| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Wynagrodzenia > Nowe zasady wynagradzania nauczycieli

Nowe zasady wynagradzania nauczycieli

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe wskaźniki, które po odniesieniu do kwoty bazowej w danym roku określają wysokość wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kwota różnicy zostanie podzielona pomiędzy nauczycieli mianowanych i zostanie wypłacona w formie dodatku uzupełniającego.

Regulamin wynagradzania nauczycieli

Po nowelizacji Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego nadal jest zobowiązany określić dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz dodatku za warunki pracy. Organ ten jest także zobowiązany określić szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia (nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych). Określenie tych składników wynagrodzenia nie jest wymagane, jeśli zostały one określone w Karcie Nauczyciela lub w odrębnych przepisach. Określenie wysokości tych stawek musi zostać dokonane w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się z poszczególnych składników, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli (art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela).

Wysokość powyższych stawek nadal ma być określona w drodze regulaminu. Nowelizacja Karty Nauczyciela zlikwidowała jednak obowiązek corocznego ustalania takiego regulaminu. Obowiązek ten został zastąpiony obowiązkiem dokonywania przez organy prowadzące - wójta, burmistrza (prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa - corocznej analizy ponoszonych wydatków na wynagrodzenia.

WAŻNE!

Po nowelizacji Karty Nauczyciela obowiązek corocznego ustalania regulaminów wynagrodzeń został zastąpiony obowiązkiem corocznej analizy ponoszonych przez szkołę wydatków na wynagrodzenia.

Znowelizowana Karta Nauczyciela nakłada również na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek informowania o wysokości faktycznie ponoszonych wydatków na wynagrodzenie nauczycielskie. Organy wykonawcze samorządu informacje te przekazują radom gmin, powiatom, sejmikom województw, dyrektorom prowadzącym szkoły oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. Ma to na celu zapewnienie przejrzystości, czytelności i powszechności w zakresie sposobu realizacji przez dany samorząd zadań z zakresu edukacji (art. 30a Karty Nauczyciela).

Zwiększenie minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego

Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego nadal mogą zwiększać pulę na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki zasadnicze. Po nowelizacji Karty Nauczyciela organy te uzyskały dodatkowe uprawnienie do upoważniania dyrektorów szkół (w indywidualnych przypadkach oraz w granicach planu finansowego) do przyznawania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wyższych niż ustalone w przepisach rozporządzenia dotyczącego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli lub podwyższonych przez organ prowadzący (art. 30 ust. 10 Karty Nauczyciela).

• art. 30, art. 30a i art. 30b Karty Nauczyciela.

Bogusław Śnieżek

specjalista w zakresie prawa oświatowego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »