Kategorie

Jak rozliczyć montaż klimatyzatorów ściennych

Spółka nabyła dwa komplety przenośnych klimatyzatorów ściennych o wartości jednostkowej 2000 zł. Urządzenia te zostaną zamontowane w budynku, który nie stanowi własności spółki. Czy klimatyzatory te stanowią odrębny środek trwały?

Tak. Zakupione przez spółkę klimatyzatory ścienne stanowią odrębny środek trwały.

Podstawową przesłanką warunkującą zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych jest jego związek z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej: updop). Wydatek taki nie może również podlegać wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 updop. W przedstawionym stanie faktycznym wydatek na zakup klimatyzatorów będzie stanowił koszt uzyskania przychodów spółki, pod warunkiem iż budynek, w którym montowane są przedmiotowe klimatyzatory, jest wykorzystywany na cele związane z działalnością gospodarczą spółki.

W związku z instalacją przedmiotowych urządzeń w budynku niebędącym własnością spółki należy rozważyć, czy będzie miała miejsce inwestycja w obcym środku trwałym, czy też nabyte klimatyzatory stanowią odrębne środki trwałe. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji pojęcia „inwestycje w obcym środku trwałym”. Zgodnie z pismem ministra finansów z 14 lipca 2006 r. (sygn. DD6-8213-43/WK/06/249), za inwestycję w obcym środku trwałym uznaje się nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego, który używany jest na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Systemy klimatyzacyjne nie stanowią odrębnych środków trwałych. Ich montaż stanowi więc wydatek o charakterze ulepszeniowym zwiększającym wartość początkową budynku. W takim przypadku amortyzacji należy dokonać według stawki właściwej dla budynku.

Wydatki na nabycie klimatyzatorów należy uznać za inwestycję w obcym środku trwałym, wówczas gdy nie będą one stanowić odrębnych od budynku środków trwałych. Za środki trwałe uznawane są urządzenia (stanowiące własność lub współwłasność podatnika) wykorzystywane w działalności gospodarczej, o przewidywanym okresie używania przekraczającym rok, jeżeli są kompletne i zdatne do używania w dacie ich przyjęcia do używania.

W analizowanym przypadku istotna jest ocena, czy klimatyzator może być uznany za kompletny i zdatny do użytku. Przesłanki te będą spełnione, jeżeli ewentualny demontaż klimatyzatora nie powoduje jego zniszczenia lub uszkodzenia. Klimatyzator ścienny stanowi odrębne urządzenie, jeżeli nie jest przyłączony do istniejącej już w budynku instalacji w sposób trwały. Innymi słowy - jeżeli klimatyzator ścienny nabyty przez Czytelnika nie stanowi stałego elementu wyposażenia budynku. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, m.in. w postanowieniu w sprawie interpretacji wydanym 17 lipca 2007 r. przez naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (sygn. 1471/DPR2/423-65/07/AB). Także w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 września 2010 r. (sygn. IPPB3/423-430/10-2/JG) organ podatkowy zgodził się z podatnikiem m.in. co do tego, że:

● centrale klimatyzacyjne nawiewne oraz wywiewne,

● klimatyzatory,

● klimakonwektory

- stanowią odrębne środki trwałe.

Można je uznać za odrębne środki trwałe z powodu ich kompleksowości i wyodrębnienia, a także możliwości eksploatacji tych urządzeń po ich ewentualnym demontażu.

Wartości powyżej 3500 zł

Jeżeli wartość klimatyzatora przekracza 3500 zł, podlega on amortyzacji rozłożonej w czasie. Stawka amortyzacyjna przy metodzie liniowej wynosi dla klimatyzatora 10%. Spółka może wybrać również degresywną metodę amortyzacji, ponieważ klimatyzator należy do urządzeń technicznych grupy 6 Klasyfikacji Środków Trwałych. Zgodnie z metodą degresywną odpisy amortyzacyjne w poszczególnych latach są zróżnicowane, przy czym w początkowych latach są one zazwyczaj najwyższe, a w miarę upływu czasu maleją. Możliwość stosowania amortyzacji degresywnej w stosunku do klimatyzatorów ściennych potwierdziły także organy podatkowe (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 listopada 2008 r., sygn. ITPB1/415-509/08/PSZ). Oczywiście mali podatnicy mogą skorzystać także z możliwości jednorazowego zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych - do wartości 50 000 euro w roku podatkowym - art. 16k ust. 7 updop.

Klimatyzatory jako środki trwałe

Klimatyzatory stanowiące odrębne środki trwałe powinny być zamontowane w sposób umożliwiający ich zdemontowanie i odłączenie od budynku bez uszczerbku zarówno dla budynku, jak i urządzenia.

Klasyfikacja Środków Trwałych

Urządzenia klimatyzacyjne w Klasyfikacji Środków Trwałych zostały wymienione jako odrębne środki trwałe (rodzaj 653 KŚT „Urządzenia klimatyzacyjne”).

Amortyzacja jednorazowa

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, spółka nabyła klimatyzatory, które mogą być montowane w różnych budynkach. Tym samym możliwy jest ich demontaż (bez uszkodzenia klimatyzatora i budynku) i instalacja w innej nieruchomości. W związku z tym klimatyzatory te mogą stanowić odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji. Ponieważ cena ich nabycia ustalona zgodnie z art. 16g ust. 3 updop nie przekracza 3500 zł, dopuszczalna jest ich jednorazowa amortyzacja (art. 16f ust. 3 updop). Wydatki poniesione na nabycie klimatyzatorów mogą także stanowić koszt uzyskania przychodów spółki Czytelnika w miesiącu oddania ich do używania na podstawie art. 16d ust. 1 updop.

 

Podstawa prawna

 - Art. 16d, 16g ust. 3, art. 16k ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397.

Andrzej Hajto, Sławomir Biliński

źródło: Informator Prawno-Podatkowy

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku - 3010 zł

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku. Na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do kwoty 3010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 19,70 zł.

  Polski Ład w podatkach - skutki dla podatników PIT i CIT

  Polski Ład w podatkach. W związku z Polskim Ładem skokowy wzrost obciążeń czeka przedsiębiorców płacących PIT, część osób opodatkowanych liniowo może zainteresować się ryczałtem, wreszcie dostępny dla wielu podatników będzie estoński CIT- mówi PAP partner w kancelarii KNDP Marek Kolibski. Według niego kontrowersje budzi tryb wprowadzania zmian - mają zacząć obowiązywać za niecałe 4 miesiące.

  PIT za 2020 r. Podatnicy odliczyli 7,5 mld zł ulgi termomodernizacyjnej

  Ulga termomodernizacyjna. Według wstępnych danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. - wynika z danych resortu finansów. Za 2020 r. odliczono w ten sposób 7,5 mld zł.; za 2019 r. było to 3,2 mld zł.

  Oskarżenie o udział w karuzeli VAT

  Sankcje za udział w karuzeli VAT. Przedsiębiorca wygrał ze skarbówką, bo jej organ, nie analizując dowodów, automatycznie uznał go za przestępcę, powielając ustalenia innego organu.

  Progi podatkowe w 2022 roku

  Progi podatkowe. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Zmiana miałaby wejść w życie od 2022 roku.

  Tax Free od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek rejestracji

  Tax Free. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej. Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r.

  Polski Ład to wzrost kosztów obsługi księgowej

  Polski Ład. Reforma podatkowa spowoduje masowe ruchy przedsiębiorców szukających możliwości optymalizacji biznesu i wpłynie na wzrost kosztów obsługi księgowej - mówią eksperci o pakiecie podatkowym Polskiego Ładu. Ich zdaniem na zmianach skorzystają pracownicy etatowi, ale i tak zyski zje inflacja.

  Rachunek VAT może być wykorzystywany przez oszustów

  Rachunek VAT (split payment). Jak informują doradcy podatkowi, coraz częściej zdarzają się przypadki przelewania kwoty brutto na rachunek VAT. Podkreślają również, że mechanizm ten może być wykorzystywany przez oszustów.

  Propozycje Polskiego Ładu dla rolnictwa

  Polski Ład dla rolnictwa. Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, satelitarny system monitoringu upraw rolniczych czy e-okienko dla rolnika – to tylko część propozycji Polskiego Ładu dla sektora. Szczegóły, nad którymi trwają prace, mają być znane w ciągu kilku najbliższych tygodni. – Chcemy rozwiązać problemy, o których rolnicy mówili już od dawna. Inwestycje pomogą wyrównywać szanse między obszarami wiejskimi a miastem – zapowiada Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Czy ulga rehabilitacyjna obejmuje zakup komputera?

  Ulga rehabilitacyjna a zakup komputera. Czy rozliczając się z podatku dochodowego podatnik (osoba niepełnosprawna) może zakupiony komputer zaliczyć do ulgi rehabilitacyjnej?

  Nabycie sprawdzające - nowe narzędzie kontroli podatników

  Polski Ład - nabycie sprawdzające. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej lub podatkowej jest uregulowanym procesem wymagającym spełnienia kilku przesłanek. Celem takich regulacji jest zapewnienie podatnikowi odpowiednich warunków oraz poinformowanie o nadchodzącej kontroli. Polski Ład przewiduje jednak instytucję quasi kontroli podatkowej „bez formalności”, jaką jest „nabycie sprawdzające”. Nowym regulacjom będzie poświęcony cały nowy Rozdział 1b ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

  "Szybki VAT" w pakiecie paliwowym - wniosek derogacyjny do KE

  "Szybki VAT" w pakiecie paliwowym. Ministerstwo Finansów przygotowało i przekazało rządowi projekt wniosku o derogację do Komisji Europejskiej, który umożliwi dalsze stosowanie tzw. szybkiego VAT w ramach pakietu paliwowego – wynika z odpowiedzi MF na pytania PAP, dotyczące konsekwencji wyroku TSUE.

  Korekta refaktury mediów - rozliczenie VAT

  Korekta refaktury mediów. Podatnik refakturuje na najemcę koszty mediów. Będzie wystawiał korektę "in minus", gdyż przyjęto błędny odczyt z licznika. Kiedy należy rozliczyć korektę?

  Odliczenie VAT od zakupu towarów do użytku prywatnego (osobistego)

  Odliczenie VAT. Czy można odliczyć VAT od zakupu towarów, które zgodnie z wolą sprzedającego mogą być wykorzystane "wyłącznie do użytku prywatnego/osobistego"?

  Polski Ład. Przedsiębiorców przeraża podatkowy chaos

  Ustawa podatkowa z Polskiego Ładu. Budzi przerażenie perspektywa, że ustawa podatkowa wchodząca w skład Polskiego Ładu może zostać uchwalona jeszcze we wrześniu, a następnie ogłoszona na miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego. Tak obszerne i istotne zmiany wprowadzane do wszystkich kluczowych ustaw podatkowych oraz ingerujące w interesy praktycznie wszystkich przedsiębiorców, nie mogą być uchwalane w pośpiechu - przekonuje ekspert Konfederacji Lewiatan.