reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany w VAT 2013 > VAT na usługi pocztowe po 1 kwietnia 2013 r.

VAT na usługi pocztowe po 1 kwietnia 2013 r.

Od 1 kwietnia 2013 r. zmienia się przepis, który reguluje zasady korzystania ze zwolnienia z VAT dla usług pocztowych. Ze zwolnienia będą korzystać usługi pocztowe, które można zaliczyć do powszechnych. Jeśli więc ustalimy z pocztą indywidualne warunki świadczenia dla nas usług, będziemy płacić 23% VAT. Ryzyko zastosowania stawki 23% zamiast zwolnienia obciąża również nabywcę, gdyż traci on prawo do odliczenia VAT z takiej faktury, mimo że został naliczony VAT.

 Zmianę art. 43 ust. 1 pkt 17 wprowadziła ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35).

Jak obecnie są opodatkowane usługi pocztowe

Obecnie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy zwolnione z VAT są usługi pocztowe oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana - realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Z powyższego przepisu wynika, że zwolnienie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy (czyli obejmuje wskazane w przepisie czynności realizowane przez konkretny podmiot).

Czynnościami wskazanymi w przepisie są usługi pocztowe oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana. Przepisy z zakresu VAT nie definiują pojęcia „usługi pocztowe”. Pojecie to zostało zdefiniowane w ustawie z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529). Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe:

1) realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych;

2) przemieszczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych, jeżeli jest wykonywane łącznie przynajmniej z jedną spośród czynności, o których mowa w pkt 1;

3) przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej;

4) prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów;

5) realizowanie przekazów pocztowych.

Do usług pocztowych nie zaliczamy natomiast:

1) przemieszczania i doręczania własnych przesyłek, jeżeli jest wykonywane bez udziału osób trzecich;

2) przewozu rzeczy innych niż korespondencja, wykonywanego na podstawie odrębnych przepisów;

3) wzajemnej nieodpłatnej wymiany korespondencji dokonywanej przez wymieniające się podmioty;

4) przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek przez pocztę specjalną ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

5) przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek przez wojskową pocztę polową.

Od 1 stycznia 2013 r. z ustawy - Prawo pocztowe zniknęło pojęcie operatora publicznego, którego obowiązki do tej pory były powierzone Poczcie Polskiej. W zamian pojawiło się pojęcie operatora wyznaczonego, tj. operatora zobowiązanego do świadczenia usług powszechnych. Operator zostanie wyznaczony na podstawie konkursu, który przeprowadzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), i będzie wybierany raz na 10 lat.

Zgodnie z przepisami przejściowymi w okresie trzech lat od dnia wejścia w życie zmian obowiązki operatora wyznaczonego będzie pełnić Poczta Polska. Zatem z powyższego wynika, że obecne zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT dotyczy Poczty Polskiej i świadczonych przez nią usług pocztowych. Zwolnienie to dotyczy również dostawy towarów ściśle związanej z usługami pocztowymi, co w praktyce oznacza, że obejmuje również np. dostawy takich towarów, jak koperty.

Ze zwolnienia wynika jednak, że obejmuje ono wszelkie usługi pocztowe świadczone przez Pocztę Polską, a nie tylko powszechne usługi pocztowe.

Co się zmieni od 1 kwietnia 2013 r.

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. zmianie ulegnie przepis regulujący zwolnienie usług pocztowych. Wymieniony pkt 17 (w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT) otrzyma następujące brzmienie:

 

(...) zwalnia się od podatku powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Wobec tego dalej utrzymane zostanie zwolnienie o charakterze przedmiotowo-podmiotowym.

Podmiotem, który będzie mógł zastosować zwolnienie, będzie każdy operator obowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Jednak z powyższego przepisu wynika, że czynnością zwolnioną będą powszechne usługi pocztowe, co oznacza likwidację zwolnienia dla niepowszechnych usług pocztowych.

 

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej VAT wskazało, że (...) celem ww. zmiany w ust. 1 pkt 17 jest pełniejsze dostosowanie zakresu zwolnienia określonego w tym przepisie do prawodawstwa unijnego, w szczególności art. 132 ust. 1 lit. a dyrektywy 2006/112/WE oraz do orzecznictwa TSUE. Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-357/07 TNT Post, zwolnienie od podatku ma zastosowanie do świadczenia usług, które publiczne służby pocztowe wykonują jako takie, a więc w charakterze operatora, który zobowiązał się do zapewnienia w danym państwie członkowskim całości lub części powszechnych usług pocztowych. Powszechne usługi pocztowe definiowane będą na podstawie przepisów ustawy - Prawo pocztowe. Wprowadzana zmiana jednoznacznie wskazuje, że zwolnienie dotyczy tylko powszechnych usług pocztowych.

Kiedy nabywca towaru od zagranicznego dostawcy musi sam rozliczyć VAT?

Wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów - zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.

Co to są powszechne usługi pocztowe

Definicję powszechnych usług pocztowych od 1 stycznia 2013 r. zawiera art. 45 Prawa pocztowego. Do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach obowiązku usługi pocztowe obejmujące:

1) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:

a) przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach:

- maksymalnych - 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu - 1040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm,

- minimalnych - 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm,

- minimalnych strony adresowej - 90 x 140 mm,

b) przesyłek dla ociemniałych,

c) paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g i wymiarach, z których największy nie przekracza 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm;

2) sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 000 g i wymiarach, o których mowa w pkt 1 lit. c).

Obowiązek świadczenia powszechnych usług powinien być wykonywany przede wszystkim w sposób jednolity w porównywalnych warunkach.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn VAT

Zdjęcia


Wideoszkolenie: JPK_VAT w nowej formie149.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Jankowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama