Kategorie

Jak wykazać w księgach wykup środków trwałych po zakończeniu leasingu

Maryla Piotrowska
Spółka miała w leasingu finansowym następujące przedmioty:
- wyważarka do kół - wartość netto 7084 zł,
- montażownica do kół - wartość netto 5282 zł.
Po zakończeniu umowy leasingu spółka otrzymała fakturę sprzedaży na te przedmioty:
- wyważarka - wartość netto 75 zł,
- montażownica - wartość netto 50 zł.

W leasingu operacyjnym spółka ta miała również samochód o wartość netto 45 000 zł, który po zakończeniu umowy kupiła za 2000 zł. W jaki sposób ująć to w księgach? Czy spółka ma obowiązek wprowadzić te przedmioty do ewidencji środków trwałych, a jeżeli tak, to z jaką wartością?

 

rada

Środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego korzystający miał obowiązek wprowadzić do ewidencji środków trwałych już w momencie przyjęcia ich do używania na podstawie umowy leasingu. Po zakończeniu umowy leasingu spółka powinna wyksięgować wykupiony środek trwały i ponownie wprowadzić go do ewidencji w wartości początkowej równej cenie nabycia. W przypadku leasingu operacyjnego, po zakończeniu umowy, nabyte składniki można zaliczyć do środków trwałych, jeśli spełniają kryteria uznania ich za takie. W obydwu przypadkach amortyzacja następuje na zasadach ogólnych.

uzasadnienie

Kwalifikowanie umów leasingu dla celów bilansowych uregulowane jest w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Jeżeli umowa spełnia jeden z siedmiu warunków wymienionych w tym artykule, wówczas z punktu widzenia prawa bilansowego umowa taka ma charakter leasingu finansowego. W takiej sytuacji korzystający zalicza przedmioty leasingu do własnych środków trwałych, które podlegają amortyzacji.

Inaczej wygląda kwalifikowanie umów leasingu z punktu widzenia podatkowego. Uregulowania dotyczące tego tematu są zawarte w rozdziale 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tabela. Kwalifikowanie umów leasingu według ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

UWAGA!

Jeżeli roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, to może on dokonywać kwalifikacji umów, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, według zasad określonych w przepisach podatkowych.

Ewidencja księgowa - zakup środka trwałego używanego wcześniej na podstawie leasingu operacyjnego

W przypadku sprzedaży korzystającemu środka trwałego będącego przedmiotem leasingu operacyjnego ustalona w umowie cena nie może być niższa od wartości hipotetycznej netto.

Co to jest wartość hipotetyczna netto?

Wartość hipotetyczna netto jest to wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g ustawy o pdop, pomniejszona o:

lodpisy amortyzacyjne obliczone według zasad określonych w art. 16k ust. 1 ustawy o pdop, z uwzględnieniem współczynnika 3 - w odniesieniu do środków trwałych,

lodpisy amortyzacyjne obliczone z zastosowaniem trzykrotnie skróconych okresów amortyzowania - w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych.

Dla korzystającego cena zakupu z faktury będzie stanowiła wartość początkową środka trwałego, od której będzie on dokonywał odpisów amortyzacyjnych.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na zasadach ogólnych, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3500 zł.

W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3500 zł, spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych według przyjętej stawki albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) lub w miesiącu następnym.

Ponieważ w omawianym przypadku wartość zakupionych urządzeń jest niska, można je jednorazowo umorzyć.

Przykład 1

Leasingodawca sprzedał leasingobiorcy po zakończeniu umowy środki trwałe o wartości 2125 zł netto. Zakupione przedmioty użytkowane były przez spółkę na podstawie leasingu operacyjnego.

Ewidencja księgowa

1. Zakup środka trwałego po zakończeniu umowy leasingu:

Wn „Środki trwałe” 2 125

Ma „Pozostałe rozrachunki”

- w analityce „Rozrachunki z leasingodawcą” 2 125

2. Jednorazowy odpis amortyzacyjny:

Wn „Amortyzacja” 2 125 Ma „Odpisy umorzeniowe” 2 125

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Ewidencja księgowa - zakup środka trwałego używanego wcześniej na podstawie leasingu finansowego

Jeśli środek trwały był przedmiotem leasingu finansowego, korzystający miał obowiązek wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

UWAGA!

Środek trwały amortyzowany przez korzystającego, po zakończeniu umowy leasingu i wykupieniu go przez leasingobiorcę, powinien być amortyzowany według metody przyjętej z chwilą wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych po zawarciu umowy leasingowej.

Po wykupieniu leasingobiorca powinien wybraną metodę stosować do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

Po zakończeniu umowy leasingu spółka powinna wyksięgować wykupiony środek trwały i ponownie wprowadzić go do ewidencji w wartości początkowej równej cenie nabycia.

Przykład 2

Spółka kupiła środek trwały używany wcześniej na podstawie leasingu finansowego. Wartość wykupionego przedmiotu wynosi 100 zł. Okres amortyzacji u korzystającego był równy okresowi trwania umowy leasingu. Wartość początkowa stanowiąca podstawę amortyzacji w chwili zawarcia umowy leasingowej wynosiła 10 000 zł. Środek trwały po przyjęciu do ewidencji został jednorazowo zamortyzowany.

Ewidencja księgowa

1. Wyksięgowanie środków trwałych będących przedmiotem leasingu:

Wn „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 10 000

Ma „Środki trwałe w leasingu” 10 000

2. Zaksięgowanie środka trwałego wykupionego po zakończeniu umowy leasingu.

Wartość początkowa (cena nabycia) wynikająca z faktury - 100 zł:

Wn „Rozliczenie zakupu” 100

Ma „Pozostałe rozrachunki”

- w analityce „Rozrachunki z leasingodawcą” 100

3. Przyjęcie zakupionego środka trwałego do użytkowania (OT):

Wn „Środki trwałe” 100

Ma „Rozliczenie zakupu” 100

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Przykład 3

Spółka kupiła środek trwały używany wcześniej na podstawie leasingu finansowego. Wartość rynkowa wykupionego przedmiotu wynosi 3500 zł. Do momentu wykupienia środek trwały nie został w pełni zamortyzowany przez leasingobiorcę. Dlatego należy wyksięgować nieumorzoną wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Wartość początkowa stanowiąca podstawę amortyzacji w chwili zawarcia umowy leasingowej wynosiła 10 000 zł. Do czasu wykupienia środka trwałego odpisy amortyzacyjne wyniosły 6000 zł.

Ewidencja księgowa

1. Wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji:

a) wartość dotychczasowej amortyzacji

Wn „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 6 000

Ma „Środki trwałe” 6 000

b) wartość nieumorzonej części środka trwałego

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 4 000

Ma „Środki trwałe” 4 000

2. Po zakończeniu umowy leasingowej korzystający kupił środek trwały. Zgodnie z umową cena nabycia wynosiła 3500 zł:

Wn „Rozliczenie zakupu” 3 500

Ma „Pozostałe rozrachunki”

- w analityce „Rozrachunki z leasingodawcą” 3 500

3. Przyjęcie zakupionego środka trwałego do użytkowania (OT):

Wn „Środki trwałe” 3 500

Ma „Rozliczenie zakupu” 3 500

4. Kupujący postanowił dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:

Wn „Amortyzacja” 3 500 Ma „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 3 500

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Jeżeli umowę leasingu finansowego rozwiązano przed terminem, co oznacza, że suma opłat leasingowych nie jest równa wartości początkowej leasingowanego środka trwałego, sprzedaż tego środka może nastąpić tylko po cenie rynkowej.

W przypadku sprzedaży leasingowanego środka trwałego osobie trzeciej jego cena także powinna być ustalona na poziomie wartości rynkowej.

l art. 3 ust. 4, 5 i 6, art. 28 ust. 1, 2 i 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l rozdział 4a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

Maryla Piotrowska

księgowa z licencją MF

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.