reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > Jak rozliczyć należności z tytułu certyfikatu nadanego przez niemiecką spółkę

Jak rozliczyć należności z tytułu certyfikatu nadanego przez niemiecką spółkę

Czy usługa świadczona przez kontrahenta niemieckiego, polegająca na nadaniu certyfikatu jakości ISO 9001 oraz jego odnowieniu, powinna być traktowana jako należności licencyjne? Czy w związku z tym, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, należy pobrać w Polsce podatek dochodowy?

rada

Z pytania wynika, że należności z tytułu usług certyfikacji będą opodatkowane w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba kontrahenta. W takim przypadku polska spółka nie ma obowiązku pobrania w Polsce podatku dochodowego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podmiot zagraniczny posiada w Polsce zakład. Jak traktować taką usługę - wyjaśniamy w uzasadnieniu.

uzasadnienie

By odpowiedzieć na Państwa pytanie, należy zastanowić się, jaki charakter mają wspomniane w pytaniu usługi certyfikacji.

Należności licencyjne

Polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania za należności licencyjne uważa wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich:

l praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego,

l patentów, znaków towarowych, wzorów lub modeli, planu, tajemnicy technologii albo procesu produkcyjnego, lub

l urządzeń przemysłowych, handlowych albo naukowych, lub

l należności za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (art. 12 ust. 3 umowy).

Zatem w tym przypadku nie będzie możliwe zaliczenie określonych w pytaniu należności związanych z usługami certyfikacji do należności licencyjnych.

Świadczenia niematerialne

Z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatek dochodowy wynosi 20%, m.in. z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Przy czym chodzi tu o świadczenia na rzecz osób niemających na terytorium Polski siedziby lub zarządu, czyli objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (art. 21 ust. 1 pkt 2a updop).

Usługi certyfikacji będą wspomnianymi w przytoczonym przepisie „świadczeniami o podobnym charakterze”. Stanowisko takie zajmują też organy podatkowe. W postanowieniu Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego z 21 lipca 2006 r., sygn. RO/423-39/06, czytamy:

Nie można jednoznacznie stwierdzić, iż usługi badań technicznych, jakościowych i certyfikacji wyrobów swym charakterem nie są podobne do świadczeń (...) wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a [updop]. Cechą usług w rodzaju certyfikacji wyrobów i badań technicznych jest ich niematerialny charakter, bowiem ich istotą nie jest wytworzenie określonego dobra o charakterze niematerialnym. (...) Reasumując (...) uznać należy, iż usługi badań technicznych, jakościowych oraz certyfikacji wyrobów mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 2a [updop], który znajduje zastosowanie do przychodów osiągniętych na terytorium [RP] przez podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym z tytułu wymienionych w nim świadczeń oraz „świadczeń o podobnym charakterze”.

Zyski z prowadzenia przedsiębiorstwa

Wspomniane w pytaniu usługi i należności za ich wykonywanie należałoby zakwalifikować jako zyski przedsiębiorstwa uregulowane przepisami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zatem zyski niemieckiego przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech, chyba że przedsiębiorstwo to prowadzi działalność gospodarczą w Polsce przez położony tu zakład. Jeśli posiada taki zakład, to zyski tego przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane również w Polsce, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi (art. 7 ust. 1 umowy).

Przypomnijmy, że zagraniczny zakład to również osoba, która w imieniu i na rzecz podmiotu zagranicznego działa na terytorium Polski, jeśli ma pełnomocnictwo do zawierania umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje (art. 4a pkt 11 lit. c) updop). Podobnie również stanowi wspomniana umowa, przy czym określenie „zakład” nie będzie obejmowało m.in.:

l użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa,

l utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostarczania, a także obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo,

l utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa.

Z pytania nie wynika, że podmiot świadczący usługę certyfikacji posiada w Polsce zakład, wobec czego należy uznać, że należności związane z tą usługą należy opodatkować w Niemczech jako zyski położonego tam przedsiębiorstwa.

Przytoczone stanowisko potwierdza też Minister Finansów, który wydał interpretację dotyczącą usług certyfikacji świadczonych przez podmiot brytyjski na rzecz polskiego podatnika (postanowienia umów międzynarodowych w odniesieniu do większości uregulowań, w tym umowy polsko-niemieckiej, są zbieżne). W postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 7 sierpnia 2006 r., sygn. DD7/033-217-SR/06-564, czytamy m.in.:

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku przedstawiciele instytucji certyfikującej przyjeżdżają do zakładu zlecającego certyfikację tylko w celu pobrania próbek do badań w Wielkiej Brytanii, co trwa około dwóch do czterech dni, i uczestniczy w tym procesie dwóch pracowników [tej instytucji]. O ile zatem przedstawiciele ci nie posiadają pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa [zagranicznego] lub pełnomocnictwa tego w Polsce nie wykonują, ich obecność na terytorium Polski nie będzie kreowała zakładu [tego przedsiębiorstwa] na terenie Polski. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy polsko-brytyjskiej, zyski [te], jako zyski z przedsiębiorstwa z siedzibą w Wielkiej Brytanii, mogą być opodatkowane tylko w tym państwie.

PRZYKŁAD

Spółka w ramach wykonywanej działalności eksportuje własne wyroby do Niemiec. Przed wysłaniem do odbiorców zagranicznych gotowe produkty poddawane są badaniom technicznym i jakościowym oraz certyfikacji. Badania techniczne oraz certyfikacja wykonywane są w siedzibie spółki przez wyspecjalizowany podmiot zagraniczny. Koszty badań technicznych i jakościowych są ponoszone przez spółkę na rzecz podmiotu dokonującego certyfikacji, który nie ma na terenie Polski siedziby ani zakładu.

W tym przypadku należności są opodatkowane w Niemczech. Spółka nie pobierze podatku dochodowego, jeśli odbiorca należności przedstawi jej certyfikat rezydencji.

Warto przypomnieć, że warunkiem skorzystania z postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest posiadanie przez spółkę certyfikatu rezydencji podatkowej odbiorcy należności, wystawionego przez jego administrację podatkową.

WAŻNE!

Warunkiem skorzystania z postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest posiadanie przez spółkę certyfikatu rezydencji podatkowej odbiorcy należności, wystawionego przez jego administrację podatkową.

Podstawa prawna

l art. 4a pkt 11 lit. c), art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l art. 5 ust. 4, art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 1 umowy z 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku - Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90


Sławomir Liżewski

konsultant podatkowy

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego
Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Wernik

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama