| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Jak rozliczyć pracownika. Zeznanie PIT - 40

Jak rozliczyć pracownika. Zeznanie PIT - 40

Początek roku to tradycyjnie już czas, kiedy podatnicy zaczynają myśleć o złożeniu rocznego zeznania podatkowego. Niestety nie zawsze wiedzą, jak się do tego zabrać. Tymczasem w określonych sytuacjach podatnik może wyręczyć się płatnikiem, który obliczy podatek i wypełni formularz za niego. Z możliwości tej korzystają najczęściej pracownicy, którzy do dokonania rocznego obliczenia podatku zobowiązują swoich pracodawców.

• za miesiące od początku roku do miesiąca, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy włącznie przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, czyli 37 024 zł – 19 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
• za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę 37 024 zł – 30 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
• za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę drugiego przedziału skali – 40 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu.
Za dochód, od którego pobierane są zaliczki, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy itd. oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne.
Zaliczkę obliczoną w sposób opisany wcześniej zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:
• nie otrzymuje emerytury lub renty,
• nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
• nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ustawy,
• nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia,
• określa ten zakład pracy jako właściwy do stosowania odliczenia, w przypadku gdy równocześnie osiąga od innych zakładów pracy dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub wykonywania pracy nakładczej.
Warto jednak pamiętać, że oświadczenia takiego nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także od uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Zaliczki te za miesiące od stycznia do grudnia ustala się miesięcznie w taki sposób, jak we wcześniej opisanym przypadku i odejmuje się od tej kwoty kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy (czyli pomniejsza się o kwotę 1/12 kwoty zmniejszającej podatek). Do obliczenia zaliczek od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych do opodatkowania przyjmuje się ich część ustaloną w takim stosunku procentowym, w jakim pozostawał w roku poprzedzającym rok podatkowy udział dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych, w ogólnej kwocie wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych. Kwotę tę pomniejsza się o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, obliczone od przychodu podlegającego opodatkowaniu. Jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy nie wystąpił dochód, płatnicy nie potrącają w roku podatkowym zaliczek na podatek dochodowy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »