REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Limit płatności gotówkowych 10 000 EUR w całej UE. Kiedy? Czy w Polsce ten limit będzie obniżony?

Limit płatności gotówkowych 10 000 EUR w całej UE. Kiedy? Czy w Polsce ten limit zostanie obniżony?
Limit płatności gotówkowych 10 000 EUR w całej UE. Kiedy? Czy w Polsce ten limit zostanie obniżony?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W odpowiedzi na interpelację poselską minister finansów Andrzej Domański udzielił wyjaśnień odnośnie nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących limitów płatności gotówkowych.
rozwiń >

10000 euro – maksymalny limit płatności gotówkowych w Unii Europejskiej. Nowe przepisy UE

W styczniu 2024 r. Rada UE i Parlament Europejski przyjęły wstępne porozumienie co do części pakietu zmian prawnych, które mają na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 
Mają zostać uchwalone w szczególności:
Rozporządzenie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (tzw. Anti Money Laundering Regulation - AMLR) oraz
Dyrektywa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (tzw. Anti Money Laundering Directive - AMLD).

Zaakceptowane już przez  Rada UE i Parlament Europejski przepisy mają być przedstawione do zatwierdzenia przedstawicielom państw członkowskich w Komitecie Stałych Przedstawicieli oraz Parlamentowi Europejskiemu. Po zatwierdzeniu Rada i Parlament będą musiały formalnie je przyjąć, zanim zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, a później wejdą w życie.

Na podstawie przyjętych przez ww. instytucje rozwiązań, we wszystkich państwach Unii Europejskiej ma obowiązywać maksymalny limit płatności gotówkowych w kwocie 10 000 EUR. Państwa członkowskie będą mogły ten limit jeszcze obniżyć.

Ponadto, po wejściu w życie tych przepisów podmioty zobowiązane (czyli np. banki, instytucje finansowe, agencje nieruchomości, podmioty zarządzające aktywami, kasyna, handlowcy - sklepy) będą miały obowiązek zweryfikować tożsamość osoby, która dokonuje transakcji sporadycznej gotówką w kwocie od 3 000 EUR do 10 000 EUR.

W interpelacji poselskiej nr 1413 z lutego 2024 r. kilkoro posłów zapytało ministra finansów m.in. o to 
- czy rząd popiera te zmiany przepisów UE,
- kogo ma dotyczyć ten limit płatności gotówkowych,
- czy rząd ma zamiar obniżyć limit płatności gotówkowych z 10 000 EUR?

Na pytania zawarte w tej interpelacji odpowiedział 5 marca 2024 r. Andrzej Domański minister finansów. Zdaniem ministra w aktualnej niestabilnej sytuacji zwiększonych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa, Rząd RP uznaje za zasadne wzmocnienie i ujednolicenie ram prawnych UE w obszarze zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jako rozwiązanie dające szansę na likwidację istniejących luk i uszczelnienie aktualnych regulacji, a co za tym idzie, utrudniające działalność przestępczą w tym obszarze. 

Autopromocja

Czy w ramach płatności gotówkowych w całej UE będzie obowiązywać maksymalny limit płatności gotówkowych wynoszący 10 000 EUR? 

Minister Domański wskazał, że na podstawie art. 59 ust. 1 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (AMLR) przedsiębiorcy prowadzący obrót towarami lub świadczący usługi będą mogli dokonywać płatności lub akceptować płatności w gotówce o wartości nieprzekraczającej równowartości 10.000 EUR. Ponadto, przepisy AMLR umożliwiają państwom członkowskim wprowadzenie niższych progów dla płatności gotówkowych niż te przewidziane w art. 59 ust. 1 AMLR (art. 59 ust. 2 AMLR) lub utrzymanie w mocy obecnie stosowanych niższych progów dla płatności gotówkowych (art. 59 ust. 3 AMLR). Ograniczenie wprowadzone na mocy art. 59 ust. 1 AMLR nie znajdzie zastosowania do płatności niezwiązanych z prowadzoną działalnością zawodową dokonywanych pomiędzy osobami fizycznymi oraz do płatności dokonywanych w placówkach instytucji kredytowych, instytucji pieniądza elektronicznego oraz instytucji płatniczych (art. 59 ust. 4 AMLR). Ponadto, przewidziano możliwość zawieszenia stosowania ww. ograniczeń w dokonywaniu oraz akceptowaniu płatności gotówkowych w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z tzw. „siłą wyższą” (art. 59 ust. 6a AMLR).

Jednocześnie minister zastrzegł, że ze względu na fakt, że w momencie opracowywania odpowiedzi na interpelację nr 1413 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu nie zostało jeszcze przyjęte odpowiedź odwołuje się do jednostek redakcyjnych wg najbardziej aktualnej wersji AMLR.

Kogo będzie dotyczył limit płatności gotówkowych?

Jak wskazał minister finansów, ograniczenie w dokonywaniu oraz akceptacji płatności gotówkowych, przewidziane w art. 59 ust. 1 AMLR skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących obrót towarami lub świadczących usługi. 

Jednak odpowiedź ministra wydaje się być niepełna, bowiem takie ograniczenia mogą uderzyć także w obywateli chcących płacić gotówką i to dla nich nowe przepisy będą większym utrudnieniem niż dla firm. Tym bardziej, że aktualnie w Polsce przepisy nie określają żadnego limitu płatności gotówkowych pomiędzy osobami prywatnymi.

Czy polski rząd ma zamiar obniżyć limit płatności gotówkowych z 10 000 EUR?

W ocenie Ministerstwa Finansów ta kwestia powinna być jeszcze przedmiotem analizy z uwagi na istniejące obecnie przepisy i uzasadnienie, jakie przyświecało ich wprowadzeniu. Tak jak wskazano powyżej, przepisy AMLR umożliwiają państwom członkowskim wprowadzenie niższych progów dla płatności gotówkowych niż te przewidziane w art. 59 ust. 1 AMLR lub utrzymanie w mocy obecnie stosowanych niższych progów dla płatności gotówkowych.

Jak przypomniał minister Domański, aktualnie obowiązujący art. 19 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców wskazuje, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
- stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 
- jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podmioty zobowiązane będą miały obowiązek zweryfikować tożsamość osoby, która dokonuje transakcji sporadycznej gotówką w kwocie od 3 000 EUR do 10,000 EUR. Kogo miałaby dotyczyć taka kontrola i jak miałaby wyglądać identyfikacja i weryfikacja tożsamości?

Minister wskazał, że na podstawie art. 15 ust. 2b AMLR, w przypadku przeprowadzania transakcji okazjonalnej na instytucje obowiązane nałożony został obowiązek zastosowania środka należytej staranności wobec klienta, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b AMLR (identyfikacja oraz weryfikacja tożsamości klienta).

Identyfikacja klienta oraz weryfikacji jego tożsamości stanowi podstawowy środek należytej staranności (środek bezpieczeństwa finansowego wg terminologii używanej w krajowych przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) stosowany przez instytucje obowiązane wobec swoich klientów, również na podstawie obecnie obowiązujących przepisów (art. 34 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 36 oraz art. 37 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu). 

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane tego środka bezpieczeństwa finansowego dostępne są m.in. na stronach www. Ministerstwa Finansów oraz Komisji Nadzoru Finansowego. 

Czy nowe przepisy UE naruszą zasady ochrony danych osobowych?

Minister Domański poinformował, że zarówno obecnie obowiązujące, jak i aktualnie projektowane przepisy unijne oraz przepisy krajowe o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładają na instytucje obowiązek przechowywania określonych, w tych przepisach informacji o swoich klientach. Informacje te gromadzone są przez instytucje obowiązane w celu realizacji ich obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy finansowaniem terroryzmu, w tym obowiązków związanych z przekazywaniem uprawnionym organom informacji o powziętych podejrzeniach popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. 

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych przez instytucje obowiązane uregulowana została w art. 55 AMLR. Zgodnie z art. 55 ust. 4 AMLR instytucje obowiązane na podstawie AMLR mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Nie jest dozwolone przetwarzanie tych danych osobowych w celach komercyjnych

Końcowo minister Domański wyjaśnił, że celem AMLR oraz innych aktów prawnych wchodzących w skład unijnego pakietu o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest ochrona systemu finansowego przed zagrożeniami związanymi z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. 

Jego zdaniem transgraniczny charakter wielu form prania pieniędzy i finansowania terroryzmu sprawia, że środki podejmowane w celu przeciwdziałania tym zjawiskom na poziomie krajowym są niewystarczające. 

Przepływy pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł i finansowanie terroryzmu mogą zaszkodzić stabilności i wiarygodności systemu finansowego UE oraz zagrozić należytemu funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Dlatego – zdaniem ministra finansów - działanie UE jest uzasadnione celem utrzymania równych warunków działania instytucji obowiązanych w całej UE. 

Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności określonymi w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, jeżeli określone cele nie mogą zostać w wystarczającym stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie, możliwe jest podjęcie działań zmierzających do ich skuteczniejszego osiągnięcia na szczeblu UE. Podstawę prawną do przyjęcia AMLR stanowi art. 114 Traktatu o Unii Europejskiej.

 

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Obniżenie z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego - MF analizuje potencjalne skutki zmian

Ministerstwo Finansów analizuje skutki potencjalnego obniżenia z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT na niektóre kategorie usług transportu pasażerskiego - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

REKLAMA