reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Inne > Green HRM - “zielone” zarządzanie zasobami ludzkimi. Sposób na zrównoważony rozwój firmy

Green HRM - “zielone” zarządzanie zasobami ludzkimi. Sposób na zrównoważony rozwój firmy

Green HRM, czyli “zielone” zarządzanie zasobami ludzkimi, to kluczowe narzędzie we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie, które dąży do realizacji celów zielonej gospodarki. Jest to element zarządzania zasobami ludzkimi uwzględniający kontekst ekologiczny jako podstawę decyzji kadrowych. Element ważny, ponieważ na budowę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa największy wpływ mają ludzie - sukces firmy zależy właśnie od świadomości pracowników, działań, wiedzy oraz ich wykorzystania. Głównym celem GHRM jest kształtowanie wrażliwości ekologicznej zatrudnionych, proekologicznego środowiska pracy i ekologicznie odpowiedzialnych postaw pracowników, które to następnie są przenoszone do życia prywatnego.

Dlaczego “zielone” zarządzanie kadrami jest tak ważne i wszystkie firmy powinny je wdrażać? Jakie są wyniki przeprowadzonych badań? Ten temat komentuje Izabela Różańska-Bińczyk z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. 

Green HRM (również GHRM) łączy koncepcje zarządzania środowiskowego i zarządzania zasobami ludzkimi w celu rozwijania zielonych umiejętności, motywowania i zapewniania proekologicznej aktywności pracowników - poprzez umiejscowienie zrównoważonego rozwoju w centrum procesów kadrowych organizacji. Zespół projektowyi, do którego należę, dokonał podziału praktyk GHRM na pięć kategorii “zielonego” podejścia do działań kadrowych: planowanie, rekrutacja i selekcja, rozwój, motywowanie, zarządzanie wydajnością. 

Działania w obszarze GHRM i zrównoważonego rozwoju bezpośrednio dotyczą nas i naszych dzieci, naszej przyszłości. Postępowanie ekologiczne, dbanie o przyrodę przestało być nieobligatoryjnym, mile widzianym gestem dobrej woli, ale stało się obowiązkiem realizowanym indywidualnie oraz w większych społecznościach i organizacjach, który ma realny wpływ na świat, w którym żyjemy.ii 

Najbardziej widoczne przejawy degradacji środowiska to: 

  • coraz bardziej upalne lata, coraz mniej śniegu zimą, płonące lasy. Jest coraz bardziej sucho, brakuje wody, znikają lodowce w górach, znika lód morski w Arktyce, topnieją lądolody, podnosi się poziom morza, zakwasza się ocean, giną pszczoły, zanika bioróżnorodność, występują coraz silniejsze burze i cyklony tropikalne, plastik jest wszechobecny.iii 

  • wskaźnik LPI (Globalny Wskaźnik Żyjącej Planety 2020 - Living Planet Index) pokazuje, że na całym świecie średnia liczebność populacji ssaków, ryb, ptaków, gadów i płazów zmniejszyła się o 68% od 1970 roku. Według opublikowanego raportu WWF Living Planet Report 2020ivza ten stan rzeczy w dużej mierze odpowiada degradacja środowiska naturalnego, 

  • ludzkość zużywa obecnie 1,7 razy więcej zasobów niż Ziemia jest w stanie odtworzyć. Każdego roku zostawiamy środowisko naturalne w coraz gorszym stanie i zmniejszamy jego zdolność do zaspokojenia naszych potrzeb w przyszłościv. 

Wdrożenie narzędzi GHRM ma duże znaczenie, szczególnie w zakresie celów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, regionów, krajów i świata. Te kwestie poruszają międzynarodowe strategie i dokumenty, np.: Agenda 21 ONZvi, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020vii, An European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy (Czysta planeta dla wszystkich)viii oraz na poziomie krajowym Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)ix – SOR. 

Wydarzenia związane z pandemią wskazują, że działalność firm w obszarze zrównoważonego rozwoju i GHRM może stać się powszechna. Rada Unii Europejskiej podkreśla wagę walki z pandemią oraz konieczność powrotu na ścieżkę zrównoważonego wzrostu, uwzględniając m.in. transformację ekologiczną i transformację cyfrową, wyciągając wnioski z obecnego kryzysu.x Również praktycy biznesu podkreślają, że w perspektywie długoterminowej pandemia i wynikający z niej kryzys przyniosą korzyści dla firm rozwijających się w nurcie zrównoważonego rozwoju i GHRM.xi 

Problem zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska jest tak istotny, że w mojej opinii w niedalekiej przyszłości wszystkie firmy będą zmuszone do podjęcia działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Im bogatszym społeczeństwem będziemy, tym bardziej sami będziemy oczekiwać działań ekologicznych od swojego pracodawcy, ale i producentów ulubionych produktów czy firm świadczących usługi. Według mnie w najbliższej przyszłości, w każdym dziale kadr, będzie zatrudniony specjalista od GHRM czy specjalista ds. zrównoważonego rozwoju. W Polsce wciąż istnieje nisza na takie rozwiązania. Chciałabym zaznaczyć, jak istotne jest wdrożenie koncepcji GHRM w firmach i ściśle z tym związane działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Organizacje biznesowe mogą wówczas funkcjonować w taki sposób, by pozostawić po sobie świat dla następnych pokoleń. 

Wyniki naszych badań wskazują, że zielone zarządzanie zasobami ludzkimi stosują w Polsce głównie firmy duże, korporacje. W rozwiązaniach w tym obszarze firmy w Polsce wzorują się na firmach działających w Europie Zachodniej. Najlepiej radzą sobie firmy, które wdrożyły już wcześniej system zarządzania środowiskowego ISO 14000. To daje przekonanie, że zielone zarządzanie zasobami ludzkimi będzie niezbędnym elementem zarządzania w każdej firmie w niedalekiej przyszłości.  

Przeprowadzone przez nasz zespół projektowy badania wskazują na stosowanie praktyk GHRM w firmach działających w regionie łódzkim. Niestety zazwyczaj są to działania niewystarczające i zazwyczaj obejmujące np. tylko jeden obszar zarządzania zasobami ludzkimi.  

Można przy tym zidentyfikować specyficzne, sekwencyjne podejście do ich wdrożenia obejmujące następujące fazy:  

  1. faza planowania (realizowana w ok. 50% badanych firmach). Obejmuje ona głównie budowanie kodeksów etycznych oraz włączanie aspektów ekologicznych do strategicznych i operacyjnych dokumentów firmy. 

  1. Faza kształtowania świadomości kadry (realizowana w ok. 35% firm) - podkreślanie ekologicznego wizerunku firmy, włączanie zadań związanych z ochroną środowiska do opisów stanowisk pracy, a także kroki uświadamiające rolę działań proekologicznych wśród pracowników. 

  1. Faza stymulowania aktywności pracowniczej (realizowana w ok. 20% firm) - stosowanie różnorodnych instrumentów motywowania pracowników na rzecz aktywności proekologicznej, która staje się jednocześnie jednym z kryteriów oceny kadry. 

Zauważalne jest, że pewne tylko elementy zielonego zarządzania zasobami ludzkimi są wdrożone w dużych firmach - co więcej, nawet one, dopiero uczą się, jak tę koncepcję wdrażać do swoich organizacji Co ważne, w przyszłości badane firmy planują przede wszystkim zwiększenie zakresu działań planistycznych i budujących świadomość kadry. Muszą jednak pamiętać, iż skuteczna implementacja praktyk GHRM będzie także uzależniona od stymulowania aktywności pracowniczej, która obecnie realizowana jest na niewielkim (niewystarczającym) poziomiexii. 

We współczesnych czasach czynniki środowiskowe i społeczne odgrywają kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju organizacji. Należy więc ze szczególnym naciskiem promować działania w obszarze GHRM.  

Dlatego nasze badania, założenia projektowe są tak innowacyjne i ważne dla każdej organizacji, dla menedżerów, zarówno w organizacjach biznesowych, jak i publicznych. Mamy zamiar na podstawie przeprowadzonych badań m.in. stworzyć katalog dobrych praktyk GHRM.xiii

 

dr Izabela Różańska-Bińczyk
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Izabela Różańska-Bińczyk jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest praktykiem i badaczem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualny obszar jej zainteresowań badawczych to głównie: green HRM, zrównoważony rozwój oraz najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Należy do międzykatedralnego zespołu badawczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w składzie: dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ (Katedra Informatyki UŁ), dr Izabela Różańska-Bińczyk (Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ) oraz dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ (Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ) realizującego projekt pt. „Praktyki green HRM a wielopoziomowe zarządzanie wynikami organizacji.”

Jest też członkiem Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Personalni.

_______________________________

i Więcej o zespole i projekcie: https://kzzl.wz.uni.lodz.pl/wydarzenia/seminarium-naukowe-pt-praktyki-green-hr-we-wspolczesnych-przedsiebiorstwach-04-03-2020-r/ 

ii #MałeWielkieKroki, Katalog dobrych eko praktyk, 2020, https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/malewielkiekroki-na-uniwersytecie-lodzkim?fbclid=IwAR2rC3dX9TaNlQXWRMnjE6tsDBy7meYLUfkwhQ6ZMtDRB8ACWMXgIHl7H_U 

iii Można panikować, wypowiedź prof. dr hab. Sz. Malinowskiego – fizyka atmosfery, dyrektora Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komitetu Geofizyki PAN, https://www.moznapanikowac.pl/ 

iv Living Planet Raport 2020, WWF, https://www.wwf.pl/sites/default/files/2020-09/Living_Planet_Report_2020-Podsumowanie.pdf 

v Living Planet Raport 2020, WWF, https://www.wwf.pl/sites/default/files/2020-09/Living_Planet_Report_2020-Podsumowanie.pdf 

vi Agenda 21 (1992). United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janerio, Brazil, 3-14 June. 

vii Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020, https://www.gov.pl/web/rozwoj/strategia-europa-2020 

viii Czysta planeta dla wszystkich, 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773 

ix Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030) (2017). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.    

x J. Piszczatowska, Żadnego schodzenia z zielonej ścieżki. Mimo koronowirusa Nowy Zielony Ład pozostaje flagowym projektem UE, https://www.green-news.pl/916-zielona-sciezka-ue-koronawirus [dostęp 14.09.2020]; 

A. Słojewska, A. (2020). Po epidemii odbudowa gospodarki na zielono, Rzeczypospolita, https://www.rp.pl/Fundusze-Europejskie/305049884-Po-epidemii-odbudowa-gospodarki-na-zielono.html [dostęp 14.09.2020]. 

xi P. Kostro, (2020), Koronawirus sprowadził na nas zrównoważony rozwój, Wywiad z Janem Matulewiczem, https://mitsmr.pl/elektromobilnosc/zrownowazony-rozwoj/koronawirus-sprowadzil-na-nas-zrownowazony-rozwoj/, [14.09.2020]. 

xii I. Różańska-Bińczyk, M. Matejun, B. Matusiak, 2020, Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach (artykuł po pozytywnej recenzji, w druku) 

xiii Badania w ramach projektu pt. „Determinanty skuteczności praktyk green HR w zarządzaniu wynikami środowiskowymi przedsiębiorstw”, https://kzzl.wz.uni.lodz.pl/badania/praktyki-green-hr-a-wielopoziomowe-zarzadzanie-wynikami-organizacji/ 

Zobacz także: Kadry

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama