Kategorie

Jest szansa na odzyskanie nieodliczonego VAT

Ewa Matyszewska
Ewa Matyszewska
WSA w Krakowie zapytał ETS o zasadność ograniczania odliczeń VAT od paliwa. Zdaniem ekspertów Polska przegra kolejną sprawę przed sądem europejskim. Jeśli tak się stanie, podatnicy będą mogli odzyskać naliczony, a nieodliczony podatek.


Będziemy mieć kolejną sprawę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS). A to dzięki Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie, który pod koniec maja 2007 r. wystąpił do ETS z pytaniem prejudycjalnym, dotyczącym możliwości ograniczania prawa do odliczenia VAT od paliwa (sygn. akt I SA/Kr 603/06).


Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej ustawa o VAT), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Wątpliwości krakowskiego WSA dotyczą zgodności tego ograniczenia z prawem wspólnotowym.


Zdaniem ekspertów jest wręcz pewne - patrząc na dotychczasowe orzecznictwo ETS w tym zakresie - że polskie przepisy zostaną uznane za naruszające regulacje unijne. W konsekwencji polscy przedsiębiorcy będą mogli odzyskać VAT naliczony od paliwa, którego do tej pory nie mogli odliczyć.


Ta dobra wiadomość dla podatników, nie jest już taką dla fiskusa. Jeśli rozstrzygnięcie ETS będzie korzystne dla przedsiębiorców, polski rząd znów będzie musiał przygotować się na milionowe zwroty podatku.


Dobry krok WSA


Dobrze się stało, że WSA w Krakowie wystąpił z pytaniem prejudycjalnym do ETS w sprawie kontrowersyjnej kwestii ograniczenia odliczalności VAT przy zakupie paliw silnikowych, obowiązującego na gruncie polskich przepisów. Odpowiedź sądu europejskiego pozwoli rozwiać wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie. Na ten aspekt problemu zwrócił uwagę Andrzej Pośniak, prawnik z CMS Cameron McKenna, który stwierdził, że w świetle art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy oraz dotychczasowego orzecznictwa ETS można sądzić, że po raz kolejny, tym razem w polskiej sprawie, ETS zakwestionuje wprowadzone przez państwo członkowskie UE (tu: Polskę) ograniczenie odliczalności VAT przy zakupie paliw silnikowych.


- Przy czym - jak się wydaje - nie będzie kwestią to, że polskie przepisy podatkowe w ogóle przewidują ograniczenia w tym zakresie, ale tryb, w jakim to ograniczenie zostało wprowadzone. Niezależnie od tego warto byłoby również przeanalizować, czy tak daleko idące ograniczenie przewidziane w polskiej ustawie o VAT nie jest przypadkiem niezgodne także z zasadą neutralności VAT. Same zaś konsekwencje dla podatnika, wynikające z rozstrzygnięcia omawianego zagadnienia, będą ściśle zależały od brzmienia odpowiedzi udzielonej przez ETS - tłumaczył Andrzej Pośniak.


Naruszenie prawa unijnego


Pytanie WSA w Krakowie dotyczy przede wszystkim zgodności uregulowań zawartych w polskiej ustawie o VAT z art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy. Przepis ten stanowi m.in., że państwa członkowskie mogą zachować wyłączenia prawa do odliczenia VAT naliczonego przewidziane w ich prawie krajowym w momencie wejścia w życie niniejszej Dyrektywy. Pojawia się więc pytanie, czy Polska mogła z dniem 1 maja 2004 r. uchylić obowiązujące do tego dnia ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego zawartego w zakupach paliwa do samochodów wykorzystywanych w opodatkowanej działalności, a w to miejsce wprowadzić ograniczenia oparte na odmiennych kryteriach, a następnie od 22 sierpnia 2005 r. ponownie zmienić te kryteria.


Ewa Bujalska, doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej White & Case, odpowiadając na to pytanie, wyjaśniła, że z art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy wynika, że bardziej rygorystyczne przepisy krajowe w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego wprowadzone już po przystąpieniu do Unii są niezgodne z prawem wspólnotowym. Państwo członkowskie może co prawda utrzymać ograniczenia istniejące przed przystąpieniem do Unii, lecz po przystąpieniu tylko Rada Europejska może sformułować nową listę wyłączeń od prawa do odliczenia.


- Zakres prawa do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie paliw do samochodów osobowych używanych na potrzeby firmy został zaostrzony m.in. na skutek zmian w ustawie o VAT, które weszły w życie od 22 sierpnia 2005 r. w związku ze zmianą definicji pojazdów kwalifikowanych jako samochody osobowe. Jest więc wysoce prawdopodobne, że ETS zakwestionuje zgodność ograniczeń opartych na odmiennych kryteriach z prawem wspólnotowym - argumentowała Ewa Bujalska.


Jej zdaniem, jeżeli tak się stanie, wpływ orzeczenia ETS nie zostanie ograniczony do wyniku postępowania, w związku z którym pojawiło się pytanie prejudycjalne. Konsekwencją stanowiska ETS powinno być wprowadzenie takich zmian w ustawie o VAT, które zapewnią podatnikom pełne odliczenie VAT naliczonego przy zakupie benzyny i innych paliw w związku z dokonywaniem sprzedaży opodatkowanej, a tym samym również szansę na odzyskanie nieodliczonego dotychczas podatku. Można też przewidywać, że ta zmiana pociągnie za sobą rezygnację z ograniczeń w zakresie odliczania VAT naliczonego przy zakupie oraz leasingu samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.


Korzyści dla podatników


Jeśli wyrok ETS będzie korzystny dla podatników, mogą oni liczyć na odzyskanie swoich pieniędzy. Takiego zdania jest Jerzy Martini, doradca podatkowy Baker & McKenzie, który uważa, że istnieją silne argumenty przemawiające za tym, że obowiązujące w polskich przepisach ograniczenie prawa do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa do samochodów uznawanych pod rządami starej ustawy o VAT za ciężarowe narusza prawo wspólnotowe.


- Istnieją co prawda pewne wątpliwości związane z nieprecyzyjnym brzmieniem art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy. Jednak jego wykładania dokonana już wielokrotnie przez ETS oraz jego rzeczników generalnych jest korzystna dla podatników. Dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo odzyskania przez podatników kwot podatku naliczonego nieodliczonego z powodu omawianego, kontrowersyjnego zakazu odliczenia podatku naliczonego. Dochodzenie zwrotu nadpłaconego w ten sposób podatku może być trudne. Jednak w przypadku niektórych osób kwoty, które wchodzą w grę, uzasadniają taki wysiłek - dodał Jerzy Martini.


Kłopoty dla fiskusa


Scenariusz uznania polskich przepisów za niezgodne z prawem wspólnotowym oznaczałby dla polskich podatników możliwość odzyskania VAT nieodliczonego w okresie po 1 maja 2004 r.


- Należy jednak zwrócić uwagę, że rzutowałoby to na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego (nieodliczony podatek mógł być uznawany za koszt uzyskania przychodu). Generalnie dla polskich podatników byłoby to bardzo pozytywne rozstrzygnięcie, jednak dla fiskusa oznaczałoby znaczne obciążenie budżetu, gdyż można się spodziewać lawiny deklaracji korygujących, w oparciu o które podatnicy będą ubiegać się o odliczenie dotąd nieodliczonego VAT - wskazała Patrycja Burglin, konsultant w zespole VAT działu doradztwa podatkowego Deloitte.


Jednocześnie podkreśliła, że rząd polski może żądać ograniczenia potencjalnych, negatywnych skutków wyroku ETS. W takich okolicznościach, za zgodą Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, mogłyby zostać wprowadzone ograniczenia, np. w zakresie prawa do korekty wstecz spornego podatku.


OGRANICZENIA PRAWA DO ODLICZANIA VAT OD PALIWA

Jakie pytania WSA w Krakowie skierował do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

l Czy Polska mogła od 1 maja 2004 r. uchylić obowiązujące do tego dnia ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego zawartego w zakupach paliwa do samochodów wykorzystywanych w działalności, a w to miejsce wprowadzić ograniczenia oparte na odmiennych kryteriach, a następnie od 22 sierpnia 2005 r. ponownie zmienić te kryteria?

l Czy VI Dyrektywa zezwala, aby Polska mogła ograniczyć odliczenia podatku naliczonego w porównaniu do stanu z 30 kwietnia 2004 r. w ten sposób, że wyłączyła odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do pojazdów osobowych oraz innych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem samochodów, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT z 2004 r. w brzmieniu obowiązującym od 22 sierpnia 2005 r.?

l Czy Polska mogła zmieniać wspomniane kryteria w sposób ograniczający zakres odliczeń podatku naliczonego w porównaniu do przepisów krajowych obowiązujących do 30 kwietnia 2004 r. lub do przepisów krajowych obowiązujących przed zmianą od 22 sierpnia 2005 r.?

Jakie są odpowiedzi ekspertów na wątpliwości dotyczące ograniczenia odliczeń

l Z VI Dyrektywy wynika, że bardziej rygorystyczne przepisy krajowe w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego, wprowadzone już po przystąpieniu do Unii Europejskiej, są niezgodne z prawem wspólnotowym.

l Państwo członkowskie może utrzymać ograniczenia istniejące przed przystąpieniem do Unii, lecz po przystąpieniu tylko Rada Europejska może sformułować nową listę wyłączeń od prawa do odliczenia. Oznacza to, że polskie ograniczenia naruszają prawo wspólnotowe.


POSTULUJEMY

Ministerstwo Finansów powinno jak najszybciej opracować zmiany do ustawy o VAT, które zapewnią podatnikom pełne odliczenie VAT naliczonego przy zakupie benzyny i innych paliw w związku z dokonywaniem sprzedaży opodatkowanej.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
Gdy wyrok ETS będzie korzystny


EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.