Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Składka zdrowotna ryczałtowców w 2022 roku. Rozliczenie roczne – termin, nadpłata, dopłata

Patrycja Majzner
Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków, mediator sądowy
Składka zdrowotna ryczałtowców w 2022 roku. Rozliczenie roczne – termin, nadpłata, dopłata
Składka zdrowotna ryczałtowców w 2022 roku. Rozliczenie roczne – termin, nadpłata, dopłata
Shutterstock
Przedsiębiorcy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych muszą sporządzić za 2022 rok rozliczenie roczne składki zdrowotnej i przesłać do ZUS do 2 maja 2023 r. Z tego rozliczenia może wynikać nadpłata albo niedopłata składki.

Składka zdrowotna ryczałtowców w 2022 roku – co się zmieniło?

Wprowadzenie składki zdrowotnej, którą przedsiębiorcy naliczają od uzyskanego dochodu wprowadziło ogromne zamieszanie. Przedsiębiorcy, księgowi i doradcy podatkowi liczyli i głowili się – co zrobić, aby opłacana zdrowotna była jak najniższa. I tak w 2022 roku jak grzyby po deszczu wyrośli ryczałtowcy.
Skąd ta wielka fascynacja podatkiem ryczałtowym? Otóż okazało się, że nawet jeśli stawka podatkowa ryczałtu dla danej działalności nie jest wybitnie atrakcyjna, to już obliczona składka zdrowotna tak.

Przypomnijmy – jeszcze w 2021 roku obowiązywały jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby prowadzące działalność miały ryczałtowo ustaloną wysokość składki zdrowotnej. Podstawę stanowiło 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Podstawa w 2021 roku wynosiła 4.242,38 zł., a obliczone 9% podstawy 381,81 zł. stanowiło miesięczną składkę zdrowotną.
Wszystko wywróciło się do góry nogami 1 stycznia 2022 r. wraz z wejściem w życie pakietu ustaw tzw. Polskiego Ładu. Ustawodawca wpadł na pomysł, aby składkę zdrowotną naliczać od uzyskanego dochodu. I idąc tym tokiem rozumowania ustalił, że zupełnie inne zasady będą obowiązywały podatników rozliczających się na podatku liniowym, zasadach ogólnych i ryczałcie. Liniowcy zapłacą bowiem 4,9% od swojego dochodu, zasady ogólne aż 9% a ryczałtowcy? No właśnie, ryczałtowcy otrzymali trzy bardzo atrakcyjne stawki.

Składka zdrowotna płacona w zależności od przychodu ryczałtowca

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego składka zdrowotna jest opłacana w zależności od wysokości przychodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym. Podstawa wymiaru składki jest stała i wynosi przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego włącznie z wypłatami z zysku. Jednak stawka procentowa jest uzależniona od przychodu przedsiębiorcy, a sama składka obliczana w wysokości 9% podstawy. Przeciętne wynagrodzenie w 2021 roku wyniosło 6.221,04 zł. a podstawy i wysokość składki obrazuje tabela:

Przychód w roku

Podstawa składki zdrowotnej

Miesięczna składka zdrowotna

do 60.000 zł.

6.221,04 zł. x 60 % =  3.732,62 zł.

3.732,62 zł. x 9% = 335,94 zł.

od 60.000 zł. do  300.000 zł.

6.221,04 zł. x 100% = 6.221,04 zł.

6.221,04 zł. x 9% = 559,89 zł.

powyżej 300.000 zł.

6.221,04 zł. x 180% = 11.197,87 zł.

11.197,87 zł. x 9% = 1.007,81 zł.

Ustalając przychód nadal mamy prawo do odliczenia opłaconych w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne.

Jak obliczyć składkę zdrowotną u ryczałtowca?

Należy na bieżąco śledzić wysokość uzyskanych przez niego przychodów narastająco w roku kalendarzowym. Może się bowiem okazać, że dojdzie do przekroczenia progu.

Przeanalizujmy to na przykładach.

Przykład 1
Pani Anna wybrała jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowany. W roku 2022 nie przekroczyła przychodu 60.000,00 zł. Zatem za każdy z miesięcy będzie opłacała składkę zdrowotną w wysokości 335,94 zł.

Przykład 2
Pan Adam w miesiącu maju przekroczył próg przychodu. Jego przychody narastająco rocznie wyniosły bowiem 79.000,00 zł.
W jego przypadku składki będą wynosiły:
Styczeń – kwiecień kwota miesięcznie 335,94 zł.
Maj 559,89 zł.
Jeśli w kolejnych miesiącach tj. czerwiec-grudzień nie przekroczy kolejnego progu, czyli jego przychody nie przekroczą 300.000,00 zł. to nadal będzie opłacał składkę w wysokości 559,89 zł. miesięcznie

Przykład 3
Pani Karolina na dzień 30 listopada wykazała przychody narastająco w kwocie 25.000 zł. Jednak w miesiącu grudniu dokonała dużej sprzedaży i jej przychody na 31.12 wyniosły 390.000 zł. W tym przypadku Pani Karolina opłaci następujące składki:
Styczeń-listopad w wysokości miesięcznej 335,94 zł.
Grudzień – składka 1.007,81 zł.

To teraz zapytać może przedsiębiorca – no dobrze, ale Pani Karolina nie powinna tak wysokiej składki zapłacić jednak za cały rok? Bo przecież przychód za cały rok przekroczył pierwszy próg. Dokładnie tak. I tutaj właśnie wielu przedsiębiorców może zostać przyprawionych o zawał serca.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Kto będzie miał niedopłatę?

Składka zdrowotna nakłada na nas bowiem obowiązek sporządzenia rozliczenia rocznego do ZUS. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS przy opodatkowaniu ryczałtem: jeśli jesteś tak opodatkowany to składki nadal obliczasz od miesięcznej podstawy wymiaru i opłacasz je co miesiąc. Jednak po zakończeniu roku ustalasz dodatkowo wysokość składki od rocznej podstawy jej wymiaru. Może to oznaczać, że roczna składka będzie wyższa od sumy składek, które płaciłeś co miesiąc. Wtedy musisz dopłacić powstałą różnicę. Roczne rozliczenie wykazujesz w deklaracji rozliczeniowej (jeśli opłacasz składki na własne ubezpieczenia) lub w raporcie ZUS RCA (jeśli opłacasz składki także za innych ubezpieczonych).

Odwołując się do naszych przykładów:

1) Pani Ania nie ma się czym martwić – nie przekroczyła progu 60.000 zł. zatem nie wystąpi u niej dopłata składki zdrowotnej.

2) Pan Adam już nie ma takiej komfortowej sytuacji. Jego przychód roczny mieści się bowiem w drugim przedziale przychodów i powinien odprowadzać składki miesięczne w wysokości 559,89 zł.

Dokonując rozliczenia rocznego na deklaracji składanej do ZUS wykaże zatem należne składki zdrowotne w wysokości:
12 miesięcy x 559,89 zł. = 6.718,68 zł.
natomiast wpłacone w wysokości:
(4 miesiące x 335,94zł.) + (8 miesięcy x 559,89 zł.) = 5.822,88 zł.

Zatem Pan Adam wykaże w deklaracji za kwiecień 2023 kwotę 895,80 zł. do dopłaty tytułem składek zdrowotnych za 2022 rok. I będą podlegały wpłacie do 2 maja 2023 roku.

3) Pani Karolina będzie miała wykazaną największą niedopłatę. Dopiero w grudniu przekroczyła próg i tylko za jeden miesiąc w roku zapłaciła składkę w wysokości 1.007,81 zł.
Dokonując rozliczenia rocznego na deklaracji składanej do ZUS wykaże zatem należne składki zdrowotne w wysokości:
12 miesięcy x 1.007,81 zł. = 12.093,72 zł.

Natomiast wpłacone w wysokości:
(11 miesięcy x 335,94 zł.) + (1 miesiąc x 1.007,81 zł.) = 4.703,15 zł.

Zatem Pani Karolina w deklaracji za kwiecień 2023 wykaże kwotę do dopłaty w wysokości aż 7.390,57 zł. I będzie musiała te składki odprowadzić do 2 maja 2023 roku.

Jak zatem widać na powyższych przykładach – ci przedsiębiorcy, którzy uzyskują wysokie przychody choćby w drugiej połowie roku, muszą spodziewać się dość dużych dopłat tytułem składki zdrowotnej.

Nadpłata składki zdrowotnej

A czy może wystąpić sytuacja, kiedy będziemy mieć nadpłacone składki zdrowotne?

Rozpatrzmy zatem przykład Pana Karola. Pan Karol już w styczniu przekroczył próg przychodu, gdyż na dzień 31.01 wyniósł 315.000,00 zł. Za cały rok opłacał składkę zdrowotną w wysokości miesięcznej 1.007,81 zł. czyli wpłacił na konto ZUS kwotę łączną 12.093,72 zł.

W grudniu jednak dokonał korekty przychodów i na dzień 31.12 jego przychody narastająco za cały rok wyniosły 102.000,00 zł. W tym przypadku Pan Karol wykaże składki wpłacone w wysokości 12.093,72 zł. i należne w wysokości 6.718,68 zł. (12 miesięcy x 559,89 zł.). Powstanie nadpłata składek zdrowotnych w wysokości 6.718,68 zł. Zgodnie z zapisem w ustawie Pan Karol będzie mógł wystąpić o zwrot nadpłaty w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego – czyli do końca maja danego roku. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie to ZUS odrzuci wniosek.

Wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne

Wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne będzie musiał być złożony w formie dokumentu elektronicznego, który będzie można podpisać:

 • Podpisem kwalifikowanym
 • Podpisem zaufanym
 • Podpisem osobistym
 • wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym

W przypadku przedsiębiorców, którzy mają zaległości w opłacaniu składek lub zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wówczas ZUS wstrzyma zwrot nadpłaty i w pierwszej kolejności rozliczy je z zaległościami. Jeśli jednak przedsiębiorca nie ma żadnych zaległości wobec ZUS, wówczas w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego otrzyma zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej.

Uproszczona składka zdrowotna dla ryczałtowców

Czy można zatem ustrzec się przed tak dużymi dopłatami? ZUS stworzył przedsiębiorcom – ryczałtowcom jedną taką możliwość, czyli tzw. składkę uproszczoną. Co to oznacza? Otóż, jeśli przedsiębiorca spełnia ustawowe warunki, może ustalić jedną stała wysokość składki na cały nadchodzący rok.

Warunki, które należy spełnić, by korzystać ze składki uproszczonej:

 • cały poprzedni rok kalendarzowy była prowadzona działalność gospodarcza
 • w poprzednim roku przedsiębiorca opłacał podatek według zasad ogólnych, podatku liniowego, podatku z kwalifikowanych praw własności intelektualnej lub ryczałtu

Na podstawie przychodu z poprzedniego roku opłaca uproszczoną składkę przez cały rok.

Należy tylko mieć na uwadze fakt, że również w tym przypadku może nastąpić nadpłata lub niedopłata wpłat na składkę zdrowotną, gdyż przychód z bieżącego roku może być wyższy lub niższy od roku poprzedniego. I w tym przypadku również będzie należało wpłaty rozliczyć w kwietniu na deklaracji rozliczeniowej ZUS.

Przykład 1
Pani Karolina wybrała rozliczanie składki zdrowotnej na podstawie przychodu z roku poprzedniego. Przychód za 2021 rok wyniósł 27.000 zł. Zatem cały rok 2022 Pani Karolina wpłacała miesięcznie kwotę 335,94 zł. Łącznie wpłaciła 4.031,28 zł.
Rozliczając rok 2022 wykazała natomiast przychód w kwocie 78.000 zł. Oznacza to, że powinna wpłacić za każdy miesiąc 559,89 zł. czyli rocznie 6.718,68 zł. Pani Karolina będzie zatem musiała dopłacić 2.687,40 zł.

Przykład 2
Pan Tadeusz również wybrał składki uproszczone. Jego przychód za 2021 rok wynosił 390.000 zł. Spodziewał się podobnych przychodów w kolejnym roku zatem uznał, że bezpiecznie będzie opłacać wyższą zdrowotną. Wpłacił zatem 12 miesięcy x 1.007,81 zł. – 12.093,72 zł. W rozliczeniu rocznym za 2022 rok wykazał przychody 120.000 zł. Powinien zatem wpłacać składkę niższą, czyli 559,89 zł. miesięcznie. Jego składki należne za 2022 wyniosły 12 miesięcy x 559,89 zł. czyli 6.718,68 zł. Pan Tadeusz otrzyma zatem zwrot 5.375,04 zł. tytułem nadpłaconej składki zdrowotnej (oczywiście musi złożyć stosowny wniosek – o czym pisaliśmy wyżej).

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – jak i do kiedy (termin)?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w poradniku dla płatników składek „ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa. Jak wypełnić i skorygować wskazuje, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i stosujące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wykazują roczne rozliczenie składki zdrowotnej:
- w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (jeśli opłacasz składki na własne ubezpieczenia) lub
-
w raporcie ZUS RCA (jeśli opłacasz składki także za innych ubezpieczonych) składanych za luty danego roku.

Ponadto ZUS informuje w ww. poradniku, że: "Pierwsze roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. wykażesz w dokumentach za luty 2023 r. Dopłatę składki uregulujesz w terminie płatności za luty, czyli nie później niż do 20 marca (pierwszy raz w 2023 r.)."

Jednak jak wynika ze zmienionych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 81 2ka) rozliczenia dokonać należy w dokumencie rozliczeniowym składanym za miesiąc, w którym upływa termin złożenia zeznania. Zatem rozliczenia rocznego dokonamy w deklaracji za kwiecień 2023 r. natomiast dopłata składki zdrowotnej będzie musiała zostać dokonana do 20 maja 2023 r.

Ryczałt miał się okazać łatwym rozwiązaniem również w zakresie składki zdrowotnej. Jednak polski przedsiębiorca nie może mieć łatwo. Już dzisiaj musi przygotować się na składanie rozliczenia rocznego składki zdrowotnej i być może sowitą jej dopłatę.

Patrycja Majzner, Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków, mediator sądowy

Reklama
PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Agg
  2022-11-25 15:30:48
  Paranoja !! Już nie pytam gdzie się podziewają te horrendalne pieniądze bo i tak się nie dowiem. Jedynie mogę się domyślać !! U nas sytuacja taka : pan lat 75, emeryt prowadzący jeszcze wciąż własną firmę. ZUS pobiera składkę zdrowotną od wypłaconej emerytury. Jednocześnie z racji wieku seniorowi przysługuje tzw. dodatek pielęgnacyjny, darmowe leki itp przywileje. I tu zonk : składka zdrowotna ( płacona w myśl prawa do kwadratu !!! ) Wynosi prawie 600 pln..... Ktoś mi wyjaśni zawiłości myślenia najbardziej pazernego państwa na świecie ?????
  0
 • Rejestracja spółki z o.o.
  2022-11-24 15:17:48
  Zakładanie spółek z pomocą profesjonalistów - nie martw się formalnościami! Zapraszamy do kontaktu! rejestracja-spolki-zoo pl
  2
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek od nieruchomości
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
działki budowlane
domy jednorodzinne
garaże
lasy
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kiedy dane nabywcy na fakturze można skorygować notą korygującą
Faktura jest jednym z najpopularniejszych dokumentów stosowanych w obrocie gospodarczym. Nie tylko potwierdza przeprowadzoną pomiędzy sprzedającym a kupującym transakcję (sprzedaż towarów lub usług) ale również umożliwia jej ujęcie w księgach rachunkowych. Prawidłowo wystawiona stanowi podstawę do rozliczenia podatku VAT, w tym odliczenia podatku naliczonego. W artykule odpowiemy na pytanie co zrobić, jeżeli po wystawieniu faktury okaże się, że błędnie zostały w jej treści wykazane dane nabywcy – czy i kiedy taką pomyłkę będzie mógł poprawić sam nabywca.
KNF: metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odnotowuje w ostatnim czasie w środkach masowego przekazu wypowiedzi, których osią jest kontestowanie i podważanie wiarygodności wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR. Zdaniem UKNF metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR.
Grupy VAT od 1 stycznia 2023 r. Jak się przygotować?
Grupa VAT. Od 1 stycznia 2023 r. do ustawy o VAT zostanie wprowadzona nowa kategoria podatników VAT. Grupa VAT oznacza grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT.
Maraton podatkowy 2023 [szkolenie]
Podatki 2023. Zapraszamy Państwa do udziału w Maratonie podatkowym 2023. To już 4 edycja tego wyjątkowego wydarzenia online przeznaczonego do osób, które zajmują się rozliczeniami podatkowymi, tak w ramach biur rachunkowych, jak i księgowości wewnętrznej podatnika.
Stopy procentowe NBP 2022. W grudniu nie będzie podwyżki?
Jeśli wierzyć przewidywaniom rynkowym i komentarzom ekonomistów, to stopy procentowe w Polsce pozostaną na niezmienionym poziomie. Tym samym grudzień będzie trzecim miesiącem z rzędu, w którym RPP nie podniesie stóp procentowych.
PIT i zryczałtowany podatek dochodowy Polski Ład 2.0 i 2.1 czy prawodawca szykuje kolejne niespodzianki? [szkolenie]
PIT i zryczałtowany podatek dochodowy Polski Ład 2.0 i 2.1 czy prawodawca szykuje kolejne niespodzianki? [SZKOLENIE ONLINE]
Paragony z kas fiskalnych - przechowywanie, utylizacja
Minister Finansów udzielił wyjaśnień odnośnie przechowywania i utylizacji paragonów fiskalnych z kas rejestrujących (kas fiskalnych).
Podatek od gier – co warto wiedzieć?
Gra w pokera jest formą rozrywki lub zarobku. W zależności od rodzaju gry przewidziane są różne podatki i stawki. Możliwa jest również odpowiedzialność karnoskarbowa.
Stawka VAT w różnych rodzajach wynajmu
Rodzaje najmu: krótkoterminowy, na cele mieszkaniowe, użytkowe oraz zakwaterowania. Dla każdego z nich inaczej wygląda obowiązek w podatku VAT
Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) - zmiany 2022
Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). ZUS przypomina o tym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Płatnicy składek mogą spodziewać się wiadomości na swoich profilach na PUE ZUS.
Wcześniejsi emeryci i pracujący renciści - ile mogą dorobić. Nowe limity od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r.
Osoby, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie pracują, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorobić więcej do budżetu domowego. Od grudnia 2022 r. niższy, bezpieczny próg limitu zwiększa się o ponad 227 zł brutto.
Jak zachować prawo do amortyzacji lokali mieszkalnych po 2022 r.?
W 2022 r. na mocy art. 71 ustawy zmieniającej Polski Ład, przez ostatni rok, przedsiębiorcy mogą do kosztów uzyskania przychodów zaliczać odpisy amortyzacyjne z tytułu nabycia nieruchomości mieszkalnych. Od 2023 r. będzie obowiązywał bezwzględny zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych.
Kolejne odroczenie podatku minimalnego. “Podatek niechciany”?
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2180), to kolejna próba "naprawy" Polskiego Ładu. Jedna z wprowadzanych zmian dotyczy podatku minimalnego. Co to oznacza dla podatników? Odroczenie poboru podatku o kolejny rok (do końca 2023 roku), powoduje, że faktyczna zapłata podatku będzie wymagana w marcu 2025 roku. Warto zauważyć, że samo odroczenie terminu, to nie jedyne zmiany jakie przyniosła nowelizacja.
Jednoosobowa działalność gospodarcza a transakcje ze spółką w ujęciu podatkowym Cz. I
Przedmiotem poniższych rozważań będą skutki podatkowe sytuacji, gdy ta sama osoba fizyczna równocześnie jednoosobowo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą a zarazem jest wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej albo udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jako przedsiębiorca dokonuje z tą spółką transakcji, w szczególności świadczy na rzecz tej spółki usługi lud dokonuje dostawy (sprzedaży) towaru.
1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego od 2023 roku
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w rozliczeniu za rok podatkowy mogą złożyć wniosek o przekazanie na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) określonej kwoty podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego. Wniosek o przekazanie % podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego jest dobrowolny. W 2023 roku, w rozliczeniach rocznych dochodów uzyskanych w 2022 roku można będzie zadysponować większym (1,5%) niż dotąd (1%) procentem swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Obowiązkowa e-faktura w Polsce - od kiedy, projekt nowelizacji
1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o VAT (i niektórych innych ustaw), która ma wdrożyć obowiązkowy, powszechny system e-fakturowania w Polsce. Ministerstwo Finansów w grudniu br. rozpoczęło konsultacje publiczne tego projektu. To drugi etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Polsce. Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF przygotowując się do systemu, który będzie obowiązkowy od 2024 r. Dzięki uzyskaniu zgody UE Polska, obok Włoch i Francji, została upoważniona do wprowadzenia obowiązkowej e-faktury w relacjach B2B. Ministerstwo Finansów wskazuje, że e-faktura to szereg korzyści podatkowych i biznesowych.
Działy specjalne produkcji rolnej 2023 - ile wyniosą normy szacunkowe dochodu rocznego? [Tabela]
Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które mają obowiązywać w 2023 roku. Normy te będą wyższe o ok. 6% od obowiązujących w 2022 roku. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Jakie normy szacunkowe będą dotyczyć w 2023 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym?
Split payment a upadłość podatnika - TSUE zbada polskie przepisy
Czy metoda podzielonej płatności nie uprzywilejowuje w Polsce fiskusa względem innych wierzycieli upadłej spółki? Sprawdzi to Trybunał Sprawiedliwości UE. Chodzi o przepisy, które zabraniają naczelnikowi urzędu skarbowego przekazania środków z rachunku VAT do masy upadłości. Eksperci spodziewają się porażki skarbówki, uważają, że przepisy trzeba zmienić. W ubiegłym tygodniu TSUE przyjął tę sprawę do rozpatrzenia i nadał jej sygnaturę (C-709/22). Jest ona konsekwencją pytań prejudycjalnych, które 22 września br. zadał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 73/22).
Zerowy VAT na żywność. Do kiedy? Rozporządzenie podpisane!
0% VAT na żywność. Minister finansów podpisała rozporządzenie przedłużające „zerową” stawkę VAT na żywność do końca czerwca 2023 r.
KSeF obligatoryjny od 2024. Lepiej wdrożyć jak najszybciej
KSeF ma być obowiązkowy w Polsce od 1 stycznia 2024 r. Karanie za brak wdrożenia zacznie prawdopodobnie obowiązywać dopiero od drugiego półrocza. Od 2025 roku, zostanie wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Indeksy WIRON mogą być stosowane jako wskaźniki referencyjne od 2 grudnia 2022 r.
Indeksy WIRON. W związku z wejściem w życie regulaminów indeksu WIRON i rodziny indeksów składanych WIRON oraz kodeksu postępowania ww. indeksów od 2 grudnia zostaną spełnione warunki do stosowania ich jako wskaźnik referencyjny w umowach, czy instrumentach finansowych - podała GPW Benchmark w komunikacie.
Dodatek elektryczny (energetyczny) do prądu. Ile mogą otrzymać użytkownicy pomp ciepła? Jak złożyć wniosek?
Wielofunkcyjność, wygoda, ekologia, a także efektywne i ekonomiczne ogrzewanie mieszkania oraz wody – to tylko niektóre walory cieszących się coraz większym zainteresowaniem pomp ciepła. Rozwiązanie właśnie zyskuje kolejny atut – dodatek elektryczny (zwany też dodatkiem energetycznym) do prądu. Ile użytkownik pompy ciepła może poprzez tę dopłatę zyskać oraz jak wnioskować o pieniądze? Wyjaśniamy.
Pozew o WIBOR. Przełom? Czy jest szansa na "odwiborowanie" kredytów?
Według części prawników, niedawne postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach może być przełomowe w kwestii kredytów złotowych. Wprawdzie jeszcze nie przesądza o ostatecznym wyroku, ale kredytobiorca ma płacić raty wyliczone bez WIBOR-u. I tak będzie przynajmniej przez okres trwania procesu. Mówi się również, że ten przypadek będzie wzbudzał spore zainteresowanie stron i może mieć podobny przebieg do typowej sprawy frankowowej. Pojawiają się także opinie, że wiele tego typu umów kredytowych może mieć wady. Jednak zdaniem ekspertów, na lawinę pozwów złotówkowiczów trzeba będzie długo poczekać. Do tego znawcy tematu dodają, że banki mogą zacząć chętniej zawierać ugody, żeby nie powtórzył się taki scenariusz jak z frankowiczami. Oczywiście czas pokaże, jak będzie to wyglądało w praktyce. Jedno jest jednak pewne, że instytucje bankowe muszą przygotować się na podejście do tego tematu, żeby nie powtórzyć błędów z kredytami walutowymi.
MF: obowiązkowe e-faktury. Wkrótce konsultacje
W grudniu 2022 r. ruszają konsultacje społeczne, dotyczące wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur jako rozwiązania obowiązkowego od 2024 r. – poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Finansów podczas czwartkowej konferencji prasowej.
Czy warto brać kredyt hipoteczny na zakup mieszkania pod koniec 2022 roku?
W dobie galopującej inflacji, wysokich kosztów kredytów oraz niestabilnej sytuacji geopolitycznej wstrzymujemy się z wieloma decyzjami, w tym o zakupie mieszkania. I nie chodzi o to, że nasze potrzeby się zmieniły. Stąd często pojawia się pytanie czy teraz jest dobry czas na zakup nieruchomości i zaciągnięcie kredytu hipotecznego, czy lepiej poczekać? Sprawdzamy!