REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy można ubiegać się o zwrot podatku

Krzysztof Koślicki
ekspert podatkowy, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Podmioty nieposiadające siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski w niektórych sytuacjach mają prawo ubiegania się o zwrot VAT, jaki zapłacili w związku z wydatkami poniesionymi w kraju.

 

 

Zwrot podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu towarów i usług przysługuje sobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Podmiot taki musi jednak spełnić wiele wymogów.

Warunki do spełnienia

Szczegółowo zostały one określone w przepisach rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Do najważniejszych zaliczyć należy:

- podmiot ubiegający się o zwrot VAT musi być zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności;

- nie może być zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce;

- nie może wykonuje on na terytorium Polski sprzedaży, czyli odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Od zasady zakazu wykonywania na terytorium Polski sprzedaży wprowadzono jednak kilka odstępstw. Świadczenie określonego rodzaju usług nie pozbawia podmiotu możliwości ubiegania się o zwrot podatku. Są to, m.in:

- usługi transportowe i usługi pomocnicze związane bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 15 ustawy,

- usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczone na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy w transporcie międzynarodowym,

- usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz inne usługi świadczone na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy w transporcie międzynarodowym,

- usługi świadczone na obszarze polskich portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych i morskich środków transportu,

- usługi ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usługi związane z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,

- dostawy towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca.

Należy zwrócić uwagę, iż zwrot podatku przysługuje również podmiotom zagranicznym świadczącym na terytorium kraju usługi elektroniczne na rzecz osób niepodlegającym opodatkowaniu VAT. Dotyczyć on może nabywanych towarów i usług, które są związane wyłącznie ze świadczeniem usług elektronicznych przez te podmioty.

Zwrot nie zawsze możliwy

Należy zaznaczyć, iż nie od każdego zakupy możliwe jest dokonanie zwrotu VAT. Przepis par. 3 rozporządzenia stanowi, iż przysługuje on podmiotom uprawnionym, jeśli zgodnie z przepisami ustawy oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi przysługuje podatnikom zwrot lub prawo do pomniejszania podatku. Konieczne jest w tym miejscu zwrócenie uwagi na postanowienia art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Ogólnie rzecz ujmując, na jego podstawie nie jest możliwe ubieganie się o zwrot VAT od nabywanych przez podatnika:

- importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju uznawanym za raj podatkowy,

- towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego,

- paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych;

- z pewnymi wyjątkami usług noclegowych i gastronomicznych.

Konieczny wniosek

Podmiot uprawniony może wystąpić o zwrot podatku w odniesieniu do zakupów towarów, dokonywanych przez okres nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż rok kalendarzowy.

Ponadto ustawodawca zastrzegł także, iż kwota wnioskowanego zwrotu nie może być niższa niż wielkość stanowiąca równowartość w złotych:

- 200 euro - w przypadku gdy wniosek dotyczy okresu krótszego niż rok podatkowy, ale nie krótszego niż 3 miesiące;

- 25 euro - w przypadku gdy wniosek dotyczy całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie 3 miesiące tego roku.

Do przeliczenia kwot tych na walutę polską zastosować należy średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w ostatnim dniu okresu, za jaki składany jest wniosek.

Prawidłowo wypełniony wniosek, którego wzór określony jest w załączniku do omawianego rozporządzenia, złożyć należy do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

Sam wniosek jednak nie wystarczy. Konieczne jest złożenie wraz z nim:

- oryginałów faktur oraz dokumentów celnych, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku;

- oryginału zaświadczenia wskazującego, że podmiot uprawniony jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze zarejestrowanym w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 rozporządzenia). Zaświadczenie to jest wydawane przez organ podatkowy kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności podmiotu uprawnionego.

Warto tu zaznaczyć, iż jeśli podmiot uprawniony składa wniosek częściej niż jeden raz w roku podatkowym, nie jest konieczne każdorazowe dołączanie wniosku, pod warunkiem iż nie upłynął rok od dnia jego wystawienia, a także nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie objętym zaświadczeniem.

Decyzja o zwrocie

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia naczelnik urzędu skarbowego ma sześć miesięcy na rozpatrzenie przedmiotowego wniosku i dokonanie zwrotu tej kwoty. Okres ten liczy się od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. W przypadku gdy zasadność zwrotu wymaga dodatkowej analizy, termin ten może zostać wydłużony do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. W praktyce zdarza się, iż postępowanie podatkowe dotyczące zwrotu trwa o wiele dłużej niż przewidziany w ustawie okres półroczny. W wielu sytuacjach podmioty zwlekają z uzupełnieniem wniosku, nie dostarczając w terminie brakujących dokumentów, np. tłumaczeń przysięgłych. Na termin rozpatrywania wniosków istotny wpływ ma także fakt, iż tylko jeden urząd skarbowy w Polsce zajmuje się ich rozpatrywaniem.

Warto zaznaczyć, iż zwrot podatku jest dokonywany w złotych polskich na rachunek bankowy podmiotu uprawnionego w kraju lub w kraju jego siedziby albo miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności.

Po dokonaniu zwrotu faktury będące podstawą naliczenia jego wysokości są zwracane wnioskującemu. W celu uniemożliwienia ich ponownego wykorzystania są one ostemplowane i przedziurkowane.

Na zakończenie należy dodać, iż kwoty zwrotu uzyskane nienależnie podlegają zwrotowi do urzędu skarbowego wraz z należnymi odsetkami.


KRZYSZTOF KOŚLICKI

krzysztof.koslicki@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 88 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

- Rozporządzenie ministra finansów z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. nr 89, poz. 851 z późn. zm.).


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pewny stały zysk z oszczędności: np. 6,2% rocznie przez 3 lata. Obligacje skarbowe 2024 - oferta i oprocentowanie w sierpniu

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 21czerwca 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych (detalicznych) Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w sierpniu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w lipcu br. Od 26 lipca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany z korzystnym dyskontem

Firmy mają problem: brakuje pracowników z kwalifikacjami. Jak sobie z tym radzić?

Najnowsze dane wskazują jasno: małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce borykają się niedoborem rąk do pracy. Według Eurobarometru, aż 82 proc. firm ma problem ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. ,,Zamiast tracić czas na nieskuteczne rekrutacje, firmy powinny zlecać zadania na zewnątrz np. w centrach BPO’’ – mówi Maciej Paraszczak, prezes Meritoros SA.  

Farmy wiatrowe a podatek od nieruchomości. Nadchodzą zmiany

Co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych? Budowle lub ich części jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości generują dla farm wiatrowych największe obciążenie podatkowe i między innymi dlatego są przedmiotem licznych sporów z fiskusem. Skutkiem tych sporów jest zmiana definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 r.

Od 2025 r. akcyza na e-liquidy ma wzrosnąć o 75%. Rozwinie się szara strefa i garażowa produkcja poza kontrolą?

Na rynku e-liquidów mamy największą szarą strefę, z którą fiskus niezbyt dobrze sobie radzi. Gwałtowna podwyżka akcyzy nie pomoże w rozwiązaniu tego problemu, tylko go spotęguje – komentuje plany Ministerstwa Finansów Piotr Leonarski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Krajowi producenci płynów do e-papierosów zaapelowali już do ministra finansów o rewizję planowanych podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe. W przypadku e-liquidów ma być ona największa i w 2025 roku wyniesie 75 proc. Branża podkreśla, że to przyczyni się do jeszcze większego rozrostu szarej strefy, a ponadto będzie zachętą dla konsumentów, żeby zamiast korzystać z alternatyw, wrócili do palenia tradycyjnych papierosów.

REKLAMA

Podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia. Już 44 kraje wprowadziły taki podatek

Dotychczas 44 kraje wprowadziły podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia, czyli wysokoprzetworzonej, z dużą zawartością soli, cukru i tłuszczów nasyconych, w tym tłuszczów typu trans. Polska jest jednym z krajów, które zdecydowały się na wprowadzenie podatku cukrowego, którym objęte zostały słodzone napoje. Zdaniem ekspertów to dobry początek, ale jednocześnie za mało.

Składka zdrowotna 2025: Projekt kompromisowy, zamiast projektu MF

Jeżeli w najbliższym czasie nie będzie ostatecznego projektu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia dotyczącego składki zdrowotnej, to PSL ma przygotowany kompromisowy projekt. W Sejmie mógłby liczyć na głosy ponad 400 posłów. Takiego zdania jest wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wynajem mieszkania a VAT. Czy czynsz ze spółdzielni wlicza się do podstawy opodatkowania?

Wiele osób wynajmuje swoje mieszkania, także spółdzielcze. Powstaje w tym przypadku pytanie, czy czynsze ze spółdzielni należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT z tytułu najmu nieruchomości. 

Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

REKLAMA

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

Nowości w KSeF: faktury papierowe, konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

REKLAMA