Kategorie

Zmiany przygotowywane w ustawie o rachunkowości

Ministerstwo Finansów przygotowuje nowelizację ustawy o rachunkowości. Przy tej okazji powinno też zaproponować wprowadzenie ułatwień dla niewielkich firm.


ZMIANA PRAWA


Ustawę o rachunkowości trzeba dostosować do zmian w dyrektywach Parlamentu Europejskiego. Dlatego Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy.


Konieczna definicja


Gertruda Świderska, kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH, prezes Mac Auditor, widzi konieczność zmian w ustawie o rachunkowości pod kątem małych i średnich przedsiębiorstw.

- Wskazane jest zdefiniowanie w przepisach ustawy pojęcia: małe i średnie przedsiębiorstwo - twierdzi rozmówczyni.

Dodaje, że za takie można byłoby uważać jednostki, o których mowa w art. 50 ustawy o rachunkowości i które nie podlegają obowiązkowi badania sprawozdań. Dla tej grupy przedsiębiorstw warto wprowadzić wiele ułatwień. Po pierwsze należy zwolnić je z obowiązku naliczania na dzień bilansowy odsetek i różnic kursowych.

- Wielkości te uznawane byłyby jako przychody lub koszty w momencie ich faktycznego otrzymania, uregulowania czy zrealizowania - tłumaczy nasz ekspert.

Nie miałoby to zastosowania w przypadku, gdy jednostka posiadałaby znaczącą wartość tych należności lub zobowiązań wymagalnych na dzień sporządzenia sprawozdania.

Małe i średnie przedsiębiorstwa należy też zwolnić z obowiązku ujmowania w bilansie odpisów aktualizujących aktywa, z jednoczesnym wykazywaniem zmian wartości aktywów w informacji dodatkowej. Wyjątkiem byłyby odpisy aktualizujące należności, które zgodnie z przepisami prawa podatkowego są uważane za koszty uzyskania przychodów oraz odpisy aktualizujące niechodliwe zapasy.

- Rozwiązanie to spowodowałoby, że wartość wykazywana w bilansie byłaby tożsama z ustaloną na podstawie prawa podatkowego w zakresie tej samej kategorii aktywów (za wyjątkiem zapasów) - argumentuje nasza rozmówczyni.

Odpowiednie informacje na ten temat należałoby umieścić w dodatkowych objaśnieniach w informacji dodatkowej.

Zdaniem prof. Świderskiej, do ustawy o rachunkowości trzeba też wprowadzić zwolnienia dla małych i średnich firm z obowiązku ujmowania w bilansie rezerw na zobowiązania oraz stosowania wyceny wartości godziwej. Należy natomiast pozostawić im możliwości wykazywania aktywów i pasywów w koszcie historycznym. Konieczne jest też wprowadzenie zmian w ustalaniu amortyzacji.


Ważne!
Ustawa o rachunkowości pozwala dokonać wyceny zwiększającej wartość środków trwałych, gdy pozwolą na to odrębne przepisy (ostatnio miało to miejsce w 1995 roku). Efektem jest znaczne zaniżenie wartości środków trwałych, a szczególnie gruntów, w sprawozdaniach finansowych


Problemy z interpretacją


Z kolei Witold Czyż, partner w dziale audytu Ernst & Young, zwraca uwagę, że wiele obecnych przepisów ustawy budzi wątpliwości interpretacyjne. Przykładowo z treści art. 11 oraz art. 13 nie wynika jasno, że możliwe jest korzystanie przez polskie jednostki z prowadzenia ksiąg rachunkowych przez tzw. centra usług księgowych (shared service center) znajdujące się za granicą.

- Ponieważ coraz więcej polskich jednostek korzysta z takiego sposobu prowadzenia ksiąg, wydaje się, że kwestia ta wymaga szybkiego uregulowania - podkreśla rozmówca.

Twierdzi, że dotyczy to również działalności shared service centers, zlokalizowanych w Polsce na potrzeby jednostek zagranicznych. W związku z tym należałoby na nowo zdefiniować pojęcie prowadzenia ksiąg, tak aby miejsce wprowadzania danych do systemu komputerowego nie decydowało o zgodności sposobu prowadzenia ksiąg z wymogami ustawy.


Większa porównywalność


Natomiast Sławomir Mirkowski, partner w HLB Frąckowiak i Wspólnicy, twierdzi, że w kontekście opracowywania zmian do ustawy o rachunkowości warto rozważyć rozszerzenie stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Według naszego rozmówcy obowiązek stosowania MSSF powinien dotyczyć też jednostkowych sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych oraz zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Obowiązkowo zgodnie z MSSF powinny być też sporządzane sprawozdania jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z MSSF. Obecnie obie wymienione grupy jednostek mogą, ale nie muszą stosować standardów. Natomiast pozostałe jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości powinny mieć prawo wyboru sporządzania sprawozdań zgodnie z MSSF.

- Takie zmiany umożliwiłyby inwestorom większą porównywalność sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych zarówno jednostek notowanych, jak i nienotowanych na giełdzie, gdyż więcej spółek raportowałoby zgodnie z MSSF - wyjaśnia Sławomir Mirkowski.

Obecna ustawa o rachunkowości podaje wzory podstawowych sprawozdań. Według Anny Sirockiej, biegłego rewidenta, partnera w dziale audytu Ernst & Young, na pewno ułatwia to jednostkom ich sporządzenie. Obecnie mamy wzory dla banków, ubezpieczycieli i innych jednostek.

- O ile w przypadku firm produkcyjnych czy usługowych wzór jest stosunkowo dobrze dopasowany do potrzeb sprawozdawczych, o tyle w przypadku niektórych spółek niebędących bankami lub ubezpieczycielami stosowanie wzoru może utrudniać przedstawienie sytuacji finansowej i wyników - twierdzi rozmówczyni.

Jej zdaniem dotyczy to przede wszystkim spółek o działalności zbliżonej do finansowej, np. leasingowe.

- Sądzę, że z dużym zainteresowaniem spotkałaby się propozycja wprowadzenia rozwiązań zezwalających w pewnych okolicznościach na modyfikację obowiązujących wzorów i formatów albo wprowadzenie dodatkowych dla tych jednostek, tak by lepiej uwzględnić specyfikę ich działalności - mówi Anna Sirocka.

Agnieszka Pokojska

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.