reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r., będzie mógł złożyć jeden z małżonków. Te i inne zmiany w zakresie podatku dochodowego wprowadziła nowa ustawa.

 

Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478), która weszła w życie 1 stycznia 2011 r.

Nowelizacja wprowadziła szereg zmian zarówno w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych. W niniejszej publikacji przedstawimy najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, dalej „ustawa PIT”).

Jak już zostało wskazane, wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. będzie mógł złożyć jeden z małżonków (dotychczas wymagana była zgoda obojga małżonków). Złożenie takiego wniosku przez jednego z małżonków traktowane będzie na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego małżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Warto wskazać, że oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

 

 Zobacz w Internetowym Serwisie Księgowego aktywne druki PIT do rozliczenia za 2010 r.>>>>

 

Drugą ważną zmianą wprowadzoną nowelizacją, jest doprecyzowanie pojęcia osoby samotnie wychowującej dziecko. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, osobą taką jest rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci. Nowelizacja usunęła zatem wątpliwości pojawiające się na tle dotychczas obowiązujących przepisów i przesądziła że nie jest wystarczające posiadanie przez określoną osobę odpowiedniego statusu cywilnego (panny, kawalera, czy wdowy), ale konieczne jest aby osoba ta faktycznie samotnie wychowywała dzieci - czyli przypadek, gdy osoba ta nie mieszka, nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z partnerem.

Szerokie zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą również spółek osobowych. Wprowadzono definicję, zgodnie z którą spółką niebędącą osobą prawną jest spółka niebędąca podatnikiem podatku dochodowego. W związku z tym spółką niebędącą osobą prawną jest spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, oraz spółka komandytowo-akcyjna, a także jak się wydaje spółka cywilna. Na uwagę zasługuje w szczególności rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku o przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Ponadto, nowelizacja określiła, że do przychodów zalicza się również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z tej spółki.

Podsumowując, stwierdzić należy, że niektóre z wprowadzonych zmian są dla podatników korzystne, przykładowo umożliwienie złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków tylko przez jednego z nich. Jednakże wśród znowelizowanych przepisów, w szczególności dotyczących spółek osobowych, są również takie, które spowodują ograniczenie dotychczasowych możliwości optymalizacji podatkowej.

Patrycja Dzięgielewska

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

reklama

Czytaj także

Źródło:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Zdjęcia


Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS47.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama