REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy przysługuje ulga na złe długi od faktury za wadliwy towar?

PYTANIE o ulgę na złe długi

Aport w spółce otrzymującej - jak zaewidencjonować

Zgodnie z umową spółki przyjęliśmy aport od udziałowca. Jak i w jakiej wartości należy ten środek trwały wykazać w księgach? Jakie są skutki podatkowe przyjęcia środka trwałego w formie aportu?

Kontrakt menedżerski zawarty przez polskiego przedsiębiorcę z czeską firmą - opodatkowanie PIT

Osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce na zasadach ogólnych (kpir) podpisała umowę o kontrakt menedżerski (na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży) z firmą czeską. Czy przychody z tego kontraktu będą traktowane jako przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, czy jako przychody z samodzielnej działalności zgodnie z art. 13 pkt 9 updof? Gdzie będą opodatkowane przychody z kontraktu wykonywanego na terenie Czech?

Podwyższenie wartości jednorazowo zamortyzowanego środka trwałego - skutki w PIT

Jak postąpić w przypadku podwyższenia wartości środka trwałego (samochodu ciężarowego), do którego zastosowano w styczniu 2007 r. amortyzację jednorazową? Wartość środka została podwyższona o 21 500 zł netto (w maju 2007 r. zamontowano do niego wydmuch). Czy można zastosować również amortyzację jednorazową?

Kiedy organ podatkowy może dokonać korekty deklaracji za podatnika

W deklaracji VAT-7 za marzec błędnie wyliczyliśmy kwotę do zwrotu w terminie 60 dni (została zawyżona o 600 zł). Organ podatkowy w naszym imieniu dokonał korekty. Czy urząd mógł dokonać za nas korekty deklaracji VAT i jakie są tego konsekwencje?

Składki na ubezpieczenie grupowe na życie - jak ewidencjonować w księgach rachunkowych?

Spółka opłaca za swoich pracowników dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie. Kwota składki na ubezpieczenie doliczana jest do wynagrodzenia pracowników jako dodatkowy składnik niestanowiący podstawy ustalania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, podlegający jedynie opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Czy ten sposób postępowania jest prawidłowy? Jak właściwie zaksięgować taką listę płac?

Jaką stawką opodatkować działalność w zakresie handlu samochodami

Jaką stawką opodatkować działalność gospodarczą w zakresie handlu pojazdami samochodowymi?

Czy nabywca ponosi odpowiedzialność za sprzedawcę, który nie odprowadził VAT

Czy ponoszę odpowiedzialność, kiedy kontrahent sprzedał mi usługę i nie odprowadził VAT?

Jaką ewidencję musi prowadzić rolnik ryczałtowy, aby rozliczać VAT

Jestem rolnikiem ryczałtowym i rezygnuję ze zwolnienia. Jaką ewidencję jestem zobowiązany prowadzić i jakie elementy powinna ona zawierać? Czy przed rezygnacją ze zwolnienia jestem zobowiązany prowadzić pełną ewidencję?

Jak prawidłowo rozliczać wydatki na szkolenia

Czy wydatki poniesione przez spółkę na organizację szkolenia dla kontrahentów w kraju lub za granicą, obejmujące koszt wynajmu hotelu, wyżywienia, transportu, stanowią koszty uzyskania przychodów? Jak prawidłowo należy rozliczać tego rodzaju wydatki?

Czy opłacanie pracownikom posiłków stanowi dla nich przychód

Nasza kancelaria prawna kupuje dla swoich pracowników od firmy cateringowej obiady. Czy wartość obiadów przekazywanych pracownikom stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu?

Jak ewidencjonować zapłaconą zaliczkę na dostawę towaru

Proszę o podanie pełnego rozksięgowania na konta wpłaconej przelewem bankowym zaliczki na zakup towaru, na którą otrzymuję fakturę od kontrahenta, a następnie otrzymuję faktury za fizycznie dostarczony towar w ramach wpłaconej zaliczki.

Gdzie opodatkować usługi budowlane świadczone w Irlandii

Firma będzie świadczyć usługi wykonania posadzek przemysłowych w budynkach w Irlandii. Wartość kontraktu wynosi 200 000 euro. Jakim dokumentem udokumentować tę sprzedaż? Zarówno firma wykonująca, jak i firma zlecająca wykonanie usługi mieszczą się na terenie Polski i są czynnymi podatnikami VAT.

Czy faktura dostarczona klientowi pocztą elektroniczną jest dowodem księgowym

Czy faktura sprzedaży VAT dostarczona klientowi w formie elektronicznej w formacie PDF, przesłana e-mailem, jest pełnoprawnym dokumentem księgowym?

Jak amortyzować plac obsługujący dwa budynki

Według jakich stawek należy amortyzować utwardzenie terenu przed budynkiem biurowym i halą magazynową? Nadmieniam, że mam wycenę rzeczoznawcy, teren jest ogrodzony.

Kary umowne w księgach rachunkowych

Jak ująć w księgach rachunkowych zapłacone i otrzymane kary umowne? Jak udokumentować te kary? Jak kary umowne traktowane są przez prawo podatkowe?

W jakim terminie można żądać wystawienia faktury

W jakim terminie od daty dokonania zakupu żądanie wystawienia faktury może być złożone przez nabywcę - osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej? Sprzedaż jest ewidencjonowana na kasie rejestrującej.

Jak ewidencjonować koszty zaniechanych inwestycji

Dwa lata temu spółka rozpoczęła budowę hali magazynowej, która miała być wykorzystywana na jej potrzeby. Obecnie zrezygnowano z tej inwestycji. Jakie w związku z tym powinny nastąpić księgowania? Co zrobić z dotychczas poniesionymi kosztami?

Przychód ze sprzedaży mieszkania - opodatkowanie podatkiem PIT

Sprzedałam mieszkanie nabyte w drodze zamiany 1/2 domu mieszkalnego otrzymanego przed laty od rodziców w formie darowizny. Zamiana miała miejsce w 2005 r., a sprzedaż w marcu 2006 r. Zaznaczam, że nie złożyłam do urzędu skarbowego oświadczenia o przeznaczeniu uzyskanych środków na cele mieszkaniowe. Czy powstał przychód ze sprzedaży z tego tytułu? Jeśli tak, to jaką wartość należy przyjąć jako podstawę opodatkowania, gdy wartość 1/2 domu to 50 000 zł, wartość mieszkania w chwili nabycia przez rodziców - 37 800 zł, a przychód ze sprzedaży wyniósł 54 500 zł?

Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej pracownika - jaki kurs waluty

W marcu 2007 r. pracownik zatrudniony w firmie na umowę o pracę został wysłany w podróż służbową do Niemiec. Po powrocie przedstawił faktury w euro, potwierdzające pokrycie kosztów paliwa i noclegów. Pracownik nie dostał zaliczki na podróż służbową. Jaki kurs powinien być przyjęty do przeliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej z euro na złote?

Czy na fakturze dla zagranicznego kontrahenta można stosować nazewnictwo w jego języku

Czy wystawiając faktury dla zagranicznego kontrahenta, możemy na fakturach wpisać w jego języku dane dotyczące towarów? Czy może to spowodować jakieś konsekwencje ze strony urzędu skarbowego i czy może to zostać podważone podczas ewentualnej kontroli?

Jak wykazać w księgach rachunkowych długoterminowe umowy budowlane

Nasza spółka świadczy usługi budowlane. Jak mamy zaksięgować niezakończone usługi budowlane niefakturowane? Jak ustalać koszty i przychody dotyczące umów?

Jak ująć w księdze przekazanie towaru na własne potrzeby

Prowadzę działalność w zakresie handlu art. spożywczymi (sklep). Rozliczam się na zasadach ogólnych na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Na potrzeby własne pobieram ze sklepu różne towary. W jaki sposób księgować te towary w księdze?

Jak rozliczyć usługę transportową związaną w części z wywozem towarów za granice UE

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportu krajowego, międzynarodowego oraz spedycji. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a także zarejestrowanym podatnikiem VAT UE.

Odsetki od zobowiązań - ujęcie w księgach rachunkowych

Na dzień bilansowy wyceniliśmy zobowiązania doliczając odsetki. W związku z porozumieniem z dostawcą zobowiązanie to zostało uregulowane w kwocie nieuwzględniającej odsetek. Jak w księgach rachunkowych rozliczyć wartość odsetek?

Czy sprzedaż gruntu rolnego będzie zwolniona z podatku?

W listopadzie 2006 r. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej oraz gospodarstwa rolnego zakupiła 17 ha gruntu rolnego oznaczonego jako grunt orny. W 2007 r. zamierza sprzedać ten grunt z zyskiem. Zaznaczam, że charakter użytkowania gruntu nie zmienia się. Czy przychód z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu?

Sprzedaż wspólnej nieruchomości przez małżonków (podatników VAT) - faktury

Małżonkowie prowadzą dwie firmy, każdy swoją. W maju 2007 r. sprzedali nieruchomość, która była ich współwłasnością. Czy powinny być wystawione dwie faktury po połowie przez oboje małżonków?

Koszty zakładu zagranicznego - jak ewidencjonować w księgach rachunkowych

Nasza spółka z o.o., świadcząca usługi budowlane, posiada zakład w Niemczech. Koszty przypisane zakładowi księgujemy na konto „Rozrachunki z zakładem” po stronie Wn, a zakład ewidencjonuje je po stronie Ma. W ten sposób rozrachunki się wzajemnie znoszą.

Czy można wystawiać faktury raz na kwartał

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja i hurtowa sprzedaż wyrobów budowlanych. Sprzedaż jest dokonywana bezpośrednio do hurtowników. W związku z bardzo dużą konkurencją na rynku materiałów budowlanych oraz powszechnym stosowaniem przez konkurentów różnych akcji promocyjnych, w celu zwiększenia poziomu sprzedaży, spółka postanowiła nawiązać współpracę również z podmiotami, które zajmują się świadczeniem usług przy użyciu jej wyrobów.

W jaki sposób rozliczyć wypłatę dywidendy podmiotom krajowym

Spółka A z o.o. zamierza wypłacić dywidendę za 2006 r. Wspólnikami spółki są spółka B z o.o. posiadająca 16% udziałów, spółka C z o.o. posiadająca 14% udziałów, spółka D z o.o. posiadająca 9% udziałów oraz osoba fizyczna posiadająca 61% udziałów. Jak powinna być opodatkowana ta dywidenda? Czy i kiedy wspólnicy mogą odliczyć podatek od dywidendy?

Leasing operacyjny samochodu osobowego - jak odliczyć VAT

Jesteśmy spółką z o.o. Wziąłem w leasing operacyjny dwa samochody osobowe. Ile mogę odliczyć VAT z czynszu zerowego i inicjalnego oraz z rat leasingowych? Czy mogę odliczyć VAT od paliwa? Jeżeli kupię części zamienne, czy też mogę od nich odliczyć VAT? Podobno „kilometrówki” nie muszę prowadzić?

W jaki sposób wycofać z firmy stary komputer i jakie są tego skutki podatkowe

Prowadzę jednoosobową firmę i rozliczam się na podstawie pkpir. W 2004 r. kupiłem komputer jako sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności. Wartość zakupu została zaliczona do kosztów w kwocie brutto, ponieważ w tamtym okresie nie byłem zarejestrowany jako podatnik VAT.

Czy korzystniejsze jest opodatkowanie przychodu z likwidacji spółki, czy z umorzenia udziałów

Udziałowcem spółki A z o.o. jest osoba fizyczna posiadająca udziały o wartości nominalnej 100 000 zł oraz spółka B z o.o. posiadająca udziały o wartości nominalnej 50 000 zł. Planowana jest likwidacja spółki A z o.o.

Jak ewidencjonować faktury kosztowe dotyczące ubiegłych lat

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2006 otrzymaliśmy fakturę za usługi marketingowe wykonane w ubiegłym roku. W księgach którego roku powinniśmy ją ująć i jak przeprowadzić ewidencję?

Jak rozliczać zaliczki w eksporcie

W listopadzie 2006 r. otrzymaliśmy zaliczkę na poczet dostawy ze Szwajcarii, którą rozliczyliśmy w deklaracji za listopad ze stawką 0%. W maju dokonaliśmy dostawy tych towarów do Niemiec. Kontrahent nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE w Niemczech. Jak powinnyśmy rozliczyć tę transakcję?

Amortyzacja bilansowa środka trwałego używanego sezonowo

Jesteśmy spółką z o.o., która w maju 2007 r. zakupiła nowy środek trwały. Jednakże – z uwagi na specyfikę działalności – będziemy go wykorzystywać wyłącznie w okresie letnim. Jak należy dokonywać jego amortyzacji bilansowej?

Jak rozliczyć wykonywanie przez pracownika zadań w różnych miejscowościach

Firma budowlana z siedzibą w Krakowie jest wykonawcą kilku inwestycji na terenie południowej Polski. W związku z trudnościami w pozyskaniu odpowiednio wykwalifikowanej kadry na lokalnym rynku pracy jest zmuszona przemieszczać niektórych swoich pracowników pomiędzy realizowanymi obiektami.

Remonty wynajmowanych pomieszczeń - jak księgować?

Wynajęliśmy innej spółce pomieszczenia biurowe i magazynowe na potrzeby działalności gospodarczej. W umowie najmu najemca zobowiązał się do remontów i adaptacji pomieszczeń, w tym wymiany stolarki, podłóg, okien, instalacji grzewczych, urządzeń sanitarnych, budowy oddzielnego wejścia.

Jak rozliczyć import usług transportu międzynarodowego

W celu dostarczenia towaru do nabywcy z kraju trzeciego spółka zakupiła usługę transportu międzynarodowego od firmy z Danii.

Jak zaewidencjonować dzierżawę gruntu

Na podstawie umowy dzierżawy zawartej w grudniu 2006 r. z rolnikiem indywidualnym spółka z o.o., której podstawową działalnością jest działalność rolnicza, wydzierżawiła od rolnika grunt rolny na okres pięciu lat, poczynając od 1 stycznia 2007 r.

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu wykupionego po leasingu

Od 2002 r. użytkowałam na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy. W kwietniu 2007 r. po zakończeniu leasingu wykupiłam go za 500 zł netto i zaksięgowałam tę wartość bezpośrednio w koszty. Teraz zamierzam sprzedać ten samochód. Jak to rozliczyć? W jakiej wartości muszę wystawić fakturę? Czy może to być cena 900 zł netto?

Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na wytworzenie ulotek reklamowych

Prowadzę działalność gastronomiczną. Chciałabym zlecić zewnętrznej firmie produkcję ulotek reklamujących naszą restaurację. Czy mogę całość wydatków poniesionych na wytworzenie ulotek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Czy można odliczyć całość podatku naliczonego po otrzymaniu tylko części towarów

Zamówiliśmy towar. W maju dotarła do nas dostawa wraz z fakturą na całość zamówienia. W trakcie podróży część towarów zaginęła. Czy można odliczyć całość podatku naliczonego po otrzymaniu tylko części towarów?

Jak ewidencjonować zysk przeznaczony na składki ZUS

Osiągnięty przez spółkę osobową zysk został przeznaczony na pokrycie składek ZUS płaconych przez firmę za wspólników. Jak zaksięgować tę operację w księgach rachunkowych?

Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na szkolenie członków rady nadzorczej

Spółka z o.o. sfinansowała dwóm członkom rady nadzorczej szkolenie w zakresie controllingu i rachunkowości. Czy wydatek ten, ze względu na przedmiot szkolenia, może zostać zaliczony do kosztów spółki? W jaki sposób nakłady na szkolenie powinni opodatkować członkowie rady nadzorczej?

Faktura korygująca - jak wyceniać i ewidencjonować w księgach rachunkowych

W marcu kupiliśmy od kontrahenta zagranicznego (z UE) towar, natomiast w maju otrzymaliśmy fakturę korygującą zmniejszającą jego wartość z tytułu uzyskanego rabatu. Jak powinniśmy to ująć w księgach i po jakim kursie dokonać przeliczenia faktury korygującej?

Informacje z rachunku przepływów pieniężnych

W jaki sposób z rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego metoda pośrednią wydobyć informację o wpływach pieniężnych ze sprzedaży? Przy metodzie bezpośredniej nie ma takiego problemu, bo pozycja taka widnieje w rachunku. A jak to zrobić w metodzie pośredniej?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy i przychód od wpłaty wadium - problem

Aby stanąć do przetargu na zakup działki, osoba fizyczna wpłaca wadium, które po wygraniu przez nią przetargu przekształca się w zaliczkę na poczet ceny działki. Ogłoszenie wyników przetargu następuje po 14 dniach. Przetarg jest w kwietniu, natomiast ogłoszenie wyników i podpisanie aktu notarialnego nastąpi w maju. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy od wpłaty wadium (zaliczki)?

Jaką stawką opodatkować świadczenie usługi złożonej

Czy sprzedaż biletów wstępu na występy artystów i drobny poczęstunek oraz na zabawy, ze względu na to, że usługi te są usługami złożonymi, gastronomiczno-rozrywkowymi, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług według 7-proc. stawki VAT?

Ewidencja poręczenia w księgach rachunkowych

Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udzieliła poręczenia kontrahentowi, który ubiegał się o kredyt bankowy. Jak należy ująć to w księgach rachunkowych? Jak będą przebiegać księgowania w sytuacji, kiedy kontrahent nie wywiąże się z zobowiązania wobec banku?

REKLAMA