| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Pisma Ministra Finansów

Interpretacja Ministra Finansów w sprawie pracowniczych programów emerytalnych

Aktualizacja: 17.03.2008

W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), przekazuję wyjaśnienia dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych składki podstawowej płaconej przez pracodawców w związku z realizacją pracowniczych programów emerytalnych. »

Interpretacja Ministra Finansów w sprawie ulgi meldunkowej

Aktualizacja: 12.03.2008

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami oraz rozbieżnymi interpretacjami organów podatkowych w zakresie stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a-c ustawy, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam. »

Od przekształcenia starych praw spółdzielczych nie ma VAT

Aktualizacja: 22.01.2008

Jeśli ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło przed 1 maja 2004 r., przy przekształceniu w prawo własnościowe nie występuje obowiązek naliczenia VAT. »

Miejsce zamieszkania zmienia obowiązki podatkowe

Aktualizacja: 13.12.2007

Podatnik, który zmieni swoje miejsce zamieszkania na zagraniczne, będzie w Polsce podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. »

Ministerstwo Finansów w sprawie opodatkowania pakietów medycznych dla pracowników

Aktualizacja: 12.12.2007

Pracownicy, którzy od pracodawców otrzymują nieodpłatne świadczenia, muszą wiedzieć, że ich wartość jest przychodem podlegającym opodatkowaniu. Będzie tak np. przy otrzymywaniu pakietów medycznych. »

Klasyfikacja wydatków na szkolenia i koszty sądowe

Aktualizacja: 06.12.2007

Wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku powinny być ujawnione w paragrafie 451 - Opłaty na rzecz budżetu państwa, z odpowiednia czwartą cyfrą Wydatki poniesione na szkolenie BHP pracowników własnych, będących członkami służby cywilnej należy klasyfikować w paragrafie 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej. »

Czy zniesienie współwłasności lokalu podlega podatkowi od spadków i darowizn

Aktualizacja: 16.10.2007

Na gruncie dzierżawionym od gminy w 1/4 zbudowano segment z czterema samodzielnymi lokalami. Podatnik nie posiada aktu notarialnego na budynek, a jedynie na dzierżawę gruntu. Jest właścicielem mieszkania o największej powierzchni. Każdy z lokatorów finansował oddzielnie budowę swojego mieszkania i w równych kwotach powierzchnię wspólną, np. klatkę schodową, dach, fundamenty. Obecnie podatnicy chcą znieść współwłasność, a przy okazji sporządzić akt notarialny budynku. Notariusz twierdzi, że jedynie właściciel największego mieszkania jest zobowiązany zapłacić podatek od spadku i darowizny od nadwyżki powierzchni mieszkania ponad 1/4. Czy rzeczywiście przy zniesieniu współwłasności tylko lokator dysponujący największą powierzchnią jest zobowiązany zapłacić podatek od spadków i darowizn? »

Centrum interesów życiowych można przenieść

Aktualizacja: 11.09.2007

Podatnik, który pracuje na stałe w Austrii, powinien płacić podatek dochodowy wyłącznie w Austrii, gdzie znajduje się centrum jego interesów życiowych. »

Dochody zagranicznych artystów są różnie opodatkowane

Aktualizacja: 04.09.2007

Dochody artystów ukraińskich są zwolnione z podatku w Polsce, gdyż w znacznym stopniu są one finansowane z funduszy publicznych. Dochody artystów białoruskich będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. »

Zaświadczenie podatkowe można wydać na formularzu wnioskodawcy

Aktualizacja: 23.08.2007

Na żądanie wnioskodawcy organ podatkowy jest zobowiązany wydać zaświadczenie na przedstawionym przez niego formularzu - stwierdza Ministerstwo Finansów. »

Jaką polisę powinno wykupić biuro rachunkowe

Aktualizacja: 21.08.2007

Osoby prowadzące biura rachunkowe mają problem z określeniem, czy polisa OC, którą opłacają, chroni ich przed odpowiedzialnością z tytułu usług księgowych, jak i wypełniania deklaracji, czyli usług wchodzących w zakres doradztwa podatkowego. »

Otrzymane zaliczki są opodatkowane

Aktualizacja: 30.07.2007

Otrzymane przed wydaniem towaru zaliczki będą opodatkowane tak jak czynność, której dotyczą. Odnosi się to również do zaliczki otrzymanej na poczet sprzedaży nieruchomości. »

Klasyfikacja wydatków na usługi analiz, opinii i tłumaczeń i prawidłowe sporządzenie sprawozdania Rb-NDS

Aktualizacja: 19.07.2007

W związku z pismem z 5 lutego 2007 r., nr RIO-I-432-9/07 w sprawie wątpliwości klasyfikacyjnych zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Ministerstwo Finansów – w zakresie pkt 2 i 3 – uprzejmie informuje: »

Pismo Ministra Finansów do Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych

Aktualizacja: 19.07.2007

Jak interpretować art. 183 ustawy o finansach publicznych? Jaka jest szczegółowość planu przychodów i wydatków? Jak prawidłowo sporządzać kwartalne sprawozdanie Rb-NDS? »

Zwolnienia z akcyzy - wyjaśnienia MF

Aktualizacja: 18.07.2007

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 10 stycznia 2007 r. poinformowało, że rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 243, poz. 1766) utrzymano maksymalne dopuszczalne prawem Wspólnoty Europejskiej całkowite zwolnienie od akcyzy biokomponentów dodawanych do paliw ciekłych, jak również wprowadzono ulgę od paliw zawierających biokomponenty w wysokości dozwolonej w Dyrektywie Rady 2003/96/WE. »

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »