REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Koszty uzyskania przychodów dla autora wykładów

Joanna Nowicka
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jesteśmy jednostką budżetową zajmującą się doskonaleniem nauczycieli. Prowadzimy dla nich kursy i szkolenia, co wiąże się z koniecznością zawarcia z prowadzącym umowy o dzieło. Wykładowca pisze do szkolenia program autorski, który jest załącznikiem do umowy o dzieło. Czy w kolejnej umowie o dzieło zawartej w ramach tego samego tematu można uwzględniać 50-proc. koszty uzyskania przychodu? Nasze wątpliwości wynikają z tego, że w przypadku niektórych szkoleń tematyka powtarza się wielokrotnie.

W tym przypadku w każdej kolejnej umowie o dzieło z wykładowcą (będącym autorem wykładu) można uwzględniać 50-proc. koszty uzyskania przychodów. Dla zakwalifikowania konkretnego szkolenia jako utworu nie ma bowiem znaczenia jego przedmiot (a nawet wielokrotne poruszanie w jego trakcie tych samych zagadnień), ale to, czy dane szkolenie rzeczywiście przybiera w praktyce formę autorskiego, twórczego wykładu, przygotowanego przez prowadzącego szkolenie na indywidualne zamówienie. Warunkiem jest to, że wykładowca przygotowuje samodzielnie opracowania, w których przejawia się jego twórcza praca jako autora (zatem dzięki pomysłowości i indywidualnemu ujęciu dzieło uzyskuje oryginalną postać) i na ten temat wygłasza wykład, a szkolenia są prowadzone dla określonej grupy osób. Ponadto wykonywanie szkolenia (dzieła) powinno odbywać się samodzielnie, bez podporządkowania zamawiającemu dzieło.

REKLAMA

Autopromocja

Jak wynika z pytania Czytelnika, przedmiotem umowy o dzieło, zawieranej między jednostką a przyjmującym zamówienie, jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia (wykładu, odczytu) dla nauczycieli w oparciu o autorski program. Czynność przygotowania i przeprowadzenia szkolenia jest zatem przedmiotem prawa autorskiego. Przyjmujący zamówienie (wykonawca dzieła) jako twórca korzysta z praw autorskich do utworu i z tego tytułu przysługuje mu wynagrodzenie.

Koszty w wysokości 50% uzyskanego przychodu przysługują z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w myśl odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Przy czym koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 3 updof).

O zastosowaniu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 updof, decyduje zatem fakt osiągnięcia przez wykładowcę (podatnika będącego wykonawcą dzieła) przychodu ze stworzenia utworu, będącego przedmiotem prawa autorskiego.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 updof, określającymi kryteria zaliczania prac do przedmiotu prawa autorskiego, jest ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; dalej: ustawa o prawie autorskim.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zapamiętaj!

Autorskie prawa majątkowe polegają na przysługującym twórcy prawie do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz prawie do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

REKLAMA

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, tj. utwór (art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim).

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe, jak również utwory architektoniczne, sceniczno-muzyczne i audiowizualne (art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-9 ustawy o prawie autorskim).

Przedmiotem prawa autorskiego jest zatem utwór, tj. niematerialne dobro prawne. Wytwór niematerialny, aby uzyskać kwalifikację „utworu” zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, powinien wykazać następujące cechy:

• stanowić rezultat pracy człowieka - twórcy,

• stanowić przejaw działalności twórczej (uzewnętrzniony rezultat działania twórcy o charakterze kreacyjnym),

• mieć indywidualny charakter.

Prawo autorskie przysługuje twórcy, jeżeli ustawa o prawie autorskim nie stanowi inaczej (art. 8 ust. 1 tej ustawy). Twórcą może być wyłącznie osoba fizyczna; nabycie praw autorskich przez twórcę następuje wraz ze stworzeniem utworu. Ochrona tego prawa przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności (art. 1 ust. 4 ustawy o prawie autorskim).

A zatem w tym przypadku jednostka - jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu należności wypłacanych na podstawie umowy o dzieło, może przy obliczaniu podstawy opodatkowania stosować każdorazowo (przy każdej kolejnej umowie) 50-proc. koszty uzyskania przychodów. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w następujących pismach Ministerstwa Kultury: z 17 maja 2001 r. (znak DP/WPA 024/132/01), z 22 maja 2001 r. (znak DP/WPA 024/72/01) i z 13 czerwca 2003 r. (znak DP/WPA 024/226/03). W pismach tych stwierdza się, że przedmiot prawa autorskiego stanowią wykłady. Dla zakwalifikowania konkretnego szkolenia jako utworu w myśl prawa autorskiego najważniejsze jest to, czy dane szkolenie rzeczywiście przybiera w praktyce formę autorskiego, twórczego wykładu, przygotowanego przez prowadzącego szkolenie na indywidualne zamówienie. Dla celów zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów nie ma natomiast znaczenia przedmiot tego szkolenia, czyli poruszane w jego trakcie zagadnienia (nawet wielokrotnie powtarzane). W tym zakresie uznanie opracowania za przedmiot prawa autorskiego jest uzależnione od formy, w jakiej zostało ono wykonane. Jeżeli efektem jest konkretne opracowanie na piśmie, odznaczające się twórczą konstrukcją (układem czy też doborem materiału), to dzieło takie można uznać za utwór.

Z pism ministerstwa

(...) przedmiot prawa autorskiego stanowią wykłady, w tym prowadzone przez pracowników naukowych wyższych uczelni w związku z programem studiów. Uznanie wykładu za utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie może być uzależniane od stopnia posiadanych przez wykładowcę fachowych kwalifikacji, np. od legitymowania się przez wykładowcę tytułem profesorskim.

Pismo Ministerstwa Kultury z 17 maja 2001 r.; znak DP/WPA 024/132/01

I jeszcze jedna ważna kwestia - w przypadku posiadania przez konkretne prace statusu utworu, w umowie z jednostką zamawiającą prace powinno znaleźć się stwierdzenie odnośnie do jego twórczego, indywidualnego charakteru oraz postanowienie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do zamawianego dzieła na podmiot zamawiający jego opracowanie. Fakt korzystania przez twórcę z praw autorskich powinien wynikać z treści zawartej umowy o dzieło lub z treści wystawionego rachunku.

Otóż umowy o dzieło, na podstawie których są opracowywane utwory, uprawniają do zastosowania wobec wynagrodzenia umownego 50-proc. kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 updof, pod warunkiem jednak, że z umowy wyraźnie wynika, że przyjmujący zamówienie nabywa majątkowych praw autorskich do danego utworu lub uzyskuje licencję na korzystanie z niego (patrz: pismo Ministerstwa Kultury z 18 stycznia 2002 r., znak DP/WPA. 024/381/01).

Z pism ministerstwa

Jak podkreśla Ministerstwo Kultury, zastosowanie 50-proc. stawki kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 updof jest uzależnione od wystąpienia dwóch podstawowych okoliczności:

1) zaistnienia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim oraz

2) udzielenia przez twórcę licencji na korzystanie z danego utworu zamawiającemu, względnie - rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do twórczego dzieła.

Pismo Ministerstwa Kultury z 14 maja 2002 r. znak DP/WPA 024/110/02

Dlatego też, jeżeli praca wykonana przez wykładowcę jest twórcza (tzn. niepowtarzalna), ma indywidualny charakter oraz spełnia wszystkie przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim, to do dochodów osiągniętych z tego tytułu mają zastosowanie 50-proc. koszty uzyskania przychodu. Przy czym do zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodu wobec wykładowcy nie ma znaczenia końcowy rezultat szkolenia (np. uzyskanie przez nauczyciela biorącego udział w szkoleniu kolejnego stopnia awansu zawodowego).

Podstawy prawne

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1673)

• Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1293)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

REKLAMA

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

REKLAMA