REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Autem firmowym do pracy i do domu - odliczenie VAT

Tomasz Krywan
Tomasz Krywan
Doradca podatkowy; specjalista w zakresie prawa podatkowego. Autor wielu praktycznych odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i licznych publikacji na ten temat.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 kwietnia 2014 r. możliwość skorzystania z pełnych odliczeń VAT uzależniona jest od przeznaczenia posiadanego samochodu wyłącznie do działalności. Nie zawsze jednak parkowanie samochodu w miejscu zamieszkania pracownika pozbawia jego pracodawcę pełnego odliczenia VAT. Zależy to od okoliczności, jakie powodują, że pracownik otrzymał zgodę na parkowanie służbowego samochodu w miejscu zamieszkania.


Polecamy: Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 - multipakiet

Autopromocja


Pobierz: WZÓR FORMULARZA VAT-26


Formularz VAT-26 - informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (wersja 1) Dz.U. 2014, poz. 371. Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2014 r.

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo


Parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika to dość powszechnie stosowana praktyka, szczególnie wśród grup zawodowych, które świadczą swoje usługi w terenie, dużo przy tym podróżują służbowo. Czas, jaki pracownicy mieliby poświęcać na dojazd do pracy po to jedynie, aby tam odstawić służbowy samochód, generowałby tylko niepotrzebne koszty. W związku ze zmianami od 1 kwietnia 2014 r. powstaje pytanie, czy pracodawca, który pozwala pracownikowi zabierać służbowy samochód, aby np. następnego dnia wyjechał w delegację, ma prawo do pełnego odliczenia VAT?

Wykorzystanie wyłącznie do działalności

Od 1 kwietnia 2014 r. odliczymy pełny VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej. Prawo to dotyczy pojazdów samochodowych, których sposób wykorzystania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Z przepisu tego wynikają dwa warunki uznania pojazdu samochodowego za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika:

1) wykorzystywanie pojazdu w sposób wykluczający jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,

2) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Problem stwarza pierwszy warunek. Jeszcze w uzasadnieniu do projektu organy podatkowe podawały, że muszą to być okoliczności obiektywne.

Nie można np. obiektywnie stwierdzić (poza pewnymi zupełnie wyjątkowymi sytuacjami), że pojazd wykorzystywany przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w swoim miejscu zamieszkania służy wyłącznie działalności gospodarczej.

Ustawodawca nie wyjaśnił nurtujących nas wątpliwości. Z takim problemem spotkali się już wcześniej podatnicy podatku dochodowego. Wypracowane na podstawie tych regulacji wnioski można zastosować, interpretując obecne przepisy dotyczące odliczeń VAT.

Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 - multipakiet

 

Jeżeli pracownicy są uprawnieni do korzystania z samochodu firmowego dla celów prywatnych, powstaje u nich z tego tytułu opodatkowany przychód z nieodpłatnych świadczeń, którego wysokość należy obliczyć według zasad określonych w art. 11 ust. 2a ustawy o PIT (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT). Dotyczy to również, co do zasady, przypadków, gdy samochodem służbowym pracownicy dojeżdżają z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy. Od tej zasady przewidziano jeden istotny wyjątek, gdy w miejscu zamieszkania pracownika lub w jego pobliżu pracodawca wyznaczył miejsce parkowania samochodu służbowego. W takiej sytuacji nie dochodzi do powstawania przychodów z nieodpłatnych świadczeń z tytułu dojazdu samochodem z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i z powrotem.

Autopromocja

Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 stycznia 2013 r. (sygn. IPPB2/415-890/12-4/MK):

(...) przejazdy pracowników mobilnych samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliżu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie służą osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Bank nie jest obowiązany do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników mobilnych samochodami służbowymi do i z miejsca wykonywania pracy.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 31 stycznia 2014 r. (sygn. ILPB2/415-1072/13-2/WM), w której czytamy, iż:

(...) realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy.

Wnioskodawca podał, że Dyrektor - w ramach wykonywania ustawowych i statutowych obowiązków służbowych oraz w związku z tymi obowiązkami - użytkuje samochód służbowy jednostki. Z uwagi na charakter pracy i wykonywanych obowiązków służbowych, w tym miejsca i terminy spotkań poza siedzibą Wnioskodawcy, jak również ze względu na brak na terenie siedziby garażu, pozwalającego na zabezpieczenie pojazdu przed dostępem osób trzecich - Dyrektor często wykorzystuje samochód służbowy również do przejazdów pomiędzy stałym miejscem pracy a miejscem zamieszkania.

W świetle wewnętrznych regulacji obowiązujących u Wnioskodawcy, w przypadku gdy pracownik użytkuje samochód służbowy przez okres przekraczający 1 (jeden) dzień - zobowiązany jest w szczególności do właściwego zabezpieczenia samochodu służbowego oraz jego parkowania w miejscu utrudniającym lub uniemożliwiającym jego uszkodzenie albo kradzież. Tym samym, w świetle obowiązujących zasad - do obowiązków pracownika Zainteresowanego (w tym również Dyrektora) należy pozostawienie samochodu w miejscu należycie zabezpieczonym przed kradzieżą lub uszkodzeniem pojazdu, a takim miejscem jest garaż w miejscu zamieszkania.

W świetle wskazanych wyżej przepisów Dyrektor dojeżdżający samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do siedziby instytucji lub podmiotów, czy instytucji współpracujących oraz z powrotem nie uzyskuje przychodów ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia w sytuacji, gdy miejsce parkowania samochodu służbowego zostało mu wyznaczone przez Wnioskodawcę - na podstawie stosownych dokumentów (np. wewnętrznych regulacji obowiązujących u Wnioskodawcy). Wskazane przejazdy stanowią bowiem realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mienie Zainteresowanego wyrażająca się poprzez parkowanie samochodu służbowego w miejscu gwarantującym w najwyższym możliwym stopniu jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do użytkowania i osiągania przychodu.

Reasumując należy stwierdzić, że przejazdy Dyrektora samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do siedziby instytucji lub podmiotów, czy instytucji współpracujących oraz z powrotem - o ile nie służą osobistym celom pracownika, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości Wnioskodawca (płatnik) nie może uznać za przychód pracowników ze stosunku pracy.

Odliczenie VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. - aktywne druki, przepisy

 

 

Polecamy: INFORLEX.PL Księgowość i Kadry

 

 Polecamy: Biuletyn VAT 

Regulamin użytkowania samochodu

Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza automatycznie, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności. Należy pamiętać, że jednym z warunków dokonywania pełnych odliczeń VAT jest, aby sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, szczególnie określony w ustalanych przez niego zasadach, wykluczał ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Kolejnym warunkiem jest, aby dla samochodów była prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu (art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r.).

Dlatego zgoda dla pracownika na zabranie samochodu powinna być dla celów dowodowych określona pisemnie, poprzez wskazanie miejsca parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika lub w jego pobliżu. Powinna też być podana przyczyna wydania takiej zgody. Stosowny zapis powinien znaleźć się w dokumentacji, nawet gdy pracodawca wyznaczył jednorazowo (np. w związku z planowaną delegacją pracownika) lub na krótki okres parkowanie samochodu poza siedzibą firmy. Przykładowo jeżeli firma wyznaczy pracownikowi w związku z wyjazdem w delegację miejsce parkowania w jego miejscowości zamieszkania, nie dojdzie do wykorzystania przez pracownika samochodu na cele prywatne.

Ewidencja przebiegu pojazdu

Należy pamiętać o jeszcze jednym warunku dotyczącym dokonywania ewidencji przebiegu pojazdu. Treść ewidencji przebiegu pojazdu jest ściśle określona przez ustawodawcę przepisami art. 86a ust. 7 i 8 ustawy o VAT. Dlatego w ewidencji przebiegu samochodu, który pracownik parkuje w miejscu zamieszkania, konieczne będzie wykazanie zarówno dojazdu samochodu do miejsca zamieszkania pracownika, jak i samego wyjazdu służbowego (rozpoczynającego się w miejscu zamieszkania pracownika).

Dane podstawowe, jakie zawiera ewidencja przebiegu pojazdu

Treść ewidencji przebiegu pojazdu:

1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

4) wpisy dotyczące każdego wykorzystania pojazdu,

• kolejny numer wpisu,

• data i cel wyjazdu,

• opis trasy (skąd - dokąd),

• liczba przejechanych kilometrów,

• imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem;

5) liczba przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Jeśli osobą dokonującą wpisów jest pracownik, na koniec każdego okresu rozliczeniowego wpis w zakresie jego autentyczności musi być potwierdzony przez podatnika.

 

Aktywne wzory ewidencji są dostępne na stronie www.bv.infor.pl.

PRZYKŁAD

Polska firma świadczy usługi na terenie całego kraju. Jej siedziba znajduje się w mieście X. Posiada też kilka oddziałów. Pracownicy są zatrudnieni w całej Polsce. Przykładowo pracownik ma jako miejsce pracy określony Kraków. Pracownik ten, żeby wyjechać w delegację np. na Pomorze, nie zostawia samochodu na parkingu najbliższego oddziału, lecz wyjeżdża z miejscowości zamieszkania, a więc delegacja rozpoczyna się w miejscu zamieszkania. Czy w związku z tym należy uznać, że samochód używany przez tego pracownika jest wykorzystywany dla celów prywatnych, a zatem służy użytkowi mieszanemu? Czy też fakt ten nie ma tutaj znaczenia i nie zmienia to przeznaczenia tego pojazdu?

Otóż z całą pewnością nie zmienia to przeznaczenia pojazdu. Jeżeli w związku z wyjazdem w delegację firma wyznacza pracownikowi miejsce parkowania w miejscowości jego zamieszkania, nie dochodzi do wykorzystania samochodu na cele prywatne. Należy uznać, że pojazd ten nadal jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Jednak w ewidencji przebiegu samochodu konieczne będzie wykazanie zarówno dojazdu samochodu do miejsca zamieszkania pracownika, jak i samego wyjazdu służbowego rozpoczynającego się w miejscu zamieszkania pracownika.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 12 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

• art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Tomasz Krywan

prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA