| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Rozliczenie roczne osób fizycznych - w praktyce

Rozliczenie roczne osób fizycznych - w praktyce

Zbliża się ostateczny termin rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozliczając się z podatku za 2004 r. niektórzy podatnicy po raz pierwszy będą składać urzędowi skarbowemu więcej niż jedno zeznanie. Wymóg taki wynika nie tylko z wprowadzenia przez ustawodawcę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w formie liniowej, ale także odrębnego trybu rozliczania niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych.

W przypadku darowizn przekazywanych na cele kultu religijnego ustawodawca nie sformułował katalogu takich celów. Ponieważ odliczenia z tytułu darowizn na te cele obowiązywały także w latach ubiegłych, można się posiłkować dotychczas wydanymi interpretacjami w tym zakresie. W pojęciu tym mieszczą się zatem m.in. darowizny na budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie oraz zakup przedmiotów liturgicznych, zaś obdarowanymi mogą być kościoły, związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne.
WAŻNE!
Sprawą wciąż kontrowersyjną jest wysokość przysługujących podatnikom odliczeń z tytułu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Organy podatkowe oraz Ministerstwo Finansów stoją na stanowisku, że podatnikom przysługuje odliczenie od dochodu dokonanych darowizn w pełnej wysokości.
Przykładem może tutaj być pismo Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany z 24 stycznia 2005 r. nr US32/PDL/415/61/04. W piśmie tym organ podatkowy na pytanie podatnika, czy przekazaną w roku 2004 darowiznę na kościelną organizację charytatywno-opiekuńczą może odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych za rok rozliczeniowy 2004, a jeśli tak – to w jakiej wysokości może dokonać odliczenia (czy jest to darowizna nielimitowana), odpowiedział następująco:
Stosownie do treści art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a i b ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28–30 oraz art. 30a–30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a–4e, ust. 5c, 6, 8 ust. 10–12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25 po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele,
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele
b) kultu religijnego
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 350 zł.
Natomiast stosownie do postanowień wszystkich ustaw regulujących stosunki Państwo–Kościół darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie 2 lat od dnia przekazania darowizny sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność (art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP – Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »