reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Poradniki

Od przychodu do zaliczki

Aktualizacja: 12.08.2005

Osoby prowadzące działalność gospodarczą wiedzą, że podatki to codzienność. Ci, którzy dopiero chcą otworzyć własny biznes, stają przed dylematem, czy nie zginą w gąszczu przepisów i regulacji, zwłaszcza że te ciągle się zmieniają. Warto usystematyzować wiedzę, chociażby w zakresie podstawowym, związanym z przychodem, kosztem, dochodem i zaliczką podatkową. »

Jak zaksięgować przychody z najmu nieruchomości stanowiącej składnik majątku firmy

Aktualizacja: 29.07.2005

Jestem podatnikiem VAT niekorzystającym ze zwolnienia, prowadzącym podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy przychody z najmu składników majątku firmy podlegających amortyzacji (art. 14 ust. 1e updof) należy ewidencjonować w kolumnie 7 czy 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów? Czy w tym wypadku ma znaczenie zgłoszenie lub nie najmu do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej? Czy w opisanym przypadku można stosować zasadę określoną w art. 14 ust. 1f wymienionej ustawy (przychód wykazywać w dacie wystawienia faktury), czy tylko i wyłącznie stosować ust. 1e (dzień, na który stają się wymagalne)? Co, jeśli w umowie lub na fakturze nie określono terminu płatności? »

Wycena i wykazywanie w księgach rachunkowych operacji w walucie obcej

Aktualizacja: 29.07.2005

Różnice kursowe. W przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, wycena następuje odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży stosowanym przez bank, z którego korzysta jednostka. Skutki różnic kursowych powstałych na dzień wyceny aktywów i pasywów zależne są od rodzaju tych składników bilansowych. W art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości podzielono je na inwestycje długoterminowe oraz pozostałe aktywa i pasywa. »

Zdarzenia po dacie bilansowej

Aktualizacja: 11.07.2005

Koszty finansowania zewnętrznego według MSR-ów i ustawy o rachunkowości

Aktualizacja: 11.07.2005

Co kryje się pod pojęciem kosztów finansowania zewnętrznego? Jak je ujmować w księgach rachunkowych? Jakie podejście do zagadnienia kosztów finansowania zewnętrznego formułuje ustawa o rachunkowości, a co na ten temat mówią MSR-y? »

Ewidencja księgowa odsetek

Aktualizacja: 11.07.2005

Koszty finansowe: W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz odsetki i obciążające ją koszty z tytułu odsetek dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. »

Ewidencja księgowa rozliczeń VAT w biurach podróży

Aktualizacja: 11.07.2005

Na czym polegają szczególne procedury rozliczania VAT-u z tytułu świadczenia usług turystycznych? W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych operacje związane z takimi rozliczeniami? »

Aport w spółce - skutki podatkowe, przedmiot, forma wniesienia

Aktualizacja: 20.06.2005

Aport: Zarówno do spółki kapitałowej, jak i osobowej można wnieść wkład niepieniężny - aport. Jedyne ograniczenie, jakie występuje w tym przypadku, to takie, że przedmiotem aportu nie mogą być prawa niezbywalne. Ze względu jednak na różnicę w konstrukcji prawnej spółek kapitałowych i osobowych różne są konsekwencje podatkowe przystąpienia do spółki (objęcia udziałów lub akcji) w zamian za taki wkład. »

Darowizna - ewidencja księgowa

Aktualizacja: 15.06.2005

W jaki sposób należy ująć w księgach darczyńcy dokonaną darowiznę? Jak zaksięgować nieodpłatnie otrzymane składniki majątku? »

Skutki podatkowe przekształcania spółek

Aktualizacja: 02.06.2005

Przekształcenia spółek: Zmiana formy prawnej, w jakiej jest prowadzone przedsiębiorstwo, może wynikać z rozwoju spółki, możliwości finansowania jej działalności, zwiększenia możliwości pozyskania kapitału, a także z przepisów prawa. W każdym jednak przypadku przekształcenie wywołuje określone skutki podatkowe, szczególnie w sferze podatków dochodowych. »

Jakie są możliwości finansowania eksportu

Aktualizacja: 02.06.2005

W naszym kraju funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, które zdecydowaną większość produkcji sprzedają za granicę. W celu przyspieszenia wpływu zagranicznych należności korzystają one często z faktoringu. Jednocześnie jednak poszukują nowych możliwości w tym obszarze. Praktyczne wykorzystanie najpopularniejszych metod finansowania transakcji eksportowych opisujemy w niniejszym opracowaniu. »

Ewidencja księgowa wynagrodzeń (cz. II)

Aktualizacja: 11.05.2005

W jaki sposób dostosować ewidencję księgową do wymagań przepisów podatkowych? »

Ewidencja księgowa wynagrodzeń (cz. I)

Aktualizacja: 11.05.2005

Jak zorganizować system kont dotyczących ewidencji wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne? »

Zwrot podatku na nowych zasadach

Aktualizacja: 11.05.2005

Uchwalona przez Sejm 21 kwietnia br., a wchodząca w większości w życie 1 czerwca br., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza zmiany w zakresie zwrotu VAT. Niektóre z nich, jak zwrot VAT od samochodów, wchodzą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia, inne - dotyczące np. zwrotu VAT turystom - zaczną obowiązywać 1 czerwca. Nowelizacja likwiduje m.in. słynny "wzór Lisaka", służący do wyliczenia odliczania VAT od samochodów. W nowych przepisach rośnie też dopuszczalna kwota odliczenia VAT zawartego w cenie zakupu samochodów innych niż ciężarowe, wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Z limitu odliczenia VAT wyłącza się natomiast m.in. auta wielozadaniowe typu VAN oraz samochody specjalne. »

Amortyzacja w ustawie o rachunkowości i prawie podatkowym

Aktualizacja: 11.05.2005

Jak zdefiniowane są środki trwałe w prawie bilansowym oraz w ustawach podatkowych? W jaki sposób ustalić stawkę amortyzacyjną? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Kaczorowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama