reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Rozliczenie roczne za 2017 r.

 • PIT-2

  Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek.
 • PIT-2A

  Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • PIT-2K

  Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Składają go (razem z zeznaniem rocznym) podatnicy PIT rozliczający ulgę odsetkową.
 • PIT-3

  Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • PIT-4R

  Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Składają ją płatnicy pobierający zaliczki od przedsiębiorców.
 • PIT-6

  Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
 • PIT-8AR

  Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 • PIT-8C

  PIT-8C: Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.
 • PIT-11

  Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
 • PIT-12

  Oświadczenie dla celów dokonywania rocznego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Składają je podatnicy, którzy chcą aby zeznanie roczne przygotował i złożył za nich płatnik.
 • PIT-14

  Informacja o:
  - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego
  - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej.
 • PIT-16

  Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
 • PIT-16A

  Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
 • PIT-19A

  Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
 • PIT-28

  Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie to składa do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych do urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika.
 • PIT-28/A

  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze. Składana jest tylko jako załącznik do PIT-28
 • PIT-28/B

  Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie Spółki (Spółek) osób fizycznych. Składana jest tylko jako załącznik do PIT-28
 • PIT-36

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (m.in. działalność gospodarcza).
 • PIT-36L

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, czyli tzw. podatkiem liniowym. Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Składa się go do 30 kwietnia następnego roku.
 • PIT-37

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (m.in. dochody z pracy, zasiłków, stypendiów).
 • PIT-38

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (dochody kapitałowe).
 • PIT-39

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (dochody ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r.).
 • PIT-40

  Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (rozliczenie przez płatnika).
 • PIT-40A/11A

  Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.
 • PIT/O

  Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku. Załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37.
 • PIT/B

  Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Załącznik do zeznań: PIT-36 i PIT-36L. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębne załączniki PIT/B.
 • PIT-CFC

  PIT-CFC Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • PIT/D

  Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym. Załącznik do zeznań: PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem), składają jeden załącznik PIT/D. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.
 • PIT/DS

  Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym.
 • PIT/M

  Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym. Załącznik do formularza PIT-36 - składany razem z nim.
 • PIT/R

  Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
 • PIT/Z

  Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy o PIT, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym. Załącznik do zeznań: PIT-36 i PIT-36L, składany razem z nimi do końca kwietnia następnego roku podatkowego. Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) - składają odrębne załączniki PIT/Z.
 • PIT/ZG

  Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym. Załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Załącznik składa się odrębnie dla każdego zeznania.
  Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali dochody opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 8, 9, 9a, art. 30b ust. 5a, 5b, art. 30c ust. 4, 5 lub art. 30e ust. 8 i 9 ustawy o PIT. Załącznik PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) składają odrębne załączniki PIT/ZG.
 • SSE-R

  SSE-R - Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Załącznik do zeznań PIT-36 lub CIT-8. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego: - będących beneficjentami pomocy publicznej, - będących wspólnikami spółek osobowych, w tym spółek cywilnych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
 • SSE/A

  Wykaz udziałów w spółkach - załącznik do rozliczenia SSE-R.
 • SSE-R/A

  Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą - załącznik do rozliczenia SSE-R.

Zobacz także:

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama