| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany w VAT 2013 > Kolejne zmiany w VAT i ordynacji podatkowej

Kolejne zmiany w VAT i ordynacji podatkowej

2 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra finansów. Projekt zakłada w szczególności rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w VAT i wprowadzenie odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy, w transakcjach tzw. towarami „wrażliwymi”.

Projekt obejmuje następujące zmiany:

1. Rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (gdzie nabywca a nie dostawca rozlicza VAT) do obrotu towarami takimi jak:

 - niektóre wyroby stalowe (półprodukty), w obrocie którymi potwierdzono proceder wyłudzania  podatku VAT;

- niebezpieczne odpady zawierające metal, odpady z papieru i tektury oraz niektóre surowce wtórne nieobjęte obecnie odwrotnym obciążeniem.

 

2. Wprowadzenie krótszych, tj. miesięcznych okresów rozliczeniowych dla podatników dokonujących sprzedaży towarów tzw. „wrażliwych”, tj. niektórych wyrobów stalowych (nieobjętych mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliw i złota nieobrobionego. Zostaną oni wyłączeni z rozliczeń kwartalnych.

Aby rozwiązanie było proporcjonalne do wagi problemu, zaproponowano, żeby dotyczyło podatników, u których wielkość obrotu towarami wrażliwymi przekraczała 50 tys. zł (bez kwoty VAT).

Z regulacji tych wyłączono dostawy paliw dokonywane na stacjach paliw i gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów oraz dostawy dokonywane przez podatnika dostarczającego gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych. W tych przypadkach możliwe byłoby kwartalne rozliczanie VAT.

 Wydatki na reprezentację w kosztach - korzystny wyrok NSA

3. Wprowadzenie instytucji odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy, w transakcjach tzw. towarami „wrażliwymi”, tj. niektórymi wyrobami stalowymi (nieobjętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwami i złotem nieobrobionym.

Podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów „wrażliwych”, odpowiadałby solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy byłaby ograniczona do części podatku, proporcjonalnie przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów.

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy byłaby stosowana, gdy w momencie dokonania dostawy towarów „wrażliwych”, podatnik wiedziałby lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku lub jej część, przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów, nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Uzasadnione podstawy wystąpią, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była - bez uzasadnienia ekonomicznego - niższa od ich wartości rynkowej.

Odpowiedzialność podatkowa byłaby stosowana w odniesieniu do transakcji o dużej wartości, tj. gdy wartość nabywanych towarów „wrażliwych” od jednego dostawcy, bez kwoty podatku, przekroczyła w miesiącu 50 tys. zł.

Instytucja solidarnej odpowiedzialności podatkowej została wprowadzona do systemów podatkowych VAT w 19 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Obowiązuje m.in. w Słowacji, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Francji, Holandii, Irlandii.

Wyłączenie stosowania odpowiedzialności podatkowej byłoby możliwe gdy:

 1. podatnik wykaże, że okoliczności lub warunki transakcji nie miały wpływu na niezapłacenie podatku;

2. powstanie zaległości nie wiązało się uczestnictwem dostawcy w nierzetelnym rozliczeniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej;

3. w przypadku podatników dokonujących nabycia paliw na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników używanych przez nich pojazdów oraz w przypadku, gdy dostaw tych dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych;

4. zostaną spełnione następujące warunki:

- podmiot dokonujący dostawy towarów był wymieniony, na dzień dokonania dostawy towarów, w prowadzonym przez ministra finansów wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, oraz

- wysokość kaucji gwarancyjnej odpowiada co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu dla danego podatnika lub wynosi ona co najmniej 3 mln zł.

 Samochód osobowy w firmie - od zakupu do sprzedaży

Czytaj także

Źródło:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zdjęcia


INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »