| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Czy istnieje możliwość łącznego opodatkowania z małżonkiem, jeżeli podatnik jest obywatelem Ukrainy zamieszkałym i pracującym w Polsce

Czy istnieje możliwość łącznego opodatkowania z małżonkiem, jeżeli podatnik jest obywatelem Ukrainy zamieszkałym i pracującym w Polsce

Małżonkom (obywatelom Ukrainy mieszkającym i pracującym w Polsce), między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa przysługuje prawo do preferencyjnego opodatkowania osiągniętych w roku podatkowym dochodów. - Interpretacja Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z 10 stycznia 2007 r., nr I-415-01/03/07W roku 2006 Wojewoda ... przyznał jednemu z małżonków pobyt jako rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Pozostała rodzina również posiada karty pobytu na terytorium RP. Wątpliwości Podatników budzi możliwość łącznego opodatkowania dochodów. Według oceny Podatników - przysługuje im prawo dokonywania rocznych rozliczeń podatku łącznie.INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - ARGUMENTACJA

 


Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione przez małżeństwo podatników we wniosku z dnia 03.10.2006 r. (data wpływu 08.12.2006 r.), uzupełnionym w dniu 18.12.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w części dot. obowiązku podatkowego małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - "stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Interpretacja, o której mowa powyżej następuje w drodze postanowienia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - udzielił poniższej informacji :


Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) - małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.Jednak art. 6 ust. 2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków. Powołany powyżej przepis stanowi, że małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.Z treści cytowanych powyżej przepisów wynika, że preferencyjne opodatkowanie dotyczy małżonków:


- podlegających obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy),


- między którymi istnieje wspólność majątkowa ,


- pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy ,


- do których nie mają zastosowania przepisy art. 30c cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ,Odnosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne do sprawy będącej przedmiotem zapytania stwierdzić należy, że przysługuje Podatnikom prawo do preferencyjnego opodatkowania osiągniętych w roku podatkowym dochodów, przewidziane dla małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa.Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK