reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Czy należy dokonać korekty kosztów w przypadku cesji umowy leasingu

Czy należy dokonać korekty kosztów w przypadku cesji umowy leasingu

Nasza spółka zamierza dokonać cesji umowy leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest samochód ciężarowy. Czy w związku z tym będziemy zobowiązani do korekty kosztów oraz korekty VAT?


RADA

W wyniku cesji umowy leasingu operacyjnego nie występuje obowiązek skorygowania kosztów uzyskania przychodów o poniesione do chwili cesji wydatki na spłatę rat lesingowych. Cesja umowy leasingu operacyjnego nie powoduje również konieczności korygowania odliczonego do tej pory VAT.

UZASADNIENIE

Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie określają skutków sytuacji, w których korzystający na podstawie umowy leasingu przenosi prawo do korzystania z przedmiotu leasingu na rzecz osoby trzeciej. Zostały one uregulowane przepisami Kodeksu cywilnego. Artykuł 709 § 1 k.c. stanowi, że bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej. Zgoda finansującego może zostać wyrażona albo w samej umowie leasingu, albo poprzez późniejszą czynność prawną, z tym zastrzeżeniem, że wówczas musi być ona stwierdzona pismem. Gdyby do wyrażenia potrzebnej zgody nie doszło, to finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

Dotychczas w trakcie trwania umowy leasingu operacyjnego Państwa spółka jako korzystający zaliczała do kosztów podatkowych raty leasingowe, jak również dodatkowe koszty.

Potwierdzają to również organy podatkowe. W piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu z 1 kwietnia 2004 r. nr US. III-415/8/04 czytamy, że:

(...) jeżeli umowa ma charakter leasingu operacyjnego, to przepisy prawa podatkowego nie przewidują żadnych szczególnych zasad dotyczących tego rodzaju umów. Tak więc u korzystającego cała kwota opłat (rat) ponoszonych z tytułu umowy leasingu (czynsz inicjalny, czynsze leasingowe, opłaty manipulacyjne, prowizje, odsetki, wydatki bieżące związane z eksploatacją samochodu itp.) stanowi koszt uzyskania przychodów.

Kwalifikacja powyższa nie ulega zmianie na skutek dokonania cesji umowy leasingu na inny podmiot. Wydatki poniesione do chwili cesji umowy leasingu miały związek z osiąganymi przychodami, dlatego też mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Na takim stanowisku stoją również organy podatkowe. W piśmie z 20 czerwca 2005 r. nr PD-1/005/22/2005 Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu czytamy, że:

(...) ustawodawca precyzyjnie określił warunki, jakie winna spełniać umowa leasingu tzw. operacyjnego, aby ustalone w niej opłaty stanowiły przychód u finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów u korzystającego (zawarta przez spółkę umowa warunki te spełniała). Regulacje zawarte natomiast w Rozdziale 4a „Opodatkowanie stron umowy leasingu” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają skutków podatkowych cesji takiej umowy. W związku z powyższym, w sytuacji cesji praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu tzw. operacyjnego, nie występuje obowiązek skorygowania kosztów uzyskania przychodów o poniesione do tego czasu wydatki na spłatę rat leasingowych (...)”.

Reasumując, w wyniku cesji umowy leasingu operacyjnego Państwa spółka nie musi dokonywać korekty kosztów o wydatki poniesione dotychczas w czasie trwania tej umowy.

Jeżeli chodzi o drugą część pytania, czyli skutki w zakresie VAT cesji przedmiotowej umowy, to dokonujący jej podmiot, w tym przypadku Państwa spółka, zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do okresu trwania tej umowy i nie musi dokonywać w tym zakresie żadnej korekty.

Potwierdzenie powyższego stanowiska możemy odnaleźć w piśmie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 6 kwietnia 2006 r., nr 1472/RPP1/443-194/06/AW, w którym czytamy, iż:

(...) w przypadku dokonania przez Spółkę cesji praw leasingu operacyjnego podmiot zachowuje prawo do odliczonych dotychczas z tego tytułu kwot podatku naliczonego (...).

• art. 15, art. 16 ust. 1 pkt 51, art. 17b - 17h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793

• art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

• art. 70912 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - j.t. Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557

Rafał Styczyński

doradca podatkowy

reklama

Czytaj także

Zdjęcia


Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama