reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Księgi rachunkowe

Jak rozliczać transakcje w walutach obcych dla celów bilansowych

Aktualizacja: 21.11.2011

Spółka handlowa współpracuje na szeroką skalę z kontrahentami zagranicznymi (UE), w związku z tym w księgach pojawia się wiele transakcji wyrażonych w walutach obcych. Dla celów bilansowych przychody i koszty wycenia się po kursie średnim obowiązującym w dniu przeprowadzenia operacji. W jaki sposób prowadzić ewidencję, aby być w zgodzie zarówno z ustawą o rachunkowości, jak i ustawą podatkową? »

Jak wykazać w księgach opakowania zwrotne

Aktualizacja: 08.08.2007

Prowadzimy księgi rachunkowe sklepu spożywczego. Sklep wydaje zewnętrznym dostawcom i klientom oraz przyjmuje od nich różnego rodzaju opakowania zwrotne. Jak należy wykazać je w księgach? »

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - ewidencja w księgach

Aktualizacja: 21.11.2011

Jak należy ująć w księgach wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów od niemieckiego kontrahenta? Jaki kurs waluty należy zastosować przy przeliczaniu faktury? »

Umorzenie podatku od nieruchomości w księgach

Aktualizacja: 06.08.2007

Otrzymaliśmy decyzję o umorzeniu podatku od nieruchomości za pierwszy kwartał 2007 r. Jak to wykazać w księgach? »

Jak ewidencjonować koszty zakładu zagranicznego

Aktualizacja: 21.11.2011

Nasza spółka z o.o., świadcząca usługi budowlane, posiada zakład w Niemczech. Koszty przypisane zakładowi księgujemy na konto „Rozrachunki z zakładem” po stronie Wn, a zakład ewidencjonuje je po stronie Ma. W ten sposób rozrachunki się wzajemnie znoszą. »

Kapitały ujmuje się w księgach w podziale na rodzaje

Aktualizacja: 06.08.2007

Jeśli cena udziałów jest wyższa od ich wartości nominalnej, nadwyżkę należy zaksięgować jako kapitał zapasowy. »

Jak zaksięgować zakup samochodu o wartości ponad 20 tys. euro

Aktualizacja: 27.07.2007

Jak zaksięgować różnicę między wartością początkową samochodu osobowego a limitem w ustawie o podatku dochodowym, który pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów do 20 tys. euro wartości samochodu? »

Jak zaksięgować utratę wartości aktywów

Aktualizacja: 27.07.2007

Jeżeli wcześniej na mocy odrębnych przepisów wartość danego środka trwałego została zaktualizowana, odpis aktualizujący odnosi się na konto „Kapitał z aktualizacji wyceny” - jednak tylko do wysokości tego kapitału. »

Jak wykazać w księgach weksel własny i weksel in blanco

Aktualizacja: 30.07.2007

Kupiliśmy dość wartościowy środek trwały. Dostawca zgodził się na płatność za trzy miesiące, pod warunkiem że wystawimy weksel własny lub weksel własny in blanco. Weksel ma być wystawiony na trochę większą sumę niż nasze zobowiązanie z tytułu zakupu. Jakie zagrożenia mogą wyniknąć dla nas z wystawienia weksla. Jak go wykazać w księgach? »

Jak ująć i wyceniać w księgach materiały

Aktualizacja: 25.07.2007

Jak poprawnie księgować zakup materiałów do produkcji, wydanie ich z magazynu, przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych, następnie sprzedaż i produkcję niezakończoną - produkcja jednorodzajowa? »

Jak wykazać w księgach zajęcie i sprzedaż towarów przez komornika

Aktualizacja: 25.07.2007

Komornik zajął towary znajdujące się w magazynie spółki. Towary te zostały następnie sprzedane, a kwota przekazana wierzycielowi. Jak wykazać to w księgach? »

Jak ująć w księgach usługi niezakończone

Aktualizacja: 25.07.2007

Zajmujemy się dostawami i montażami dźwigów - wind, w budynkach (produkcja). Koszty produkcji ewidencjonujemy jedynie na kontach zespołu 4. Koszty bezpośrednie oraz usługi bezpośrednie dzielimy na zlecenia. Na koniec roku mamy kilka rozpoczętych prac budowlanych, które zostaną zakończone kompleksowo w następnym roku. Jak rozliczyć koszty bezpośrednie, koszty ogólnozakładowe oraz koszty amortyzacji przypadające na niezrealizowane zlecenia. »

Kiedy należność można uznać za przedawnioną i jak ją ująć w księgach

Aktualizacja: 25.07.2007

Z tytułu nieterminowych płatności firma wystawiła notę odsetkową dla kontrahenta. Kontrahent nie opłacił noty, więc firma skierowała sprawę do sądu i w związku z tym poniosła koszty opłaty sądowej. Czy poprawnymi księgowaniami było obciążenie notą konta rozliczeń międzyokresowych przychodów po stronie „Ma” w korespondencji z kontem rozrachunków? Czy opłata sądowa od pozwu o zapłatę odsetek stanowi KUP? Czy należy tworzyć odpisy aktualizujące, jeżeli część odsetek jest sprzed trzech lat od wniesienia pozwu, w związku z czym mogą zostać podważone? »

Jak wykazać w księgach i rozliczyć akredytywę

Aktualizacja: 30.07.2007

Spółka handlowa rozpoczęła współpracę z kontrahentem zagranicznym (dostawcą towarów), który poprosił o utworzenie na jego rzecz akredytywy. Jak to wykazać w księgach? Czy na skutek utworzenia akredytywy powstaną różnice kursowe? »

Jak wykazać w księgach przedpłatę zagraniczną

Aktualizacja: 30.07.2007

Spółka z o.o. zajmuje się handlem. Jeden ze współudziałowców nawiązał współpracę z kontrahentem ze Słowacji, a nasza spółka podpisała umowę o dostawę towarów. Na Słowacji zostało wpłacone 4000 euro, a pracownik otrzymał dowód KP firmy słowackiej. Jak należy ująć w księgach rachunkowych tę operację? Jak trzeba przeliczyć euro na złote oraz jak ustalić i zaksięgować różnice kursowe? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama