| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Przedawnienie roszczeń potwierdzonych wyrokiem egzekucyjnym i ich wykazywanie w księgach

Przedawnienie roszczeń potwierdzonych wyrokiem egzekucyjnym i ich wykazywanie w księgach

Przy połączeniu spółki B ze spółką A (połączenie przez przejęcie) zostały zgłoszone należności handlowe, na które spółka A dokonała 100% odpisu ze względu na brak możliwości ich ściągnięcia przez komornika. Czy takie należności są możliwe do odzyskania przez spółkę B? Jak należy postępować w takiej sytuacji? Czy istnieje bezterminowo możliwość ewentualnego odzyskania tych należności, jeżeli przed upływem 10 lat spółka zgłosi wniosek do komornika o ich ściągnięcie?


RADA

Spółka przejmująca B z dniem przejęcia staje się następcą prawnym wszystkich możliwych do odzyskania wierzytelności przejętej spółki A. Dla skutecznego egzekwowania wierzytelności stwierdzonych wyrokami sądowymi należy uzyskać w sądzie klauzulę wykonalności wyroków sądowych na swoją rzecz. Wierzytelność stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się po upływie 10 lat, pomimo że termin przedawnienia tej wierzytelności jest krótszy. Dlatego w księgach rachunkowych na te należności powinien być utworzony odpis aktualizujący.

UZASADNIENIE

Mimo spisania należności w straty istnieje możliwość jej odzyskania, ale nie bezterminowo. Przedawnienie należności potwierdzonej wyrokiem sądowym wynosi 10 lat od daty uprawomocnienia się nakazu sądowego. Ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata. Po uzyskaniu nakazu sądowego ten termin wydłuża się do 10 lat.

Jeżeli w wyniku przejęcia następuje przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (spółka A) na spółkę przejmującą (spółka B), spółka przejmująca B przejmuje również całość praw i obowiązków spółki przejmowanej A. Jest więc tzw. następcą prawnym i z dniem połączenia staje się właścicielem wszystkich wierzytelności spółki przejętej A. Przy łączeniu metodą nabycia następuje sumowanie kolejnych pozycji aktywów i pasywów łączących się spółek. Aktywa i pasywa spółki przejmowanej A należy wycenić według wartości godziwej.

Za wartość godziwą należności przyjmuje się wartość bieżącą należności pomniejszoną o odpisy na należności zagrożone i nieściągalne. Dlatego w bilansie zdawczym należności, o których mowa w pytaniu, nie zostały przez spółkę A ujawnione.

W razie przejścia należności potwierdzonej tytułem egzekucyjnym na następcę prawnego należy wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności wyroku sądowego na rzecz tego nabywcy - zgodnie z art. 788 Kodeksu postępowania cywilnego. Warunkiem nadania klauzuli wykonalności wyroku sądowego jest przedstawienie sądowi dokumentu uprawniającego. Takim dokumentem w przedstawionym przypadku będzie notarialnie potwierdzona uchwała o łączeniu się spółek. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności wyroku sądowego na swoją rzecz spółka B składa go u komornika. Ponieważ komornik zakończył już postępowanie egzekucyjne i wydał postanowienie o nieściągalności, spółka B musi wskazać majątek, którym dysponuje dłużnik, aby komornik wznowił postępowanie egzekucyjne.

Przykład

W 2005 r. spółka A wykazała w księgach należności handlowe o wartości 12 000 zł. Ponieważ dłużnik przez ponad sześć miesięcy nie dokonał płatności, spółka A skierowała sprawę na drogę sądową. Zgodnie z polityką rachunkowości spółka po trzech miesiącach utworzyła 50% odpis aktualizujący wartość należności. Po skierowaniu sprawy do sądu dokona 100% odpisu. W 2007 r. spółka A została przejęta przez spółkę B.

Ewidencja księgowa

1. Utworzenie 50% odpisu aktualizującego:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 6 000

Ma „Odpis aktualizujący wartość należności” 6 000

2. Skierowanie sprawy do sądu:

Wn „Należności na drodze sądowej” 12 000

Ma „Należności od odbiorców” 12 000

3. Dokonanie 100% odpisu aktualizującego:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 6 000

Ma „Odpis aktualizujący wartość należności” 6 000

Przejęcie należności następuje według ich wartości godziwej, tj. wartości bieżącej (zdyskontowanej) kwot wymagających zapłaty, wyznaczonej przy odpowiednich bieżących stopach procentowych, pomniejszonej o odpisy na należności zagrożone i nieściągalne oraz ewentualne koszty windykacji. W danym przypadku należy przenieść należności na drodze sądowej oraz odpisy aktualizujące.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 118, art. 125 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1287

• art. 788 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 96, poz. 619

• art. 494 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 86, poz. 524

• art. 44b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 393

Maria Rubinkowska

doradca podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK