| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Inne > Warunki otrzymywania świadczeń w przypadku choroby pracownika oraz konsekwencje opóźnień w przekazywaniu informacji o chorobie

Warunki otrzymywania świadczeń w przypadku choroby pracownika oraz konsekwencje opóźnień w przekazywaniu informacji o chorobie

Zatrudnienie na umowę o pracę daje pracownikowi wiele różnych przywilejów. Jednym z nich jest możliwość pozostania w domu w trakcie choroby, nieświadczenia wówczas pracy na rzecz pracodawcy i pobierania w tym okresie wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku najczęściej chorobowego lub opiekuńczego. Aby jednak móc z tego typu świadczeń skorzystać należy przedtem spełnić kilka podstawowych warunków.


Kiedy powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy z tytułu choroby?


Jeżeli pracownik z góry wie lub może to przewidzieć, że w konkretnym terminie będzie nieobecny w miejscu pracy, np. z powodu zaplanowanej operacji, zabiegu bądź specjalistycznych badań lekarskich, to powinien z wyprzedzeniem poinformować pracodawcę o absencji chorobowej, która nastąpi, podając jej powód oraz przewidywany okres nieobecności.

Jeżeli pracownik nie przypuszcza, że będzie nieobecny, bo przyczyna absencji wystąpi nagle, niespodziewanie, np. zatrudniony ulegnie wypadkowi, poczuje się na tyle źle, że nie będzie w stanie wykonywać swoich obowiązków lub rozchoruje się (w tym dotyczy to także choroby członka rodziny), to powinien przede wszystkim udać się na badania lekarskie. Gdy lekarz potwierdzi niedyspozycję, orzekając niezdolność do pracy, ubezpieczony otrzyma zaświadczenie lekarskie, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy czyli druk ZUS ZLA - potocznie nazywany zwolnieniem lekarskim lub inaczej L4. Może ono potwierdzać czasową niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej czy też ze względu na konieczność osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

O zwolnieniu lekarskim (bez względu na jego przyczynę tzn. czy jest z góry wiadoma czy niemożliwa do przewidzenia) osoba zatrudniona winna powiadomić swego pracodawcę w sposób wiarygodny, niezwłocznie, jednak najpóźniej w drugim dniu absencji chorobowej, wskazując powód nieobecności i przewidywany okres jej trwania. Wprawdzie niedotrzymanie obowiązku terminowego poinformowania przełożonego o absencji chorobowej oraz jej przyczynie może prowadzić do nieprzychylnego postrzegania zachowania podwładnego, krytykowania jego sumienności, odpowiedzialności czy lojalności, ale nie może doprowadzić do zarzutu niestawienia się w pracy bez usprawiedliwienia, zwłaszcza jeśli zaistnieją pewne szczególne okoliczności uniemożliwiające dochowanie tego terminu, np. obłożna choroba ubezpieczonego połączona z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Zatrudniony powinien zawiadomić pracodawcę o ZUS ZLA osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności (np. faksem, e-mailem) albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wówczas datę stempla pocztowego. Należy jednak zaznaczyć, że formę i sposób usprawiedliwienia nieobecności mogą określać wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy obowiązujące w danym zakładzie pracy (np. regulamin pracy), z którymi należy zapoznać się na początku zatrudnienia.


Kiedy dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie?


Nie wystarczy samo oznajmienie przełożonemu z jakiego tytułu i jak długo jest się nieobecnym w miejscu pracy. Następnym krokiem powinno być przekazanie mu zwolnienia lekarskiego. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy winno zostać dostarczone płatnikowi zasiłku (w tym również pracodawcy wypłacającemu wynagrodzenie chorobowe) nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania, przy czym za datę otrzymania ZUS ZLA przyjmuje się datę jego wystawienia przez lekarza. „Dostarczone” trzeba rozumieć jako faktycznie oddane płatnikowi zasiłku - w przypadku przekazywania osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, albo jako nadane w tym terminie z właściwą datą stempla pocztowego - w przypadku przesyłania za pośrednictwem poczty. Wówczas za wiążącą uznaje się datę podaną na stemplu pocztowym mimo, że płatnik zasiłku fizycznie może otrzymać zaświadczenie lekarskie ubezpieczonego nieco później. Ponadto licząc okres 7 dni nie uwzględnia się tego dnia, w którym pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie. Jeśli ostatnim dniem terminu na dostarczenie ZUS ZLA jest dzień ustawowo wolny od pracy, np. Wszystkich Świętych, Narodowe Święto Niepodległości, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, a zarazem każda niedziela (ale nie sobota), to wówczas termin na przekazanie zaświadczenia lekarskiego ulega przesunięciu i upływa 8. dnia od dnia jego otrzymania.

Warto podkreślić, że na ubezpieczonym spoczywa jedynie obowiązek terminowego oddania zwolnienia lekarskiego swemu pracodawcy, zarówno w przypadku otrzymywania wynagrodzenia chorobowego jak i zasiłku, bez względu na to kto faktycznie mu go wypłaca.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK