REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ująć w księgach zdarzenia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

REKLAMA

Jak prawidłowo zaksięgować i ująć w księgach i sprawozdaniu finansowym zapłacone kwoty z tytułu podatku akcyzowego, odsetek i opłaty prolongacyjnej? Zapłaty dokonano w lipcu 2011 r., tj. po złożeniu sprawozdania do rejestru, a dotyczy ona podatku za 2005 r. naliczonego w wyniku kontroli przez urząd celny.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu jednostka powinna zidentyfikować tzw. błąd (wcześniej błąd podstawowy) i odnieść kwoty podlegające wpłacie i dotyczące lat ubiegłych na konto „Rozliczenia wyniku finansowego” tytułem zysku/straty z lat ubiegłych. Jeżeli kwota nie jest istotna, jednostka może ująć to zdarzenie gospodarcze w wyniku roku bieżącego. Ustawa o rachunkowości przewiduje sytuacje, w których jednostka gospodarcza prowadząca pełną księgowość dowiaduje się o zdarzeniach gospodarczych dotyczących lat ubiegłych. Zgodnie z art. 54 ustawy o rachunkowości ujmowanie zdarzeń po dniu bilansowym w księgach rachunkowych zależy od momentu otrzymania informacji o przeszłych zdarzeniach.

Autopromocja

Jednostka może otrzymać informacje mające wpływ na stan aktywów i pasywów roku obrotowego, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, zarówno przed zatwierdzeniem sprawozdania, jak i po jego zatwierdzeniu. W danym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdy jednostka dowiedziała się o wynikach kontroli po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Pytanie, czy skutki tych zdarzeń należy wykazać w księgach 2011 r., czy należy skorygować wynik z lat ubiegłych.

Błąd

O zdarzeniach po dniu bilansowym mówimy też w sytuacjach, gdy jednostka otrzyma informacje kilka lat później. Może być to związane ze stwierdzeniem nieprawidłowości podczas kontroli skarbowych, które zazwyczaj są wykonywane z opóźnieniem, tzn. za przeszłe okresy obrotowe. Ustawa o rachunkowości definiuje, co należy rozumieć przez błąd. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości z błędem mamy do czynienia, gdy w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Ocena popełnionego błędu należy do kierownika jednostki. Ma ona charakter subiektywny i zależy od sytuacji finansowej i majątkowej spółki.

TABELA. Zdarzenia po dniu bilansowych w księgach rachunkowych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W odpowiedzi na pytanie należy stwierdzić, że kwota podatku akcyzowego naliczona przez urząd celny stanowi, w zależności od stopnia istotności, obciążenie wyniku lat ubiegłych lub bieżącego roku. Należy podkreślić, choć nie wynika to z przepisów ustawy o rachunkowości, ale z MSR 10, że nie traktuje się jako błędu skutków:

1) zmian w polityce rachunkowości dokonywanych przez jednostkę,

2) określenia nowej stawki amortyzacyjnej, gdyż przepisy bilansowe dopuszczają jej weryfikację,

3) zmian wartości szacunkowych, traktowanych jako wielkości przybliżone, np. odpisów aktualizujących, rezerw,

4) sytuacji, o których jednostka nie miała wiedzy, np. wyroki sądowe po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

PRZYKŁADY

1. W wyniku kontroli przeprowadzonej w spółce przez urząd celny, obejmującej marzec 2005 r., stwierdzono zaniżenie kwoty podatku akcyzowego podlegającego wpłacie do urzędu o 100 000 zł. Kontrola miała miejsce w marcu 2011 r.

Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie podatku akcyzowego na 31 marca 2011 r. wyniosły łącznie: 65 000 zł, w tym 8000 zł za rok bieżący.

Jednostce naliczono także opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia płatności stwierdzonej zaległości o pół roku w kwocie 6200 zł. Kierownik jednostki, biorąc pod uwagę sytuację majątkową spółki, uznał, że jest to kwota istotna.

EWIDENCJA KSIĘGOWA

1. Kwota podatku wynikająca z decyzji urzędu celnego:

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 100 000

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 100 000

2. Kwota odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązania podatkowego - dotycząca lat ubiegłych:

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 56 705

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 56 705

3. Kwota odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązania podatkowego - dotycząca roku bieżącego, tj. 2011 r.:

Wn „Koszty finansowe” 8000

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 8000

 

4. Naliczenie opłaty prolongacyjnej:

Wn „Podatki i opłaty” 6200

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 6200

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

2. W wyniku kontroli skarbowej przeprowadzonej w spółce, obejmującej rok 2008 r., stwierdzono zawyżenie kosztów podatkowych o kwotę 5000 zł i co za tym idzie - zaniżenie podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 950 zł. Kontrola miała miejsce w marcu 2011 r. Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie podatku (na dzień 31 marca 2011 r.) wyniosły łącznie 150 zł. Kierownik jednostki, biorąc pod uwagę sytuację majątkową spółki, uznał, że jest to kwota nieistotna i że można ją ująć w wyniku okresu bieżącego.

EWIDENCJA KSIĘGOWA

1. Kwota podatku wynikająca z decyzji:

Wn „Podatek dochodowy” 950

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 950

2. Kwota odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązania podatkowego:

Wn „Koszty finansowe” 150

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 150

3. Wpłata zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami w przewidzianym w decyzji terminie:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 1100

Ma „Rachunek bankowy” 1100

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kwestią dyskusyjną może być ujęcie w kosztach podatkowych opłaty prolongacyjnej. Ustawa podatkowa wyklucza z kosztów jedynie odsetki, nie wspominając o opłacie. Można na tej podstawie uznać, że będzie uwzględniana w kalkulacji podatku dochodowego. Potwierdza to interpretacja indywidualna ILPB3/423-99/09-3/JG:

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek za zwłokę od należności budżetowych. Wprawdzie de facto podstawą do ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej są odsetki za zwłokę, co wynika z przepisów art. 57 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), jednakże opłata ta jest odrębną instytucją i skoro jako taka nie została wymieniona w powyżej powołanym przepisie ustawy podatkowej, to wyłączenie z niego wynikające do tej opłaty mieć zastosowania nie może. Opłata prolongacyjna stanowi więc koszt uzyskania przychodu.

W nawiązaniu do powyższego, uznać należy, iż koszty ponoszone w związku z opłatą prolongacyjną stanowią koszty uzyskania przychodów pośrednio związane z przychodami, których moment poniesienia uregulowany został w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do treści art. 15 ust. 4d ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów (...) uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (...).

Ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych określa datę powstania kosztu podatkowego. Przepisy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się w księgach rachunkowych koszt, a tym samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Jerzy Rybka

główny księgowy w sp. z o.o., licencja MF

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1, art. 54 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

REKLAMA