| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Rozliczenie roczne osób fizycznych - w praktyce

Rozliczenie roczne osób fizycznych - w praktyce

Zbliża się ostateczny termin rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozliczając się z podatku za 2004 r. niektórzy podatnicy po raz pierwszy będą składać urzędowi skarbowemu więcej niż jedno zeznanie. Wymóg taki wynika nie tylko z wprowadzenia przez ustawodawcę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w formie liniowej, ale także odrębnego trybu rozliczania niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych.

Wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.
Wydatki objęte ulgą rehabilitacyjną muszą być udokumentowane, co oznacza, że korzystający z odliczenia podatnik powinien posiadać dowód ich poniesienia. Wyjątkiem są wydatki na utrzymanie psa przewodnika, używanie samochodu osobowego na konieczne przejazdy osób niepełnosprawnych, a także na opłacenie przewodnika dla osoby niewidomej lub z niepełnosprawnością narządu ruchu.
Darowizny
Ustawodawca dał podatnikom możliwość pomniejszenia dochodu do opodatkowania – w granicach wyznaczonego limitu – o wysokość darowizn przekazanych na cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,
b) kultu religijnego.
Cele premiowane ulgą mieszczą się w ogólnym pojęciu zadań publicznych, do których zaliczane są m.in.: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocja i aktywizacja zawodowa bezrobotnych, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, wspieranie nauki, oświaty, edukacji i wychowania, ochrona dóbr kultury i tradycji, wspieranie ekologii i ochrony zwierząt, upowszechnianie sportu, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą.
WAŻNE!
Nie wszystkie jednak darowizny, nawet przekazane na powyższe cele, mogą podlegać odliczeniu. Aby takie odliczenie było możliwe, to oprócz celu, na który taka darowizna jest przekazywana, istotne jest też, komu się ją przekazuje.
Muszą to być bowiem organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw (w tym fundacje i stowarzyszenia). Mogą nimi być również osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Do grupy tej zaliczają się również stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »