reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Prezenty o małej wartości w VAT - zmiana limitu od 2021 roku

Prezenty o małej wartości w VAT - zmiana limitu od 2021 roku

Prezenty o małej wartości w VAT 2021. Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku (tzw. pakiet SLIM VAT) zmieniła m.in. wartość limitu na tzw. nieewidencjonowane prezenty o małej wartości (podwyższenie limitu z 10 zł do 20 zł) oraz doprecyzowała wartość tzw. prezentów ewidencjonowanych.

Prezenty o małej wartości (nieewidencjonowane) - wyższy limit od 2021 roku

Na skutek wejścia w życie ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2419), od 1 stycznia 2021 r. podwyższeniu uległ limit dla tzw. nieewidencjonowanych prezentów o małej wartości. Limit który do 31 grudnia wynosił 10 zł (bez podatku VAT) został podwyższony do 20 zł (bez podatku VAT).

W przypadku tzw. prezentów nieewidencjonowanych (dla których podatnik nie prowadzi ewidencji) określono, że są to towary, dla których jednostkowa wartość przekazywanego towaru nie przekracza równowartości – dla prezentów przekazywanych od 1 stycznia 2021 r. – 20 zł (bez podatku VAT) ceny nabycia (kosztu wytworzenia), określonej w momencie przekazywania towaru.

W wyniku podwyższenia od 1 stycznia 2021 r. wartości limitu dla tzw. nieewidencjonowanych prezentów o małej wartości do 20 zł poszerzeniu ulegnie możliwy katalog towarów, które będą mogły być przekazywane przez przedsiębiorców na cele związane z działalnością gospodarczą, z wyłączeniem z opodatkowania podatkiem VAT i bez obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT.

Ważne!
Od 1 stycznia 2021 r. nie ulegają zmianie zasady związane z rozliczaniem podatku VAT od nieodpłatnego przekazania towarów podlegającego opodatkowaniu.

W związku z tym, jak dotychczas, przez podlegającą opodatkowaniu dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

    1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
    1. wszelkie inne darowizny
  • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT.

Przykład:

Podatnik Z będący czynnym podatnikiem VAT przekazuje swoim kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom długopis. Podatnik Z dokonał odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie długopisu w związku z zamiarem wykorzystania do działalności opodatkowanej VAT. Przekazanie długopisu jest dokonywane na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika Z. Jednostkowa cena nabycia każdego długopisu (bez podatku VAT) to 19,40 zł. Podatnik Z nie prowadzi ewidencji podmiotów, którym przekazano upominki.

Do końca grudnia 2020 r. nieodpłatne przekazanie takiego upominku oznaczało obowiązek opodatkowania przekazania w związku z przekroczeniem limitu przewidzianego dla tzw. nieewidencjonowanych prezentów o małej wartości (10 zł bez podatku VAT).


Od 1 stycznia 2021 r. nieodpłatne przekazywanie upominku będzie wyłączone z opodatkowania VAT jako przekazanie prezentów o małej wartości (nie przekracza wartości 20 zł bez podatku VAT).

Uwaga!
Przekazanie od 1 stycznia 2021 r. upominku o wartości przekraczającej 20 zł może nadal korzystać z wyłączenia z opodatkowania VAT pod warunkiem że:

  • podatnik przekazuje upominek na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika,
  • podatnik ujmuje przekazywane upominki w ewidencji prezentów (w ramach limitu 100 zł bez podatku VAT, na osobę).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Polecamy: Biuletyn VAT

Doprecyzowanie wartości tzw. prezentów ewidencjonowanych

W zakresie wartości przekazywanych w trakcie roku jednej osobie tzw. prezentów ewidencjonowanych wyżej wskazana nowelizacja ustawy o VAT doprecyzowała obowiązującą regulację, aby wynikało z niej w sposób nie budzący wątpliwości, że kwota przyjmowana dla ustalenia łącznej wartości przekazywanych w trakcie roku prezentów o małej wartości jest kwotą netto (bez podatku VAT).

Takie doprecyzowanie kwoty netto w stosunku do pojedynczego prezentu (bez podatku) funkcjonuje już w odniesieniu do tzw. prezentów nieewidencjonowanych.

Dokonana zmiana zapewnia podatnikom pewność stosowania prawa i potwierdza dotychczasową praktykę.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Doprecyzowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania dla towarów przekazywanych nieodpłatnie

Od 1 stycznia 2021 r. doprecyzowano również przepis art. 29a ust. 2 ustawy o VAT w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla towarów przekazywanych przez podatników w sposób nieodpłatny, w sytuacjach gdy taka dostawa podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Wprowadzone doprecyzowanie art. 29a ust. 2 ustawy o VAT jasno określa, że chodzi o wartość przekazywanego towaru ustaloną na moment tej nieodpłatnej dostawy towarów.

Dokonana zmiana ma jedynie charakter doprecyzowujący. W brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. rozumienie zmienianego przepisu powinno wskazywać na konieczność ustalenia wartości podstawy opodatkowania według wartości towaru obowiązującej na moment dokonywanego przez podatnika nieodpłatnego przekazania.

Podstawa prawna: art. 29a ust. 2 ustawy o VAT.

Źródło: Projekt (z 18 stycznia 2021 r.) objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT”

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Wróbel

analityk rynków finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama