REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak złożyć deklarację przez Internet?

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Do wysłania deklaracji przez Internet służą elektroniczne formularze, które można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów. Deklaracje można składać również za pośrednictwem aplikacji instalowanej na komputerze. Złożenie deklaracji za 2010 r. drogą elektroniczną nie wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Jakie deklaracje można złożyć drogą elektroniczną?

W rozliczeniu za 2010 r. podatnicy mogą przesyłać drogą elektroniczną bez e-podpisu następujące zeznania podatkowe:

Autopromocja

- zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39;

- zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2010 (PIT-28);

- deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2010 (PIT-16A);

- deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego 2010 (PIT-19A);

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) składany w roku 2011 oraz jego korekta.

Drogą elektroniczną podatnik może złożyć również korektę zeznania podatkowego za lata wcześniejsze. Możliwe jest korekta deklaracji:

- PIT-36, PIT-36L, PIT-37,PIT-38, PIT-39 za 2010 r.;

- PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2009 r.;

- PIT-37 za 2008 r.

Kto może złożyć deklarację?

Formularz zeznania PIT-36 oraz PIT-37 z podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu mogą przesłać podatnicy opodatkowujący swoje dochody indywidualnie, łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Przy czym, w przypadku składaniu przez małżonków wspólnych zeznań PIT, wniosek o wspólne opodatkowanie może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.

Więcej na temat wspólnych rozliczeń w artykule: Jak rozliczyć się wspólnie z małżonkiem

Żaden z przesyłanych drogą elektroniczną formularzy nie może być przesłany i podpisany przez pełnomocnika.

Podpis elektroniczny pod deklaracją?

Podpis elektroniczny zapewniający autentyczność składanej deklaracji oparty jest na zestawie następujących cech informacyjnych podatnika:

- numer NIP,

- imię (pierwsze),

- nazwisko,

- numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),

- data urodzenia,

- kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje wartość "0" (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Za kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu za 2009 r. uważa się:

- kwotę z poz. 44 z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2009 (PIT-28; formularz oznaczony indeksem 14), lub

- kwotę z poz. 84 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 (PIT-36; formularz oznaczony indeksem 14) albo kwotę z poz. 127, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2009 występuje jako małżonek,

- kwotę z poz. 24 lub poz. 29 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 (PIT-36L; formularz oznaczony indeksem 5),

- kwotę z poz. 62 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 (PIT-37; formularz oznaczony indeksem 14) albo kwotę z poz. 89, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2009 występuje jako małżonek,

- kwotę z poz. 25 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 (PIT-38; formularz oznaczony indeksem 5),

- kwotę z poz. 21 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 (PIT-39; formularz oznaczony indeksem 1),

 

- kwotę z poz. 64 z rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2009 (PIT-40; formularz oznaczony indeksem 16 lub 17),

- kwotę z poz. 33 z rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy 2009 (PIT-40A oznaczony indeksem 15 i 16).

Dodać warto, że jeżeli podatnik złożył za 2009 r. więcej niż jedno zeznanie (np. oprócz zeznania PIT-36 złożył np. zeznanie PIT-38 oraz PIT-39), jako element podpisu elektronicznego użyta może być kwota przychodu z dowolnego z tych zeznań. Nie zostały określone zeznania, z których kwota przychodu ma pierwszeństwo przed innymi.

Jakie są sposoby złożenia deklaracji?

Złożenie deklaracji za 2010 r. przez Internet jest możliwe na jeden z dwóch sposobów, czyli przez:

1) wypełnienie wzorów deklaracji elektronicznych

lub

2) skorzystanie ze specjalnie przygotowanej aplikacji desktopowej e-Deklaracje.

Jak złożyć deklarację elektroniczną?

Elektroniczne formularze zeznań rocznych PIT dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.e-deklaracje.gov.pl w dziale „Formularze”. Deklaracje elektroniczne mogą być przesłane do właściwego urzędu skarbowego wraz z załącznikami.

Aby wypełnić i wysłać zeznanie przez Internet podatnik musi posiadać:

- komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista lub 7) i skonfigurowanym dostępem do Internetu;

- zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4 (wersja polska lub angielska) - wersja do pobrania na stronie www: http://www.adobe.com/pl lub http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html;

- pobraną ze strony www.e-deklaracje.gov.pl i zainstalowaną w systemie wtyczkę do programu Adobe Reader (w przypadku posiadania wtyczki z roku poprzedniego należą ją odinstalować a następnie zainstalować wersję na rok 2011);

- pobrany ze strony MF formularz interaktywny i zapisany na dysku lokalnym komputera (możliwe jest także otwarcie formularza bezpośrednio na stronie www.e-deklaracje.gov.pl);

- uprawnienia administratora systemu operacyjnego na danym komputerze (w celu instalacji wtyczki); samo wypełnianie i przesłanie formularza nie wymaga uprawnień administratora.

Deklaracje przesłane mogą być elektronicznie łącznie z większością załączników (inne niż wymienione poniżej załączniki powinny być składane w formie papierowej).

Aby uzyskać dostęp do poszczególnych załączników, należy:

- w przypadku zeznania PIT-28 - dla załącznika PIT/O należy wpisać cyfrę 1 w polu 131, dla załącznika PIT/D należy wpisać cyfrę 1 w polu 132, dla załącznika PIT-2K należy wpisać cyfrę 1 w polu 133, dla załącznika PIT-28A należy wpisać cyfrę 1 w polu 136, dla załącznika PIT-28B należy wpisać cyfrę 1 w polu 137;

- w przypadku zeznania PIT-36 - dla załącznika PIT/B należy wpisać cyfrę 1 w polu 310, dla załącznika PIT/D należy wpisać cyfrę 1 w polu 311, dla załącznika PIT-2K należy wpisać cyfrę 1 w polu 312, dla załącznika PIT/M należy wpisać cyfrę 1 w polu 313, dla załącznika PIT/O należy wpisać cyfrę 1 w polu 314, dla załącznika PIT/ZG należy wpisać cyfrę 1 w polu 315, dla załącznika PIT/Z należy wpisać cyfrę 1 w polu 316, zaś dla załącznika SSE-R należy wpisać cyfrę 1 w polu 317;

- w przypadku zeznania PIT-36L - dla załącznika PIT/B należy wpisać cyfrę 1 w polu 110, dla załącznika PIT/Z należy wpisać cyfrę 1 w polu 111, zaś dla załącznika PIT/ZG należy wpisać cyfrę 1 w polu 112;

- w przypadku zeznania PIT-37 - dla załącznika PIT/O należy wpisać cyfrę 1 w polu 129, dla załącznika PIT/D należy wpisać cyfrę 1 w polu 130, zaś dla załącznika PIT-2K należy wpisać cyfrę 1 w polu 131;

- w przypadku zeznania PIT-38 - dla załącznika PIT/ZG należy wpisać cyfrę 1 w polu 64;

- w przypadku zeznania PIT-39 - dla załącznika PIT/ZG należy wpisać cyfrę 1 w polu 57.

Po wpisaniu cyfry 1 we wskazane pola załączniki zostaną automatycznie dołączone (jako kolejne strony) do formularza interaktywnego. W przypadku gdy podatnik chce załączyć więcej niż jeden załącznik (np. dwa załączniki PIT/B do zeznania PIT-36), należy zastąpić w przykładach cyfrę 1 odpowiednią wartością.

Jak skorzystać z aplikacji desktopowej e-Deklaracje?

Aby ułatwić sobie korzystanie z interaktywnych formularzy deklaracji rocznych PIT, służących do przesyłania deklaracji elektronicznych do systemu e-Deklaracje, podatnik może skorzystać z aplikacji e-Deklaracje Desktop, dostępnej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl w sekcji „Do pobrania”. Aplikacja działa w środowiskach systemów operacyjnych Windows, Linux oraz Mac OS.

Wypełnianie deklaracji przy pomocy tego programu znacznie ułatwiają interaktywne komunikaty oraz krótkie opisy w postaci wyświetlanych podpowiedzi, które pojawiają się przy poszczególnych polach formularza. Aby dowiedzieć się jakiego typu dane należy wprowadzić do danej komórki formularza, należy najechać na nią kursorem myszki.

Jak otrzymać potwierdzenie złożenia deklaracji?

Po wysłaniu wypełnionej deklaracji przypisany zostaje mu unikalny numer referencyjny na podstawie którego podatnik może sprawdzić status wysłanego dokumentu.

W przypadku pozytywnej weryfikacji (wyłącznie status 200 - „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie”), podatnik może pobrać i wydrukować lub zapisać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) świadczące o złożeniu deklaracji.

Ważne!
Wygenerowany numer referencyjny nie jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO).

Urzędowym Poświadczeniem Odbioru Dokumentu Elektronicznego (UPO) jest dokument wyświetlany po naciśnięciu przycisku „Pobierz UPO” na interaktywnym formularzu Weryfikacja Statusu Wysyłanego Dokumentu Elektronicznego. Przycisk „Pobierz UPO” pojawia się wyłącznie dla dokumentów, dla których po naciśnięciu przycisku „Sprawdź status dokumentu”, status dokumentu będzie 200. Wszystkie inne komunikaty świadczą o niezłożeniu dokumentu lub dalszym jego przetwarzaniu! Dla dokumentów ze statusami innymi niż 200 nie będzie widoczny przycisk „Pobierz UPO”, a przesyłane zeznanie nie trafi do systemu.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (dokument wydrukowany i/lub zapisany w formie elektronicznej po naciśnięciu przycisku „Pobierz UPO”) stanowi dowód i potwierdzenie terminu złożenia zeznania podatkowego. Pobranie UPO możliwe jest wyłącznie dla dokumentów o statusie 200.

W celu uzyskania szerszych informacji zachęcamy do zapoznania się z treścią broszury informacyjnej do konkretnego zeznania lub załącznika:

Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 za 2010 r.

Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 za 2010 r.

Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 za 2010 r.

Broszura informacyjna do załącznika PIT-D za 2010 r.

Broszura informacyjna do załącznika PIT-O za 2010 r.

oprac. Adam Kuchta

www.ksiegowosc.infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Projekt: Kasowy PIT. Na czym polega

Ministerstwo Finansów przedstawiło pod koniec kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. Ta nowelizacja ma wprowadzić od 1 stycznia 2025 roku przepisów określających zasady tzw. kasowego PIT. Ta forma rozliczeń polegać ma na tym, że przychód- podatkowy będzie powstawał w dacie zapłaty za fakturę. Ale nie każdy będzie mógł korzystać z kasowego PIT. Jedynie przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność oraz ci, których przychody z działalności gospodarczej w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro. Aktualnie trwają konsultacje i opiniowanie tego projektu.

Składka zdrowotna 2025 r. Nowe zasady obliczania należności na rzecz ZUS-u. Kto ile zapłaci?

Od 2025 roku zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Zapowiedzieli to minister zdrowia Izabela Leszczyna i minister finansów Andrzej Domański na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2024 r. Wtedy podano też najważniejsze założenia tych zmian. Co ma się zmienić od przyszłego roku?

Czy klimatyzację można odliczyć od podatku?

Czy wydatki poniesione na wyposażenie domu w klimatyzację, czyli koszty jej zakupu i montażu, można uznać za wydatki, podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej? A co w przypadku ulgi termomodernizacyjnej?

Kiedy można anulować fakturę?

Anulowanie faktury VAT powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Kiedy więc można anulować fakturę i jak to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Jak przebiega finansowanie faktur?
Finansowanie faktur, zwane również faktoringiem, to istotny element strategii finansowej wielu przedsiębiorstw. Proces ten umożliwia bowiem firmom uzyskanie dostępu do środków pieniężnych, poprzez sprzedaż swoich nieuregulowanych faktur firmie faktoringowej. Choć działanie to może wydawać się skomplikowane, to faktoring jest w rzeczywistości bardzo prosty. Jak przebiega finansowanie faktur?
Wskaźnik ściągalności zaległych podatków rośnie, ale wciąż jest wiele do poprawy. Egzekucja należności innego rodzaju jest bardzo dużym problemem

W ubiegłym urzędy skarbowe wyegzekwowały ponad 40 proc. zaległości podatkowych. Budżet państwa odzyskał dzięki temu 6,6 mld zł – informuje dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna". Egzekucja należności innego rodzaju jest jednak bardzo dużym problemem.

Składka zdrowotna 2024. Rozliczenie za rok 2023. Wpływ na kwestie podatkowe

Już po raz drugi od momentu wprowadzenia rewolucyjnych przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dwudziesty dzień maja jest ostatnim dniem na dopełnienie tego obowiązku. Na szczęście tym razem Ustawodawca oszczędził płatnikom wstecznych zmian form opodatkowania oraz półrocznych okresów składkowych. 

Prezes URE: od lipca 2024 r. o ponad 40 proc. wzrosną opłaty za dystrybucję energii. O 30 zł miesięcznie więcej zapłaci przeciętne gospodarstwo domowe

Prezes URE Rafał Gawin szacuje, że w II połowie roku miesięczne rachunki za energię elektryczną, w tym za dystrybucję, wzrosną o ok. 30 zł dla przeciętnego gospodarstwa domowego o zużyciu do 2 MWh energii elektrycznej rocznie. Analizy URE pokazują, że średnia cena taryfowa sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych w taryfie na II połowę 2024 i na rok 2025 może wynieść poniżej 600 zł za MWh

Jakie są rezerwy walutowe Polski? Aktualne dane NBP

Rezerwy walutowe Polski w końcu kwietnia 2024 roku wyniosły 206 097,4 mln USD tj. o 1,8% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 15,7% więcej niż przed rokiem. Takie dane podał Narodowy Bank Polski (NBP).

MF oferuje pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44

Ministerstwo Finansów informuje, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44. Mogą oni wystąpić z wnioskiem m.in. o rozłożenie na raty podatku oraz odroczenie terminu jego zapłaty. MF uruchomił specjalną infolinię, gdzie poszkodowani przedsiębiorcy mogą pytać o rozliczenia podatkowe (PIT, VAT) oraz o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

REKLAMA