| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Rozliczenie roczne osób fizycznych - w praktyce

Rozliczenie roczne osób fizycznych - w praktyce

Zbliża się ostateczny termin rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozliczając się z podatku za 2004 r. niektórzy podatnicy po raz pierwszy będą składać urzędowi skarbowemu więcej niż jedno zeznanie. Wymóg taki wynika nie tylko z wprowadzenia przez ustawodawcę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w formie liniowej, ale także odrębnego trybu rozliczania niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych.

Z analizy wynika, że dzięki wspólnemu rozliczeniu państwo Kalinowscy mogliby uniknąć tak wysokiej dopłaty podatku. Jednak składając skorygowane zeznanie, pan Kalinowski nie będzie mógł skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia z żoną. Korekta zeznania może bowiem obejmować jedynie już uprzednio wykazane kwoty, a nie może powodować zmiany sposobu opodatkowania dochodów podatnika. Wniosek o wspólne rozliczenie, złożony po upływie terminu do złożenia zeznania (np. w skorygowanym zeznaniu składanym pod koniec roku 2004 za rok 2003), będzie tym samym bezskuteczny.
Podkreślić należy, że warunkiem wspólnego rozliczenia nie jest osiąganie dochodów przez obydwoje małżonków. Prawo do wspólnego rozliczenia przysługuje bowiem także małżonkom, jeśli jeden z nich nie osiąga żadnych dochodów lub też wprawdzie je osiągnął, ale ich wysokość nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku.
Prawa do wspólnego rozliczenia nie wyłącza też prowadzenie działalności gospodarczej przez jednego (lub obydwoje) małżonków, chyba że co najmniej jeden z małżonków wybrał liniową formę opodatkowania dochodów osiąganych z tej działalności albo w stosunku do co najmniej jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznacza to, że jeśli co najmniej jeden z małżonków wybrał opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, to nie będzie możliwe skorzystanie ze wspólnego rozliczenia. Nie ma przy tym obecnie znaczenia fakt osiągania (bądź nie) jakichkolwiek dochodów z prowadzonej działalności. Potwierdzają to interpretacje wydawane przez organy podatkowe.
Na przykład Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku na pytanie podatnika o możliwość wspólnego rozliczenia się z żoną, w sytuacji gdy prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej w roku 2002 zgłosił przerwę w prowadzeniu tej działalności i do chwili obecnej nie podjął (po przerwie) prowadzenia tej działalności, w piśmie nr BI/005/0242/04 odpowiedział następująco:
... Stosownie do treści art. 6 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, określonych zgodnie z art. 9 ust. 1, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »