| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > Czy można zaliczyć do kosztów opłaty związane z prowadzeniem rachunku powierniczego

Czy można zaliczyć do kosztów opłaty związane z prowadzeniem rachunku powierniczego

Czy opłaty związane z prowadzeniem powierniczego rachunku bankowego spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?


RADA

Tak. Wydatki poniesione w związku z prowadzeniem rachunku powierniczego są kosztami pośrednio związanymi z uzyskiwanym przychodem. Powinny być zaliczane do kosztów w momencie poniesienia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami Prawa bankowego rachunek powierniczy to rachunek, na którym mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku - na podstawie odrębnej umowy - przez osobę trzecią. Zastrzeżenie takie konieczne jest ze względu na szczególne wyłączenia dotyczące środków znajdujących się na tego typu rachunku w przypadku upadłości jego posiadacza, jego śmierci bądź wszczęcia przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego. W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego środki znajdujące się na rachunku nie podlegają zajęciu. Także w razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku powierniczego - środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku podlegają wyłączeniu z masy upadłości.

Stronami umowy rachunku powierniczego są bank i posiadacz rachunku (powiernik). Umowa rachunku powierniczego określa warunki, jakie powinny być spełnione, aby środki pieniężne osób trzecich wpłacone na rachunek mogły być wypłacone posiadaczowi rachunku lub aby jego dyspozycje w zakresie wykorzystania tych środków mogły być zrealizowane.

Jeżeli chodzi o możliwość zaliczenia do kosztów wydatków na prowadzenie tego rodzaju rachunku, to kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych enumeratywnie w ustawie. Zatem wszystkie poniesione przez podatnika wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zachowaniu lub zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Dlatego też spółka ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z obsługą konta powierniczego, ponieważ istnieje niepodważalny związek pomiędzy prowadzoną działalnością gospodarczą a ich poniesieniem. Wydatek ten jest racjonalny i uzasadniony.

Poniesione z tytułu prowadzenia rachunku powierniczego wydatki należy zakwalifikować jako koszty pośrednie. Ze swojej natury nie są one związane z żadnym konkretnym przychodem i powinny być zaliczane do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie przez podatnika, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, powinny być rozliczone proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Jednocześnie w ustawie zawarto definicję daty poniesienia kosztu. Zgodnie z art. 15 ust. 4e updop za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu należy uważać dzień, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). Nie dotyczy to rezerw ani biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu należy uważać dzień, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Powyższy sposób rozliczenia w kosztach wydatków związanych z obsługą rachunku powierniczego potwierdzają również organy podatkowe. W piśmie Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 7 maja 2007, nr 1471/DPR2/423- -25/07/JB/3, czytamy, że:

(...) Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków innych niż bezpośrednio związane z przychodami regulują postanowienia art. 15 ust. 4d updop. Zgodnie z tym przepisem koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 4e cytowanej ustawy, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Reasumując, koszty poniesione w związku z prowadzeniem rachunku powierniczego - jako pozostające w związku z prowadzoną działalnością oraz dotyczące całokształtu działalności Państwa Spółki - mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

• art. 15 ust. 4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

Rafał Styczyński

doradca podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK