| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Odsetki od należności z tytułu dochodów budżetowych

Odsetki od należności z tytułu dochodów budżetowych

Jesteśmy jednostką budżetową. Jeden z odbiorców usług zalega z zapłatą naszych należności (należność główna wynosi 2000 zł), które stanowią dochody budżetowe. Zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, po upływie terminu zapłaty, tj. w styczniu 2005 r., wystawiliśmy upomnienia do dłużnika, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego. Do dzisiaj komornik skarbowy nie ściągnął naszych należności. Przez ten okres jednostka nie naliczała w księgach odsetek od nieterminowej zapłaty należności. Czy jednostka powinna naliczyć odsetki od tych należności i czy jest dopuszczalne, np. we wrześniu 2007 r., naliczyć odsetki za 2005 r., 2006 r., 3 kwartały 2007 r.? Jeśli tak, to jak należy prawidłowo ująć to zdarzenie w księgach i jak wykazywać naliczone odsetki w sprawozdaniu Rb-27?

Jednostki budżetowe realizujące dochody budżetowe są zobowiązane do przestrzegania następujących zasad:

• w przypadku braku zapłaty faktury lub wpłat z innych tytułów wysyłać na bieżąco do zobowiązanych wezwania do zapłaty,

• terminowo wysyłać do zobowiązanych upomnienia oraz podejmować w stosunku do nich czynności egzekucyjne,

• w zakresie i na zasadach określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o finansach publicznych umarzać należności nieściągalne bądź podejmować działania określone w odrębnych przepisach.

W opisanym przypadku jednostka działała zgodnie z przepisami prawa, wystawiając upomnienia do dłużnika, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego.

Zapisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości nakazują wyceniać należności na bieżąco w wartości nominalnej, na dzień bilansowy zaś - w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z należnymi odsetkami. Natomiast odsetki od nieterminowego regulowania należności trzeba ujmować w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a naliczone umarzać wyłącznie w przypadkach określonych w art. 42 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Jeżeli do tej pory organy kontrolujące jednostkę nie zauważyły, że jednostka nie naliczała odsetek od należności - jednostka powinna poprawić błąd - czyli naliczyć odsetki za okres od 2005 r. do końca trzeciego kwartału 2007 r.

W księgach rachunkowych odsetki będą ujęte w następujący sposób:

W sprawozdaniu Rb-27 państwowe jednostki budżetowe wykazują należności główne oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie. Odsetki wykazuje się w kolumnie „Należności pozostałe do zapłaty ogółem”. Odsetek tych nie należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N, w którym wykazuje się tylko wartość nominalną należności.

Podstawy prawne

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540)

• Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 140, poz. 984)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK