| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > Jak rozliczyć montaż klimatyzatorów ściennych

Jak rozliczyć montaż klimatyzatorów ściennych

Spółka nabyła dwa komplety przenośnych klimatyzatorów ściennych o wartości jednostkowej 2000 zł. Urządzenia te zostaną zamontowane w budynku, który nie stanowi własności spółki. Czy klimatyzatory te stanowią odrębny środek trwały?

Tak. Zakupione przez spółkę klimatyzatory ścienne stanowią odrębny środek trwały.

Podstawową przesłanką warunkującą zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych jest jego związek z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej: updop). Wydatek taki nie może również podlegać wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 updop. W przedstawionym stanie faktycznym wydatek na zakup klimatyzatorów będzie stanowił koszt uzyskania przychodów spółki, pod warunkiem iż budynek, w którym montowane są przedmiotowe klimatyzatory, jest wykorzystywany na cele związane z działalnością gospodarczą spółki.

W związku z instalacją przedmiotowych urządzeń w budynku niebędącym własnością spółki należy rozważyć, czy będzie miała miejsce inwestycja w obcym środku trwałym, czy też nabyte klimatyzatory stanowią odrębne środki trwałe. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji pojęcia „inwestycje w obcym środku trwałym”. Zgodnie z pismem ministra finansów z 14 lipca 2006 r. (sygn. DD6-8213-43/WK/06/249), za inwestycję w obcym środku trwałym uznaje się nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego, który używany jest na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Systemy klimatyzacyjne nie stanowią odrębnych środków trwałych. Ich montaż stanowi więc wydatek o charakterze ulepszeniowym zwiększającym wartość początkową budynku. W takim przypadku amortyzacji należy dokonać według stawki właściwej dla budynku.

Wydatki na nabycie klimatyzatorów należy uznać za inwestycję w obcym środku trwałym, wówczas gdy nie będą one stanowić odrębnych od budynku środków trwałych. Za środki trwałe uznawane są urządzenia (stanowiące własność lub współwłasność podatnika) wykorzystywane w działalności gospodarczej, o przewidywanym okresie używania przekraczającym rok, jeżeli są kompletne i zdatne do używania w dacie ich przyjęcia do używania.

W analizowanym przypadku istotna jest ocena, czy klimatyzator może być uznany za kompletny i zdatny do użytku. Przesłanki te będą spełnione, jeżeli ewentualny demontaż klimatyzatora nie powoduje jego zniszczenia lub uszkodzenia. Klimatyzator ścienny stanowi odrębne urządzenie, jeżeli nie jest przyłączony do istniejącej już w budynku instalacji w sposób trwały. Innymi słowy - jeżeli klimatyzator ścienny nabyty przez Czytelnika nie stanowi stałego elementu wyposażenia budynku. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, m.in. w postanowieniu w sprawie interpretacji wydanym 17 lipca 2007 r. przez naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (sygn. 1471/DPR2/423-65/07/AB). Także w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 września 2010 r. (sygn. IPPB3/423-430/10-2/JG) organ podatkowy zgodził się z podatnikiem m.in. co do tego, że:

● centrale klimatyzacyjne nawiewne oraz wywiewne,

● klimatyzatory,

● klimakonwektory

- stanowią odrębne środki trwałe.

Można je uznać za odrębne środki trwałe z powodu ich kompleksowości i wyodrębnienia, a także możliwości eksploatacji tych urządzeń po ich ewentualnym demontażu.

Jeżeli wartość klimatyzatora przekracza 3500 zł, podlega on amortyzacji rozłożonej w czasie. Stawka amortyzacyjna przy metodzie liniowej wynosi dla klimatyzatora 10%. Spółka może wybrać również degresywną metodę amortyzacji, ponieważ klimatyzator należy do urządzeń technicznych grupy 6 Klasyfikacji Środków Trwałych. Zgodnie z metodą degresywną odpisy amortyzacyjne w poszczególnych latach są zróżnicowane, przy czym w początkowych latach są one zazwyczaj najwyższe, a w miarę upływu czasu maleją. Możliwość stosowania amortyzacji degresywnej w stosunku do klimatyzatorów ściennych potwierdziły także organy podatkowe (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 listopada 2008 r., sygn. ITPB1/415-509/08/PSZ). Oczywiście mali podatnicy mogą skorzystać także z możliwości jednorazowego zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych - do wartości 50 000 euro w roku podatkowym - art. 16k ust. 7 updop.

Klimatyzatory stanowiące odrębne środki trwałe powinny być zamontowane w sposób umożliwiający ich zdemontowanie i odłączenie od budynku bez uszczerbku zarówno dla budynku, jak i urządzenia.

Urządzenia klimatyzacyjne w Klasyfikacji Środków Trwałych zostały wymienione jako odrębne środki trwałe (rodzaj 653 KŚT „Urządzenia klimatyzacyjne”).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, spółka nabyła klimatyzatory, które mogą być montowane w różnych budynkach. Tym samym możliwy jest ich demontaż (bez uszkodzenia klimatyzatora i budynku) i instalacja w innej nieruchomości. W związku z tym klimatyzatory te mogą stanowić odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji. Ponieważ cena ich nabycia ustalona zgodnie z art. 16g ust. 3 updop nie przekracza 3500 zł, dopuszczalna jest ich jednorazowa amortyzacja (art. 16f ust. 3 updop). Wydatki poniesione na nabycie klimatyzatorów mogą także stanowić koszt uzyskania przychodów spółki Czytelnika w miesiącu oddania ich do używania na podstawie art. 16d ust. 1 updop.

 

Podstawa prawna

 - Art. 16d, 16g ust. 3, art. 16k ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397.

Andrzej Hajto, Sławomir Biliński

źródło: Informator Prawno-Podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK