REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy opłatę wstępną rozliczyć w momencie zapłaty

Marta Szafarowska
Marta Szafarowska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Kwota opłaty wstępnej warunkuje rozpoczęcie umowy leasingu i nie dotyczy całego okresu obowiązywania umowy, co skutkuje możliwością jednorazowego zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia.

W zakresie zasad opodatkowania leasingu widoczna jest daleko idąca niekonsekwencja ustawodawcy i organów podatkowych, które nierzadko zmieniają swoje stanowisko w odniesieniu do kluczowych skutków podatkowych tych umów. Jeden z podstawowych problemów interpretacyjnych wywoływany jest przez brzmienie definicji tzw. podstawowego okresu umowy leasingu oraz występujące w praktyce przypadki skrócenia bądź przedłużenia umów leasingu.

Czas trwania leasingu

Podstawowym okresem umowy jest czas oznaczony, na jaki umowa została zawarta, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona. Właściwa interpretacja tego przepisu ma kluczowe znaczenie z perspektywy skutków podatkowych umowy leasingu - wyłącznie po upływie podstawowego okresu umowy leasingu leasingodawca może sprzedać przedmiot umowy po cenie odbiegającej od ceny rynkowej w przypadku leasingu finansowego, zaś po cenie odbiegającej od ceny rynkowej, jednak nie niższej od wartości hipotetycznej netto w przypadku leasingu operacyjnego.

Jednocześnie warunkiem niezbędnym dla kwalifikacji umowy leasingu jako leasingu operacyjnego jest, by umowa ta została zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji (co najmniej dziesięć lat w przypadku nieruchomości).

Definicja podstawowego okresu umowy leasingu jest w rozbieżny sposób interpretowana przez organy podatkowe, przy czym zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez większość organów podatkowych, faktyczne skrócenie bądź wydłużenie okresu trwania umowy leasingu za pomocą aneksu do umowy powoduje, iż podstawowy okres umowy leasingu ulega zmianie. Po zakończeniu ustalonego w ten sposób zmienionego podstawowego okresu umowy leasingu, do rozliczenia stron umowy stosuje się identyczne zasady, które miałyby zastosowanie, gdyby okres trwania umowy nie uległ zmianie (w szczególności dotyczy to możliwości zastosowania ceny sprzedaży odbiegającej od wartości rynkowej przedmiotu leasingu). Zasada ta ma jednak zastosowanie do leasingu operacyjnego wyłącznie wtedy, gdy zmieniony okres trwania umowy leasingu również wynosi co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji (lub co najmniej dziesięć lat w przypadku nieruchomości).

Skrócenie umowy

Niektóre organy podatkowe uważają jednak, iż podstawowy okres umowy leasingu to okres, na który umowa została pierwotnie zawarta, bez uwzględnienia okresów, na które następnie umowa ta została faktycznie przedłużona bądź skrócona. W oparciu o takie podejście niektóre organy podatkowe twierdzą, że w razie skrócenia umowy leasingu operacyjnego na drodze aneksu do umowy, nawet jeśli nowy okres trwania umowy stanowi co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, nie dochodzi do upływu podstawowego okresu umowy leasingu.

Wyłącznie pierwsze z zaprezentowanych stanowisk można uznać za zasadne - definicja podstawowego okresu umowy leasingu, odnosząc się do okresów, na które umowa może być przedłużona bądź skrócona, odnosi się bowiem do tych postanowień umowy leasingowej, które zakładają możliwość zmiany okresu jej obowiązywania (tj. hipotetycznego przedłużenia bądź skrócenia). Z oczywistych względów zapisów w umowie leasingu o hipotetycznym przedłużeniu bądź skróceniu umowy leasingu nie należy brać pod uwagę w przypadku ustalania podstawowego okresu umowy. Zupełnie inny charakter mają jednak faktyczne zmiany podstawowego okresu umowy leasingu dokonane na drodze aneksu do umowy. Zmiany takie nie powinny wpływać w żaden sposób na wzajemne rozliczenia stron umowy leasingu przy założeniu, iż w nowym podstawowym okresie umowy nadal spełnione są warunki wymagane dla kwalifikacji umowy jako leasingu operacyjnego lub finansowego.

Stanowisko urzędów

Obszarem, który od 1 stycznia 2007 r. wzbudza liczne kontrowersje, są zasady rozliczania tzw. opłaty wstępnej bądź czynszu inicjalnego, czyli wstępnej płatności wynikającej z umowy leasingu, od uiszczenia której uzależnione jest zawarcie tej umowy. W piśmie Ministerstwa Finansów z 29 maja 2007 r. (nr MB8/420/2007) znalazło się stwierdzenie: uzasadnione jest, aby wstępną opłatę leasingową, dotyczącą ściśle określonego czasu trwania umowy leasingu zawartej na czas oznaczony, podatnik rozliczał proporcjonalnie do długości trwania tej umowy. Podobną opinię wyraził też naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, który w postanowieniu z 17 stycznia 2007 r. (nr 1472/ROP1/423-368/06/AK) założył, iż opłata wstępna dotyczy całego okresu trwania umowy leasingu, a w związku z tym powinna być potrącana przez korzystającego jako koszt uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy. Jednakże, biorąc pod uwagę charakter opłaty wstępnej, powyższe opinie trudno uznać za zgodne z przepisami.

Potrącalność kosztów

Koszty bezpośrednie uzyskania przychodów są potrącalne w roku, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Z kolei koszty pośrednie są potrącalne w dacie poniesienia. Jeśli jednak koszty pośrednie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, powinny być one potrącane proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Opłaty leasingowe, co do zasady, zaliczane są do pośrednich kosztów uzyskania przychodów. Nie jest bowiem możliwe bezpośrednie zidentyfikowanie przychodów, z jakimi są one związane. Brak jest przy tym podstaw do stosowania innej miary do opłaty wstępnej, która nie różni się swym charakterem od wszelkich innych opłat należnych na podstawie umowy leasingu. Przede wszystkim opłata wstępna jest elementem sumy opłat leasingowych, czyli elementem spłaty wartości przedmiotu umowy. Nie stanowi więc ona wyodrębnionej z opłat leasingowych płatności za jakiekolwiek świadczenia dodatkowe inne niż sama usługa leasingu. Wstępna rata leasingowa powinna więc być rozliczana analogicznie jak pozostałe płatności z tytułu umowy leasingu, tj. tak jak poszczególne raty miesięczne za korzystanie z przedmiotu leasingu, które stają się kosztem podatkowym w całości w momencie poniesienia. Bez znaczenia jest też i to, że opłata wstępna jest pierwszą w kolejności opłatą, do poniesienia której jest zobowiązany korzystający. Fakt, iż jest ona płatna na początku trwania umowy leasingu, nie powinien wpływać na jej kwalifikację podatkową. Nie jest również zasadne uznawanie opłaty wstępnej za związaną z danym okresem trwania umowy leasingu - gdyby tak było, skrócenie bądź rozwiązanie umowy powinno skutkować przynajmniej częściowym zwrotem opłaty wstępnej, co nie ma miejsca w praktyce.

Za słuszne należy uznać stanowisko naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, który w postanowieniu z 9 maja 2007 r. (nr USIII/415-22/53/07) stwierdził, że kwota opłaty wstępnej warunkuje rozpoczęcie realizacji umowy leasingu i nie dotyczy, tym samym, całego okresu obowiązywania umowy, lecz samego jej rozpoczęcia. W konsekwencji, opłata wstępna może być jednorazowo zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia.

JAK ROZLICZYĆ LEASING

Opłaty ustalone w umowie leasingu (operacyjnego), ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego.

KIEDY POTRĄCAĆ KOSZTY

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

MARTA SZAFAROWSKA

ksiegowosc@infor.pl
doradca podatkowy, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 15 ust. 1 i ust. 4-4e oraz art. 17a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA

Nowa składka zdrowotna komplikuje system. Przedsiębiorcy chcą inaczej

Składak zdrowotna ma być rozliczana inaczej już od początku 2025 roku. Niestety, z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców nie spotkały się rządowe zapowiedzi dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową i ryczałtem. W obu tych przypadkach planowane rozwiązania podnoszą wysokość składki zdrowotnej i komplikują system.

Zmiany w podatku od nieruchomości od 2025 roku. Definicje budynku i budowli, ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 11 czerwca 2024 r. założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. W zakresie podatku od nieruchomości ten projekt zakłada wprowadzenie definicji budynku i budowli a także ujednolicenie zasad opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych.

Dotacje dla biznesu 2024. Ścieżka SMART: kolejne rundy naborów wniosków dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw

Ścieżka SMART jest jednym z czterech priorytetów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Wydaje się ona być jedną z najpopularniejszych dotacji oferowanych przez Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw chcących zwiększyć swoją zdolność badawczą oraz innowacyjność. Trzecia runda konkursu zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów FENG rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 24 października. 

Podatek od psa i kota w Polsce – kto musi płacić, a kto jest zwolniony?

W Polsce właściciele psów mogą być zobowiązani do opłacenia podatku od posiadania zwierząt, co jest regulowane przepisami lokalnymi gmin. Opłata ta wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest stosowana w celu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych oraz finansowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Inaczej jest w przypadku kotów.

REKLAMA

MF: dwa etapy wdrożenia obowiązkowego KSeF. Będzie kolejna zmiana ustawy o VAT

W dniu 5 czerwca 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 czerwca br. i wejdzie w życie 1 lipca br. W drugim etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje rozwiązania w zakresie uproszczenia stosowania obligatoryjnego KSeF i etapowego wdrażania tego systemu. Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia a świadczenie z ZFŚS

Zdarza się, że wynagrodzenie pracownika jest obejmowane zajęciem komorniczym. Co w sytuacji, gdy takiemu pracownikowi należy się świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (np. dofinansowanie urlopu. Czy ze świadczenia z zfśs pracodawca może dokonać potrącenia? Okazuje się, że to bardzo kontrowersyjny problem.

REKLAMA