REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wybór metody wydania towaru z magazynu wpływa na wynik finansowy

Beata Główczewska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Nasza spółka wycenia towary w magazynie w cenach zakupu. Ewidencjonujemy towary według metody FIFO, jednak w zakładowym planie kont nie ma informacji o przyjętej zasadzie rozchodowania zapasów. W ostatniej dostawie otrzymaliśmy od producenta ten sam towar za niższą cenę z uwagi na pewne jego uszkodzenia. W związku z tym chcielibyśmy jak najszybciej wydać uszkodzony towar z magazynu. Czy w takiej sytuacji możemy zmienić przyjętą zasadę na LIFO i wydać ostatnio przyjęty (uszkodzony) towar?

RADA

REKLAMA

Autopromocja

Niestety nie. Dla zachowania rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji finansowej jednostka nie może w ciągu roku obrotowego zmieniać zasad rozchodowania towarów z magazynu. Zasada ta może być zmieniona jedynie wraz z nowym rokiem obrotowym przy jednoczesnym udowodnieniu, że obecnie stosowana metoda widocznie zniekształca wynik finansowy. Ponadto w takiej sytuacji, gdy wycenimy rozchodowany towar po niższej cenie, doszłoby do zmniejszenia kosztu własnego sprzedanych towarów, a tym samym do zaniżenia kosztów w jednostce. Przy niezmienionej cenie sprzedaży spółka wykaże wówczas większy zysk. W opisanej wyżej sytuacji należy zastanowić się, czy uszkodzony towar będzie tym samym towarem, który spółka magazynuje, i czy nie należy go potraktować jako inny asortymentowo i utworzyć osobny magazyn.

UZASADNIENIE

Przy wycenie zapasów rzeczowych aktywów obrotowych w rzeczywistych cenach nabycia (zakupu) powstaje trudność w pomiarze wartości rozchodu. Powodem jest możliwe zróżnicowanie cen, a tym samym kosztów każdej kolejno przyjmowanej do magazynu partii. W przypadku gdy ceny nabycia albo zakupu ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenia są różne, wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w zależności od przyjętej przez jednostkę metody ustalania wartości ich rozchodu. Ustawa o rachunkowości (art. 34 ust. 4) dopuszcza cztery metody ustalania wartości rozchodu:

1. Średnią ważoną - gdzie rozchód składnika oblicza się na podstawie średniej ważonej cen nabycia podobnych materiałów na początku okresu oraz cen nabycia podobnych pozycji zakupionych w ciągu okresu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2. FIFO (First In First Out) - pierwsze przyszło, pierwsze wyszło - gdzie rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej przyjęła do magazynu.

3. LIFO (Last In First Out) - ostatnie przyszło, pierwsze wyszło - gdzie rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najpóźniej przyjęła do magazynu.

4. Identyfikację szczegółową - gdzie rozchód składnika aktywów ustalany jest w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć niezależnie od daty ich zakupu. Identyfikacja szczegółowa jest najbardziej precyzyjna. Przy jej wykorzystaniu nie trzeba przyjmować założeń upraszczających, towar bowiem jest wyceniony w tej samej cenie, w której został przyjęty na stan.

Ważne!

Jeśli przychód towarów wycenia się w cenach rzeczywistych (zakupu, nabycia), to do wyceny rozchodu przyjmuje się jedną z następujących metod: FIFO, LIFO, średnią ważoną lub identyfikację szczegółową. Jeżeli do wyceny obrotu towarowego stosuje się ceny ewidencyjne, to rozchód następuje również w cenach ewidencyjnych, a odchylenia od cen ewidencyjnych stanowią marże zarezerwowane.

Ponieważ wybór dokonany przez jednostkę rzutuje bezpośrednio na wartość aktywów wykazywaną w bilansie oraz koszty, a więc i na wynik finansowy ujawniany w rachunku zysków i strat - stosowny zapis co do przyjętej przez jednostkę metody powinien znaleźć się w zakładowym planie kont. Zmiany są możliwe wyłącznie z początkiem nowego okresu rozliczeniowego po spełnieniu reguły ciągłości (art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

REKLAMA

Uniemożliwiając zmianę zasad polityki rachunkowości w ciągu roku obrotowego, ustawodawca dba o należytą rzetelność i porównywalność zapisów w księgach rachunkowych. Zmiana dotychczas stosowanych rozwiązań wymaga określenia w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdanie finansowe i powinna być uzasadniona np. przez zmiany w warunkach rynkowych, w sytuacji znaczącego wzrostu bądź spadku cen.

Odnosząc się do przedstawionej sytuacji, należy również zaznaczyć, że zgodnie z art. 34 ust. 4, w przypadku gdy ceny zakupu jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie, są różne, wartość stanu końcowego rzeczowych aktywów obrotowych wycenia się w zależności od przyjętej przez jednostkę metody ustalania wartości ich rozchodu, problem rozchodowania towarów skupia się tylko i wyłącznie na wydaniu towaru po odpowiednich cenach. Nie ma tu mowy o tym, który produkt fizycznie może być pierwszy wydany z magazynu, gdyż z założenia wszystkie towary w magazynie są jednakowe lub uznane za jednakowe. W tym przypadku można wydać z magazynu jakikolwiek towar bez względu na to, z jakiej był dostawy. Nie można natomiast, w myśl art. 8 ust. 2, zmieniać zasady wydania towaru z magazynu, gdyż miałoby to wpływ na koszty sprzedaży, a tym samym wynik finansowy jednostki. W momencie bowiem sprzedaży zapasów wartość bilansowa tych zapasów zostaje ujęta jako koszt okresu, w którym ujmowane są przychody związane ze sprzedażą.

Ważne!

W warunkach inflacyjnego wzrostu cen metoda FIFO zapewni relatywnie niższe koszty przy wyższej wartości zapasu - wyższy zysk. Przy wykorzystaniu metody LIFO koszty są zawyżone - rozchód bowiem bazuje na cenach dostaw ostatnio otrzymanych, a więc wyższych, a wartość zapasu relatywnie mniejsza - niższy zysk. Metoda ceny średnioważonej daje wyniki pośrednie.

 

Należy wskazać, że ustawa o rachunkowości nie wyróżnia w sposób szczególny żadnej z omawianych metod. Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR 2) za rozwiązanie wiodące przyjmują metodę FIFO (według MSR-ów pozostałe metody są jedynie dopuszczone do stosowania).

PRZYKŁAD

Przedsiębiorstwo posiada w magazynie towar A przyjęty na podstawie:

PZ nr 1 z dnia 8.07.2008 r. 3000 szt. w cenie 20 zł za sztukę - wartość 60 000 zł

PZ nr 2 z dnia 18.07.2008 r. 20 000 szt. w cenie 18 zł za sztukę - wartość 360 000 zł

PZ nr 3 z dnia 22.07.2008 r. 7000 szt. w cenie 21 zł za sztukę - wartość 147 000 zł

suma 567 000 zł

W dniu 31.07.2008 r. na podstawie dowodu Rw nr 1 został wydany do zużycia towar A w ilości 24 000 szt.

Dokonując wyceny rozchodu towaru metodą:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

CEN PRZECIĘTNYCH

Ustalenie ceny przeciętnej:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

24 000 szt. x 18,90 zł =453 600 zł

wyraźnie dostrzegamy różnice w wysokości, powstałego w wyniku wydania towaru z magazynu, kosztu, czyli wartości sprzedanych towarów.

1. Faktura za zakupione towary otrzymana od kontrahenta (3000,00 x 20,00 zł):

Wn konto 300„Rozliczenie zakupu” 60 000,00 zł

Wn konto 223„Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 13 200,00 zł

Ma konto 202„Rozrachunki z dostawcami” 73 200,00 zł

2. Faktura za zakupione towary otrzymana od kontrahenta (20 000,00 x 18,00 zł):

Wn konto 300„Rozliczenie zakupu” 360 000,00 zł

Wn konto 223„Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 79 200,00 zł

Ma konto 202„Rozrachunki z dostawcami” 439 200,00 zł

3. Faktura za zakupione towary otrzymana od kontrahenta (7000,00 x 21,00 zł):

Wn konto 300„Rozliczenie zakupu” 147 000,00 zł

Wn konto 223„Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 32 340,00 zł

Ma konto 202„Rozrachunki z dostawcami” 179 340,00 zł

4. Przyjęcie towarów do magazynu (PZ):

Wn konto 330„Towary” 60 000,00 zł

Wn konto 330„Towary” 360 000,00 zł

Wn konto 330„Towary” 147 000,00 zł

Ma konto 300„Rozliczenie zakupu” 567 000,00 zł

BILANS (fragment)

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

5. Wydanie towarów z magazynu - metoda FIFO:

Ma konto 330„Towary” 441 000,00 zł

Wn konto 730„Wartość sprzedanych towarów” 441 000,00 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

5. Wydanie towarów z magazynu - metoda LIFO:

Ma konto 330„Towary” 453 000,00 zł

Wn konto 730„Wartość sprzedanych towarów” 453 000,00 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

5. Wydanie towarów z magazynu - metoda cen przeciętnych:

Ma konto 330„Towary” 453 600,00 zł

Wn konto 730„Wartość sprzedanych towarów” 453 600,00 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 8 ust. 2, art. 34 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 393

• Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 2 „Zapasy”

Beata Główczewska

samodzielna księgowa w spółce z o.o.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

REKLAMA

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA