczet budowanej inwestycji. Dana część kosztów, np. na kawę, herbatę czy środki czystości, przeznaczonych wyłącznie do zaspokojenia potrzeb pracowników związanych z daną inwestycją, powinna powiększać wartość danej budowy. Koszty utrzymania stanowisk pracy lub komórek organizacyjnych wykonujących wyłącznie czynności dotyczące rozpoczętej budowy będą kosztami zwiększającymi wartość początkową tej budowy.
Do kosztów wytworzenia budowy należą:
• rzeczywiste koszty eksploatacji sprzętu (łącznie z jego bieżącą naprawą), a także rzeczywiście naliczona amortyzacja sprzętu,
• świadczenia na rzecz robotników wykonujących budowę, np. posiłki profilaktyczne,
• wynagrodzenie np. inspektora nadzoru, jeżeli nie jest on etatowym pracownikiem, a wykonuje swoje funkcje dorywczo.
Cena nabycia
Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »