reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > Czy odsetki karne od linii kredytowej są kosztem uzyskania przychodu

Czy odsetki karne od linii kredytowej są kosztem uzyskania przychodu

Spółka z o.o. korzystała z linii kredytowej o wartości 240 000 zł. Za marzec 2008 r. odsetki wyniosły 2850 zł. Nie zostały zapłacone w terminie. W umowie z bankiem jest zapis, że w przypadku niezapłacenia odsetek do 10. dnia miesiąca następnego oprocentowanie ma charakter oprocentowania przeterminowanego naliczanego według wyższego oprocentowania. Czy tak zakwalifikowane odsetki są kosztem uzyskania przychodu?


RADA

Przeterminowane odsetki od linii kredytowej są kosztem uzyskania przychodu. Warunkiem jest, by spółka potrafiła wykazać, że środki z linii kredytowej zostały wykorzystane w sposób przewidziany przez art. 15 ust. 1 updop, czyli w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia jego źródła.

UZASADNIENIE

W przypadku linii kredytowej, tak jak i w przypadku innych typów kredytów, zapłacone odsetki przeterminowane są wydatkiem, który może być zaliczony do kosztów podatkowych. Wydatek ten nie jest wymieniony w art. 16 updop jako wyłączony z kosztów uzyskania przychodu. Jako wykluczone z kosztów uzyskania przychodów są wymienione jedynie wydatki na spłatę pożyczek i kredytów, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek i kredytów (art. 16 pkt 10 updop). Kosztem nie są także naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek i kredytów (art. 16 pkt 11 updop).

PRZYKŁAD

Linia kredytowa dla spółki z o.o. wynosi 1 mln zł, oprocentowanie wynosi 13%. W przypadku skorzystania przez spółkę z linii kredytowej do 25. dnia miesiąca następnego po każdym zakończonym miesiącu bank pobiera odsetki za miesiąc poprzedni. Linia kredytowa ma być spłacona w momencie jej zamknięcia. Bank nie pobiera z konta rat kapitałowych. W przypadku braku na koncie spółki środków pozwalających na uregulowanie należności z tytułu odsetek od całej linii kredytowej naliczane są odsetki według stopy procentowej 21%. Odsetki nie podlegają kapitalizacji. Naliczone odsetki w momencie zapłaty są kosztem uzyskania przychodu, pod warunkiem że spółka potrafi wykazać, że środki z linii kredytowej zostały wydane w sposób pozwalający na uznanie ich za koszt podatkowy.

Należy pamiętać o wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup, ulepszenie lub modernizację środka trwałego (art. 16 ust. 1 pkt 12 updop). Wydatki tego typu zwiększają wartość początkową. O kwalifikacji podatkowej wydatków na odsetki decyduje więc nie to, czy są przeterminowane, ale na co został przeznaczony pozyskany od banku pieniądz z linii kredytowej. Potwierdzeniem tego stanowiska jest np. postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 21 sierpnia 2006 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu (sygn. PD-3/423-9/06). W postanowieniu tym organ podatkowy stwierdził, że jeżeli kredyt został zaciągnięty na finansowanie bieżącej działalności i zapłacone odsetki karne mają związek z uzyskanym przychodem, to stanowią one koszt podatkowy prowadzonej działalności.

Linia kredytowa to limit w rachunku bankowym, do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć w okresie określonym umową. Z punktu widzenia rachunkowości zawarcie takiej umowy nie wywołuje żadnych zapisów w ewidencji księgowej. Dopiero skorzystanie z kredytu powoduje powstanie salda kredytowego na koncie rachunku bankowego, na którym przyznana została linia kredytowa. Brak salda kredytowego oznacza brak zobowiązań kredytowych wobec banku (czyli albo niekorzystanie z linii kredytowej, albo spłatę kredytu).

Odsetki od wykorzystanej linii kredytowej na finansowanie działalności gospodarczej zalicza się w ciężar kosztów finansowych (o ile nie stanowią nakładów na środek trwały w budowie).

PRZYKŁAD

Spółka skorzystała z linii kredytowej posiadanej w bieżącym rachunku bankowym w wysokości 240 000 zł. W marcu odsetki związane ze skorzystaniem z linii wyniosły 2850 zł.

Ewidencja

1. Skorzystanie z linii kredytowej w maksymalnej możliwej wysokości, tj. 240 000 zł

Wn różne konta zespołu 1, 2, 3 240 000 zł

Ma konto 131„Bieżący rachunek bankowy” 240 000 zł

2. Naliczenie odsetek związanych z korzystaniem z linii kredytowej (w tym odsetek karnych)

Wn konto 755„Koszty finansowe” (w analityce: koszty odsetek od kredytu) 2 850 zł

Ma konto 131„Bieżący rachunek bankowy” 2 850 zł

Jeśli na dzień bilansowy na koncie bieżącego rachunku bankowego wystąpi saldo kredytowe (świadczące o nieuregulowanych zobowiązaniach wobec banku), należy je wykazać w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek (poz. B.III.2 lit. a).

• art. 15-16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

Małgorzata Korycka

konsultant biura rachunkowego

Paweł Muż

ekonomista, księgowy

reklama

Czytaj także

Autorzy:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Praktyczny leksykon VAT 2020. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT103.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama