REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki

REKLAMA

Jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski jest niemiecka osoba prawna (GmbH). Wspólnik ma zamiar w maju 2005 r. podwyższyć kapitał zakładowy spółki, przeznaczając na ten cel środki z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych. Wspólnik zamierza sprzedać udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po ich objęciu i rejestracji podwyższenia. Czy podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki będzie rodziło po stronie wspólnika obowiązek poniesienia w Polsce ciężaru 5-proc. podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku1?
Zgodnie z art. 260 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.)2 uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki. W przypadku takiego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki nowe udziały, zwane udziałami gratisowymi, przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.
W świetle przepisów ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych3 (u.p.c.c.), podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa, będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jako że w chwili zmiany umowy spółki siedziba spółki znajduje się na terytorium Polski. Obowiązek podatkowy w tym podatku powstanie z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki. Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b u.p.c.c. podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość podwyższenia kapitału zakładowego pomniejszona o opłaty wskazane w art. 6 ust. 9 u.p.c.c. Stawka podatku wynosi 0,5 proc., przy czym zgodnie z art. 4 pkt 2 u.p.c.c. obowiązek podatkowy ciążył będzie na spółce.
Jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych, art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o tym podatku (u.p.d.o.p.) ustanawia zasadę, w myśl której dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej jest dochodem z udziału w zyskach osób prawnych. Przepis art. 26 ust. 2 u.p.d.o.p. stanowi, iż w razie przeznaczenia dochodu przez właściwy organ spółki na podwyższenie jej kapitału zakładowego, spółka pobiera podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego. Następnie do 7 dnia następnego miesiąca spółka polska jako płatnik pobrany podatek przekazuje do właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 22 ust. 2 u.p.d.o.p. podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski od osób wymienionych w art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. (podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) ustala się w wysokości 19 proc. przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. Przepis art. 10 umowy między Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w punkcie 3 wyjaśnia, iż określenie „dywidendy” użyte w art. 10 umowy oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych, praw do udziału w zysku, akcji w górnictwie, akcji założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również inny dochód, który według prawa państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji i wypłaty z tytułu świadectw udziałowych w funduszu inwestycyjnym. A zatem w zakresie tego przepisu mieści się również dochód z udziałów gratisowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jednakże, zgodnie z art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p., dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są zwolnione od podatku dochodowego w Polsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (zob. załącznik nr 4 do ustawy, lp. 11),
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 20 proc. udziałów (akcji)4 w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo
b) położony poza terytorium Polski zagraniczny zakład, w rozumieniu art. 20 ust. 13 u.p.d.o.p., spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli osiągnięty dochód (przychód) podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.
W stanie faktycznym przedstawionym w pytaniu czytelnika powyższe warunki są spełnione. Jeśli do tego zachodzą okoliczności przewidziane w art. 22 ust. 4a–4b u.p.d.o.p., niemiecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) skorzysta z tego zwolnienia. Zgodnie z art. 22 ust. 4a u.p.d.o.p. zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w określonej wyżej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Z kolei art. 22 ust. 4b u.p.d.o.p. stanowi, że zwolnienie powyższe ma zastosowanie również w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w przywołanej już wysokości, przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. Jednakże w przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów, nieprzerwanie przez okres dwóch lat przez spółkę niemiecką, będzie ona obowiązana do zapłaty podatku od dochodu z udziału w zyskach spółki polskiej wraz z odsetkami za zwłokę. Jeżeli spółka niemiecka nie spełnia warunków do skorzystania ze zwolnienia, zastosowanie znajdzie art. 10 pkt 2 lit. a umowy między Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, zgodnie z którym spółka niemiecka zapłaci w Polsce podatek dochodowy w wysokości 5 proc. kwoty dywidend brutto.
Stosownie do treści art. 26 ust. 1c u.p.d.o.p. polska spółka jako płatnik nie będzie obowiązana pobrać podatku w związku ze zwolnieniem spółki niemieckiej od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p., pod warunkiem udokumentowania przez spółkę niemiecką jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej zaświadczeniem, czyli tzw. certyfikatem rezydencji. Również ewentualne zastosowanie stawki podatku z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wymaga przedstawienia certyfikatu rezydencji.
Anna Piszcz
Podstawa prawna:
art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 22 i 26 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).
1 Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90.
2 Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.).
3 J.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399.
4 Zgodnie z art. 8 ustawy z 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 254, poz. 2533) wymagany próg posiadanych udziałów będzie stopniowo się zmniejszał. Do końca 2006 r. próg ten będzie wynosił 20 proc. W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. będzie to 15 proc., a po tej dacie – 10 proc.


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała ostatni "sezon  PIT-owy", czyli rozliczenie podatkowe dochodów osób fizycznych uzyskanych w 2023 roku. 95%, czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,4 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł.

Kolejna wygrana podatnika w NSA: Organy podatkowe nie wykazały nienależytej staranności podatnika przy weryfikacji rzetelności dostawców przy odliczeniu VAT

W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie zgromadziły wystarczających dowodów na podważenie dobrej wiary podatnika. W wyroku o sygn. akt I FSK 423/20 NSA nie zgodził się z sądem pierwszej instancji odnośnie wykazania przez organy zasadności pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. 53% średniej płacy. Hojność na cudzy koszt. Wyższe koszty pracy podniosą ceny i będą przerzucone na konsumentów

W czwartek 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto (3 483,51 zł netto). Jednocześnie w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach cywilnoprawnych wynosić ma 30,20 zł brutto. Te propozycje rządu skomentował nieprzychylnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikujemy poniżej treść stanowiska Rzecznika MŚP w sprawie wzrostu płacy minimalnej od przyszłego roku.

Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

REKLAMA

Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

REKLAMA

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA