Kategorie

Kiedy świadczenia na rzecz pracowników podlegają VAT

Chrobak Agnieszka
inforCMS
Nasza spółka wybudowała nowy zakład produkcyjny w X, jednocześnie zamyka stary w Y. Nowy zakład znajduje się w odległości 100 km od starego. Zależy nam na zatrudnianiu pracowników ze starego zakładu mieszkających w Y. W związku z tym oferujemy im darmowy przewóz do nowego zakładu pracy, a niektórym z nich udostępniamy mieszkania służbowe. Czy nieodpłatny przewóz pracowników oraz nieodpłatne udostępnianie im mieszkań są czynnościami opodatkowanymi VAT?

rada

Nieodpłatny dowóz pracowników nie podlega VAT tylko w przypadku, gdy występują trudności w zapewnieniu innych odpowiednich środków transportu lub gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Natomiast w przypadku gdy do nowej siedziby pracownicy będą mogli bez problemów dojechać transportem publicznym, bezpłatny dojazd będzie podlegał opodatkowaniu VAT. Dowóz pracowników do pracy ma również skutki w podatku dochodowym. Udostępnienie mieszkań służbowych będzie podlegało VAT, gdy w związku ze świadczeniem tych usług pracodawca może odliczyć VAT. Szczegóły w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste pracownika podlega VAT, jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi czynnościami w całości lub w części.

Dowóz pracowników

Usługa dowozu (transportu) pracowników do pracy nie jest realizowana na cele osobiste pracowników, a tym samym nie podlega VAT, gdy występują trudności w zapewnieniu innych odpowiednich środków transportu lub gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. To znaczy, gdy pracownicy nie mogą korzystać z publicznych środków transportu. Taki sposób opodatkowania usług dowozu pracowników wskazał ETS w sprawie C-258/95 Julius Filibeck Sohne GmbH & Co.KG a Finanzamt Neustadt (Niemcy). Trybunał określił kilka warunków, których spełnienie powoduje, że dowóz uznaje się za czynność podlegającą VAT:

1) gdy jest to czynność odpłatna -- musi istnieć ścisły i bezpośredni związek pomiędzy wykonywaną usługą dowozu a wynagrodzeniem, które jest określone w kwocie pieniężnej;

2) gdy jest to usługa świadczona bez wynagrodzenia -- to charakter prowadzonej przez podatnika działalności lub inne usprawiedliwione trudności wymuszają na nim zapewnienie transportu pracownikom.

Powyższe oznacza również, że gdy warunki wymienione w pkt 1 i 2 nie są spełnione, to nieodpłatny przewóz pracowników podlega opodatkowaniu VAT.

Podobne stanowisko do zawartego w powołanym powyżej orzeczeniu ETS reprezentują niektóre organy podatkowe.

Reklama

Przykładowo można przytoczyć pismo Naczelnika I Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 30 września 2004 r. (nr ZP/443-240/04) lub pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu z 22 września 2004 r. (nr US.PP-443- -58/04). W pierwszym z nich czytamy: „Miejsce prowadzenia działalności (w szczególności przeniesienie zakładu do innej miejscowości -- przyp. autora) oraz trzyzmianowy system pracy wymusza na pracodawcy zapewnienie transportu dla pracowników. W tym przypadku usługi dowozu pracowników do miejsca pracy nie są wykonywane na potrzeby inne niż związane z prowadzoną działalnością Wnioskującej. W związku z powyższym, nieodpłatny dowóz pracowników do pracy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”. Organ podatkowy potwierdził zatem brak opodatkowania VAT przewozu pracowników, gdy pracownicy nie mają możliwości dotarcia do miejsca pracy środkami komunikacji podmiejskiej.

Natomiast w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu czytamy: „Zauważyć należy bowiem, iż wykonywanie przez Spółkę powyższych czynności na rzecz swoich pracowników stanowi realizację obowiązku wynikającego z przepisów prawa pracy, którego źródłem są między innymi zakładowe układy zbiorowe pracy. A zatem świadczenie usług w zakresie bezpłatnego dowozu pracowników do i z pracy, stanowiące realizację przedmiotowego obowiązku, nie stanowi świadczenia na cele osobiste pracownika, a związane jest, jak słusznie wskazuje Spółka we wniosku, z zaspokajaniem jego potrzeb pracowniczych. W takiej sytuacji czynności tych nie można uznać również za świadczenie usług niezwiązanych z prowadzonym przedsiębiorstwem”.

Z powyższego wynika, że nieodpłatny przewóz pracowników nie podlega opodatkowaniu VAT, również gdy obowiązek zapewnienia pracownikom transportu jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów prawa pracy, a przede wszystkim - z zakładowych układów zbiorowych.

Podsumowując, nieodpłatny dowóz pracowników do zakładu pracy nie podlega VAT, gdy:

• występują trudności w zapewnieniu innych odpowiednich środków transportu (jest utrudniony dostęp do komunikacji publicznej) przy zmianie miejsca wykonywania pracy (zmiany miejsca siedziby firmy),

• gdy charakter prowadzonej działalności (np. roboty budowlane w terenie) wymusza na pracodawcy zapewnienie transportu dla pracowników,

• obowiązek zapewnienia dowozu wynika np. z zakładowych układów zbiorowych.

PRZYKŁAD

Reklama

Spółka wybudowała zakład produkcyjny na obrzeżach miasta. Przy zakładzie nie ma przystanku komunikacji miejskiej. Najbliższy przystanek znajduje się 5 km od zakładu pracy. W związku z tym, że nie ma bezpośredniego transportu publicznego, nieodpłatny dowóz pracowników nie podlega VAT.

Załóżmy jednak, że od lipca br. Zakład Komunikacji Miejskiej przedłuży trasy autobusów. Przystanek będzie przy zakładzie pracy. Od lipca br. nieodpłatny dowóz będzie już więc podlegał opodatkowaniu VAT.

Mimo że dowóz pracowników nie podlega VAT, pracodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT od poniesionych wydatków na transport, gdyż jest to czynność związana z działalnością firmy opodatkowaną VAT.

Na takim stanowisku stoją również sądy. WSA w Warszawie w wyroku z 13 lipca 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 3630/06) w podobnej sprawie stwierdził: „Inwestycja (...) stanowi nieodpłatne świadczenie usług przez spółkę na rzecz gminy. Jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu VAT, ale podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, ponieważ realizacja inwestycji pozostaje w związku z prowadzonym przez spółkę przedsiębiorstwem”.

Jeżeli do nowej siedziby pracownicy będą mogli bez problemów dojechać transportem publicznym, a pracodawca będzie zapewniał pracownikom bezpłatny dojazd do nowego miejsca pracy lub obciążał dojeżdżających pracowników kosztami transportu, to ww. świadczenie należy opodatkować VAT. W przypadku czynności nieodpłatnych obowiązek taki istnieje, gdy przy nabyciu towarów i usług związanych ze świadczeniem transportu przysługuje prawo do odliczenia VAT.

Niektóre urzędy skarbowe stoją na stanowisku, iż nieodpłatne świadczenie usług transportowych na rzecz własnych pracowników zawsze podlega opodatkowaniu VAT, gdy pracodawca może odliczyć VAT związany ze świadczeniem dowozu. Stanowisko to jest jednak błędne, gdyż w przypadku gdy pracodawca jest zobowiązany zapewnić transport, dokonuje świadczenia na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Gdy pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pracownikom dojazdu do pracy lub zwrotu kosztów takiego dojazdu, to tego rodzaju świadczenie na rzecz pracowników nie będzie korzystało ze zwolnienia z pdof. Wartość otrzymywanego świadczenia w postaci dowożenia oraz odwożenia z miejsca pracy będzie dla pracowników przychodem ze stosunku pracy. Przychód należy ustalić na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o updof.

Mieszkania służbowe

W przypadku udostępniania pracownikom mieszkań służbowych nie mamy do czynienia ze świadczeniem mającym zaspokajać potrzeby pracownicze, związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej spółki. Jest to świadczenie na cele osobiste pracowników. W tym kontekście nie powinno się dokonywać rozróżnienia, czy była to czynność świadczona odpłatnie, czy też nie. W każdym przypadku usługa nieodpłatna będzie opodatkowana VAT, gdy w związku z tym świadczeniem można go odliczyć. Gdy nie przysługuje odliczenie -- udostępnienie mieszkań służbowych nie podlega VAT.

PRZYKŁAD

Spółka udostępnia swoim pracownikom mieszkania, które wynajmuje od Jana Kowalskiego. Jan Kowalski jest zwolniony z VAT i wystawia rachunki za najem. W związku z tym spółce nie przysługuje prawo do odliczenia VAT. Dlatego udostępnienie mieszkań pracownikom nie podlega VAT.

• art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług -- Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 74, poz. 444

Agnieszka Chrobak

ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.