Kategorie

Jak rozliczyć montaż klimatyzatorów ściennych

Spółka nabyła dwa komplety przenośnych klimatyzatorów ściennych o wartości jednostkowej 2000 zł. Urządzenia te zostaną zamontowane w budynku, który nie stanowi własności spółki. Czy klimatyzatory te stanowią odrębny środek trwały?

Tak. Zakupione przez spółkę klimatyzatory ścienne stanowią odrębny środek trwały.

Reklama

Podstawową przesłanką warunkującą zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych jest jego związek z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej: updop). Wydatek taki nie może również podlegać wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 updop. W przedstawionym stanie faktycznym wydatek na zakup klimatyzatorów będzie stanowił koszt uzyskania przychodów spółki, pod warunkiem iż budynek, w którym montowane są przedmiotowe klimatyzatory, jest wykorzystywany na cele związane z działalnością gospodarczą spółki.

W związku z instalacją przedmiotowych urządzeń w budynku niebędącym własnością spółki należy rozważyć, czy będzie miała miejsce inwestycja w obcym środku trwałym, czy też nabyte klimatyzatory stanowią odrębne środki trwałe. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji pojęcia „inwestycje w obcym środku trwałym”. Zgodnie z pismem ministra finansów z 14 lipca 2006 r. (sygn. DD6-8213-43/WK/06/249), za inwestycję w obcym środku trwałym uznaje się nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego, który używany jest na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Systemy klimatyzacyjne nie stanowią odrębnych środków trwałych. Ich montaż stanowi więc wydatek o charakterze ulepszeniowym zwiększającym wartość początkową budynku. W takim przypadku amortyzacji należy dokonać według stawki właściwej dla budynku.

Reklama

Wydatki na nabycie klimatyzatorów należy uznać za inwestycję w obcym środku trwałym, wówczas gdy nie będą one stanowić odrębnych od budynku środków trwałych. Za środki trwałe uznawane są urządzenia (stanowiące własność lub współwłasność podatnika) wykorzystywane w działalności gospodarczej, o przewidywanym okresie używania przekraczającym rok, jeżeli są kompletne i zdatne do używania w dacie ich przyjęcia do używania.

W analizowanym przypadku istotna jest ocena, czy klimatyzator może być uznany za kompletny i zdatny do użytku. Przesłanki te będą spełnione, jeżeli ewentualny demontaż klimatyzatora nie powoduje jego zniszczenia lub uszkodzenia. Klimatyzator ścienny stanowi odrębne urządzenie, jeżeli nie jest przyłączony do istniejącej już w budynku instalacji w sposób trwały. Innymi słowy - jeżeli klimatyzator ścienny nabyty przez Czytelnika nie stanowi stałego elementu wyposażenia budynku. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, m.in. w postanowieniu w sprawie interpretacji wydanym 17 lipca 2007 r. przez naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (sygn. 1471/DPR2/423-65/07/AB). Także w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 września 2010 r. (sygn. IPPB3/423-430/10-2/JG) organ podatkowy zgodził się z podatnikiem m.in. co do tego, że:

● centrale klimatyzacyjne nawiewne oraz wywiewne,

● klimatyzatory,

● klimakonwektory

- stanowią odrębne środki trwałe.

Można je uznać za odrębne środki trwałe z powodu ich kompleksowości i wyodrębnienia, a także możliwości eksploatacji tych urządzeń po ich ewentualnym demontażu.

Wartości powyżej 3500 zł

Jeżeli wartość klimatyzatora przekracza 3500 zł, podlega on amortyzacji rozłożonej w czasie. Stawka amortyzacyjna przy metodzie liniowej wynosi dla klimatyzatora 10%. Spółka może wybrać również degresywną metodę amortyzacji, ponieważ klimatyzator należy do urządzeń technicznych grupy 6 Klasyfikacji Środków Trwałych. Zgodnie z metodą degresywną odpisy amortyzacyjne w poszczególnych latach są zróżnicowane, przy czym w początkowych latach są one zazwyczaj najwyższe, a w miarę upływu czasu maleją. Możliwość stosowania amortyzacji degresywnej w stosunku do klimatyzatorów ściennych potwierdziły także organy podatkowe (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 listopada 2008 r., sygn. ITPB1/415-509/08/PSZ). Oczywiście mali podatnicy mogą skorzystać także z możliwości jednorazowego zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych - do wartości 50 000 euro w roku podatkowym - art. 16k ust. 7 updop.

Klimatyzatory jako środki trwałe

Klimatyzatory stanowiące odrębne środki trwałe powinny być zamontowane w sposób umożliwiający ich zdemontowanie i odłączenie od budynku bez uszczerbku zarówno dla budynku, jak i urządzenia.

Klasyfikacja Środków Trwałych

Urządzenia klimatyzacyjne w Klasyfikacji Środków Trwałych zostały wymienione jako odrębne środki trwałe (rodzaj 653 KŚT „Urządzenia klimatyzacyjne”).

Amortyzacja jednorazowa

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, spółka nabyła klimatyzatory, które mogą być montowane w różnych budynkach. Tym samym możliwy jest ich demontaż (bez uszkodzenia klimatyzatora i budynku) i instalacja w innej nieruchomości. W związku z tym klimatyzatory te mogą stanowić odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji. Ponieważ cena ich nabycia ustalona zgodnie z art. 16g ust. 3 updop nie przekracza 3500 zł, dopuszczalna jest ich jednorazowa amortyzacja (art. 16f ust. 3 updop). Wydatki poniesione na nabycie klimatyzatorów mogą także stanowić koszt uzyskania przychodów spółki Czytelnika w miesiącu oddania ich do używania na podstawie art. 16d ust. 1 updop.

 

Podstawa prawna

 - Art. 16d, 16g ust. 3, art. 16k ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397.

Andrzej Hajto, Sławomir Biliński

źródło: Informator Prawno-Podatkowy

 

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.