REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Ewidencja poręczenia w księgach rachunkowych

Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udzieliła poręczenia kontrahentowi, który ubiegał się o kredyt bankowy. Jak należy ująć to w księgach rachunkowych? Jak będą przebiegać księgowania w sytuacji, kiedy kontrahent nie wywiąże się z zobowiązania wobec banku?

Jak wystawić fakturę dokumentującą zaliczkę w euro dla kontrahenta unijnego

W jaki sposób wystawić fakturę dla kontrahenta z Unii, który jest podatnikiem VAT, dokumentującą wpłaconą przez niego zaliczkę w euro na poczet przyszłego kontraktu? W ramach kontraktu wykonujemy naprawę lub odbudowę kotłów z parowozów.

Jak wykazać w księgach środki trwałe przeznaczone do sprzedaży

W przyszłym miesiącu - zgodnie z decyzją zarządu - kupujemy nowe urządzenie poligraficzne. Dotychczas używane urządzenie jest prawie nowe, ponieważ kupiliśmy je niecałe trzy lata temu. Jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Zarząd zdecydował jednak kupić nowocześniejsze, a stare sprzedać. Jak musimy to wykazać w księgach?

Kiedy zaksięgować koszty w metodzie kasowej, jeśli miesiąc wystawienia faktury jest inny niż otrzymania - problem

Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Do końca 2006 r. pozostałe koszty (opłaty: za telefon, energię elektryczną, gaz, wodę, czynsz) księgowałam na podstawie wystawianych przeze mnie dowodów wewnętrznych. Podstawą ich wystawienia były faktury VAT od dostawców.

Jak prawidłowo podwyższyć wartość początkową środka trwałego w związku z jego rozbudową

Jestem podatnikiem podatku dochodowego opłacanego na zasadach ogólnych. Do sierpnia 2006 r. była prowadzona rozbudowa zakładu. Wartość początkowa zakładu wpisana w ewidencji środków trwałych została wyliczona na podstawie faktur zakupu materiałów, robocizny pracowników i innych kosztów na podstawie dokumentów.

Jak ująć w księgach rachunkowych uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

W 2007 r. wpłacam zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej, w wysokości 1/12 podatku należnego za 2006 r. Wpłacone zaliczki odnoszę na konto „Podatek dochodowy”. Na koniec roku zaksięguję podatek wynikający z deklaracji rocznej CIT-8. Czy robię to poprawnie?

Jak rozliczyć naprawę towarów za granicą

Spółka prowadząca działalność gospodarczą na terenie Polski zleca naprawę składników ruchomego majątku rzeczowego usługodawcy mającemu swoją siedzibę w Niemczech.

Jak zaksięgować samochód sprowadzony z Niemiec

Sprowadziłam z Niemiec używany samochód, który przeznaczony jest do dalszej sprzedaży. Został on kupiony od obywatela Niemiec na umowę kupna-sprzedaży. Jak należy ująć w księgach rachunkowych zakup takiego auta?

Jak ustalić wysokość kosztów dla wykonawcy utworów muzycznych własnych i cudzych

Zatrudniamy osobę, która zajmuje się prowadzeniem orkiestry. Na wykonaną pracę jest podpisana umowa o dzieło. Osoba ta opracowuje utwory już istniejące, bywa też, że tworzy własne. Czy z taką osobą może być podpisana umowa o dzieło, czy też w przypadku opracowywania obcych utworów powinniśmy podpisać z nią umowę zlecenia? Czy możemy stosować 50-proc. koszty uzyskania?

Jak ująć w księgach rachunkowych umowę cesji leasingu

W kwietniu tego roku nasza spółka z o.o. przejęła od innej spółki umowę leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego. W maju planujemy przejęcie kolejnej umowy - tym razem dotyczącej leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Jak poprawnie zaewidencjonować takie przejęcie?

Jaką stawką są opodatkowane bezpłatne usługi wstępu na programy artystyczne oraz koncerty

Według jakiej stawki należy opodatkować świadczone przez Dom Kultury usługi polegające na organizacji programów artystycznych oraz koncertów kapel i orkiestr, gdy za wstęp na nie nie są pobierane żadne opłaty?

Jak wykazać w księgach zwrot nakładów inwestycyjnych

W 2006 r. nasza firma otrzymała dotację w wysokości 164 000 zł, wypłaconą przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotacja dotyczyła zwrotu części wydatków firmy na wybudowanie budynku handlowo-usługowego.

Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na nabycie środka trwałego - jak ustalić

Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Zaciągnąłem pożyczkę na zakup maszyny u holenderskiego producenta. Jak ustalić różnice kursowe, które będą zwiększały wartość początkową maszyny, a jak różnice kursowe od tej pożyczki, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Jak je zaewidencjonować w pkpir?

Czy sprzedaż w składzie podatkowym bez wyprowadzenia towarów powoduje obowiązek zapłaty akcyzy

Jesteśmy podatnikiem VAT i akcyzy. Dokonaliśmy sprzedaży wyrobów akcyzowych na terenie magazynu składu podatkowego. Jednak towary nie zostały wyprowadzone ze składu. Prawdopodobnie nastąpi to za jakiś czas. W związku z tym nasze pytanie: czy sprzedaż na terenie składu podatkowego bez wyprowadzenia towarów ze składu podatkowego spowoduje w momencie tej sprzedaży powstanie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego?

Czy paragony na zakup zastępują fakturę

Podatnik dokonuje zakupu paliwa za granicą, który dokumentowany jest tylko paragonami. Każdy paragon opisuje, przelicza kurs euro na dany dzień, stawia pieczątkę na paragonie, a wartość paragonu ujmuje w ewidencji przebiegu pojazdu - w kosztach eksploatacji samochodu. Czy jest to prawidłowy sposób dokumentowania?

Na podstawie jakich dokumentów można dokonywać zapisów w pkpir

Prowadzę działalność jako osoba fizyczna i rozliczam się na podstawie pkpir. Czy mogę zaksięgować zakup paliw z całego miesiąca jednym dokumentem zbiorczym ostatniego dnia miesiąca?

Jak ustalić wartość początkową majątku otrzymanego w formie darowizny

Prowadzę działalność gospodarczą i chcę w formie darowizny przekazać mężowi całą firmę wraz ze środkami trwałymi (zorganizowaną część przedsiębiorstwa). Czy w związku z tym trzeba płacić podatek dochodowy? W jaki sposób ustalić wartość początkową otrzymanego majątku?

Jak rozliczyć umorzoną pożyczkę wraz z odsetkami

Jesteśmy spółką z o.o. Udziałowiec udzielał nam w ciągu roku pożyczek, wpłacając pieniądze na konto. Na koniec roku napisał oświadczenie o umorzeniu tych pożyczek. Jak to zaewidencjonować? Najwięcej wątpliwości mamy w kwestii odsetek. Jakie będą skutki podatkowe tej operacji?

Jaką stawką opodatkować świadczenie usług kompleksowych

Czy świadcząc kompleksową usługę polegającą na obsłudze targów i wystaw, w skład której wchodzą również usługi cateringowe zarówno własne, jak i realizowane przez inny podmiot, należy wystawić fakturę VAT z podziałem tej usługi na usługi cateringowe opodatkowane stawką VAT 7% oraz inne usługi (aranżacja wnętrz itp.) opodatkowane stawką VAT 22%?

Jak ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku wykonywania pracy za granicą

Przepracowałem część roku w USA, a część w Wielkiej Brytanii. Czy bilet lotniczy do miejsca pracy za granicą mogę włączyć do kosztów uzyskania przychodu? Jest to koszt, który muszę bezwzględnie ponieść, aby uzyskać przychód, od którego następnie płacę podatek, a równocześnie jest to koszt związany z wykonywaniem pracy poza miejscem zameldowania czy ulokowania „centrum interesów życiowych”.

Jak zaewidencjonować wypłatę zaliczki na dywidendę

Do końca maja 2007 roku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła zysk netto w kwocie 4 mln zł i oczekuje, że wypracuje planowany roczny zysk netto w kwocie 10 mln zł. Decyzją zarządu (co jest zgodne z umową spółki), zaliczka na dywidendę zostanie wypłacona do końca czerwca 2007 r. w wysokości 2 mln zł. Jak tę operację ująć w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym?

Jak ujmować w księgach rachunkowych zaliczki na zakup produktów od rolników

Nasza spółka z o.o. dokonuje zakupów produktów rolnych od rolników ryczałtowych. Często zdarza się, że na poczet przyszłych dostaw rolnicy otrzymują od nas zaliczki. Czy ich przekazanie wiąże się z koniecznością wystawienia faktur VAT RR, a jeżeli tak, to w którym momencie będzie można odliczyć podatek z tej faktury?

Czy można odliczyć VAT od wydatków na publiczną emisję akcji

Spółka w celu pozyskania środków finansowych i rozwoju prowadzonej działalności emituje akcje własne. Czy VAT od poniesionych wydatków związanych z emisją tych akcji podlega odliczeniu? Spółka prowadzi działalność opodatkowaną VAT.

Jak rozliczać wymianę części składowych środka trwałego

Posiadamy system monitoringu obiektu wykazany na koncie „Środki trwałe”. W skład systemu wchodzą: rejestrator, kamery wewnętrzne i zewnętrzne, monitory. Monitory uległy uszkodzeniu i dlatego kupiliśmy nowe. Jak powinniśmy zaksięgować nowo kupione monitory?

Jak ustalić wartość początkową domu wzniesionego systemem gospodarczym

W 2001 r. wybudowałem dom. Dom budowałem systemem gospodarczym, nie planując wykorzystania go na potrzeby biznesowe. W lipcu 2007 r. rozpocznę działalność gospodarczą. Parter domu chcę przeznaczyć na siedzibę firmy i pomieszczenia gospodarcze. Jak mam ustalić wartość początkową domu na potrzeby amortyzacji?

W jakiej formie należy przechowywać księgi rachunkowe

Co dokładnie oznacza wymóg wydrukowania ksiąg rachunkowych za 2006 r. lub przeniesienie ich treści na inny komputerowy nośnik danych?

Czy złożenie deklaracji po terminie pozbawia prawa do odliczenia VAT

Czy przysługuje nam prawo do odliczenia VAT, gdy nie składaliśmy przez trzy miesiące deklaracji i nie płaciliśmy VAT, ale przez ten czas byliśmy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT? Złożymy deklarację po terminie.

Odpady komunalne - zasady rachunkowości

Firma handlowo-usługowa świadczy także usługi komunalne związane z wywozem i zbiórką nieczystości stałych, w tym odpadów komunalnych. W związku z tym prowadzimy selekcję odpadów (złom, plastik, folia, szkło). Część odpadów uzyskiwana jest ze zbiórki na wysypisku śmieci, a część, nieodpłatnie, od ich właścicieli w wyniku selektywnej zbiórki.

Wydatki na miejsce parkingowe kosztem uzyskania przychodu

Stowarzyszenie wykupiło miejsca parkingowe dla członków zarządu i gości stowarzyszenia na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2007 r. Opłaciło je ryczałtem niezależnie od osoby, która będzie parkowała.

Zaliczanie kosztów prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych

Jednym ze składników aktywów trwałych jednostki są wartości niematerialne i prawne powstałe na skutek prowadzonych przez jednostkę prac rozwojowych. Aktywa te są specyficzne, gdyż działalność badawcza i rozwojowa ukierunkowana jest przede wszystkim na rozwój wiedzy i wprawdzie może prowadzić do powstania aktywów posiadających postać fizyczną (na przykład prototypu), jednakże element fizyczny jest drugorzędny. Istotę tych prac stanowi komponent niematerialny, czyli uzyskana wiedza.

Jak ewidencjonować w księdze przychodów i rozchodów wypłatę wynagrodzeń pracowników

Jestem opodatkowany na zasadach ogólnych. Prowadzę księgę przychodów i rozchodów. Czy prawidłowe jest ewidencjonowanie wynagrodzeń pracowników w wartości netto w dniu dokonania faktycznej wypłaty, a składek na ubezpieczenia społeczne (finansowanych przeze mnie oraz pobranych z wynagrodzeń) w dniu faktycznego ich przekazania na konto ZUS? Stosuję memoriałową metodę rozliczania kosztów.

Nabycia środka trwałego sfinansowanego z dotacji UE a odliczenie VAT

Rolnik ryczałtowy od 1 kwietnia br. chce zrezygnować ze zwolnienia z VAT i zarejestrować się jako czynny podatnik VAT (spełnia warunki przewidziane w ustawie). W połowie czerwca planuje nabycie kombajnu, który to zakup zostanie sfinansowany w kwocie netto z dotacji UE. VAT zostanie sfinansowany z kredytu obrotowego przyznanego przez bank temu rolnikowi.

Pożyczki udzielane pracownikom - opodatkowanie

Czy udzielając pożyczek pracownikom, można nieopodatkowywać tych czynności? Czy należy je wykazać w deklaracji VAT? Czy czynności te są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Jak wykazać w księgach rachunkowych i rozliczyć akredytywę

Spółka handlowa rozpoczęła współpracę z kontrahentem zagranicznym (dostawcą towarów), który poprosił o utworzenie na jego rzecz akredytywy. Jak to wykazać w księgach? Czy na skutek utworzenia akredytywy powstaną różnice kursowe?

Jak rozliczyć umowę zlecenia zawartą z przedsiębiorcą

Chcemy zawrzeć umowę zlecenia z przedsiębiorcą – osobą fizyczną. Praca będzie wykonana w czasie 1–2 tygodni. Jak wypłacić należność? Czy na podstawie rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę, czy na podstawie faktury? Jeżeli podstawą będzie rachunek do umowy, to jakie będą z tego tytułu obciążenia?

Prawidłowa amortyzacja kupionego znaku towarowego

Jesteśmy spółką, która od początku roku wchodzi w skład grupy międzynarodowej i w związku z tym raportuje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Obecnie trwają rozmowy na temat zakupu przez naszą spółkę znaku towarowego. Jak należy zakwalifikować kupiony znak? Czy należy go amortyzować?

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych opłaty za wieczyste użytkowanie?

Czy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2007 r., opłacona 30 marca 2007 r. w wysokości 169 000 zł, będzie kosztem podatkowym w momencie poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też powinna być rozliczana proporcjonalnie? Jak należy ująć te opłaty w księgach rachunkowych?

Czy nieodpłatne świadczenie wspólnika na rzecz spółki osobowej spowoduje powstanie przychodu u świadczeniodawcy

Lokal wynajmowany przez spółkę jawną i będący jej siedzibą uległ znacznemu zniszczeniu na skutek pożaru. W związku z tym jeden ze wspólników zamierza użyczyć spółce, na czas remontu, część własnego budynku o charakterze mieszkalno-użytkowym. Jakie skutki w zakresie przychodów świadczenie to wywoła u wspólnika-świadczeniodawcy, a jakie u pozostałych wspólników?

Czy środki ZFŚS można przeznaczyć na zakup sprzętu rekreacyjnego

Czy zakup sprzętu rekreacyjnego dla pracowników można sfinansować ze środków ZFŚS? Jak to ująć w księgach?

Czy odliczenie akcyzy przysługuje tylko od sprzedaży opodatkowanej

Spółka kupuje w Niemczech wyroby akcyzowe. Po przywozie ich do kraju składa deklaracje podatkowe od wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych oraz odprowadza należny podatek akcyzowy. Następnie z wyrobów tych powstaje wyrób finalny, którego spółka jest producentem.

Odszkodowanie za uszkodzone mienie - jak ująć w księgach rachunkowych

Nasza spółka prowadzi działalność budowlaną i jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, jakie w trakcie wykonywania robót mogą powstać w mieniu osób trzecich. Za uszkodzone mienie wypłacamy odszkodowanie lub też pokrywamy koszty jego naprawy. Następnie otrzymujemy od ubezpieczyciela gwarantowane polisą kwoty odszkodowań. Czy w związku z faktem, że wypłaconych kwot nie zaliczamy do kosztów uzyskania przychodu, otrzymany od ubezpieczyciela zwrot poniesionych przez nas wydatków nie będzie przychodem podatkowym?

Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na remont drogi publicznej prowadzącej do siedziby spółki

Siedziba naszej spółki jest położona poza granicami miasta. Prowadzi do niej droga, której nawierzchnia wymaga remontu. Kontrahenci często narzekają na dojazd do naszej siedziby. Zły stan drogi utrudnia nam również dowożenie towarów. W związku z tym postanowiliśmy wyremontować tę drogę. Czy poniesione wydatki na remont możemy zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu?

Jak rozliczać różnice kursowe powstałe w wyniku kompensaty

Mam kłopot z rozliczaniem kompensat w rozrachunkach zagranicznych. Po jakim kursie i z którego dnia powinno się dokonać rozliczenia?

Prawidłowa prezentacja zysków i strat nadzwyczajnych

Jestem księgową w dużej firmie, która po raz pierwszy sporządza swoje sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W roku, za który sporządzane jest obecnie sprawozdanie, odzyskaliśmy ubezpieczenie za spaloną halę magazynową. Czy w sprawozdaniu sporządzanym według MSR można zawrzeć pozycję zdarzeń nadzwyczajnych?

Pobranie towarów na potrzeby osobiste - księgowanie w pkpir

Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ze sklepu spożywczego, który prowadzę, pobieram towary na własne (osobiste) potrzeby, np. chleb, masło, nabiał itp., od których odliczałem VAT. Jak należy księgować w księdze te zdarzenia? Czy pobrane przeze mnie towary są dla mnie przychodem?

Kiedy można korzystać z ulgi na złe długi

Firma otrzymała postanowienie sądu o uznaniu wierzytelności jako nieściągalnej z 10 maja 2004 r. W piśmie z 15 marca 2005 r. sędzia komisarz potwierdził, że syndyk masy upadłościowej przedsiębiorstwa X nie dysponuje środkami umożliwiającymi zaspokojenie wierzytelności wierzyciela.

Jak wykazać w księgach otrzymanie, przepadek oraz zwrot wadium

Spółka rozpisała przetarg na roboty budowlano-montażowe. Wszyscy uczestnicy wpłacili wadium. W wyniku przetargu wyłoniony został zwycięzca, który jednak nie podpisał umowy o roboty w wyznaczonym terminie, w związku z czym wniesione przez niego wadium przepadło. Niedoszły kontrahent złożył skargę do sądu. Jak wykazać w księgach otrzymanie wadium, jego przepadek oraz ewentualny zwrot?

Czy fundator może zaliczyć do kosztów wydatki na stypendium

W celu pozyskania młodej i dobrze wykształconej kadry spółka z o.o. zajmująca się tworzeniem i wdrażaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego zamierza podpisać umowy stypendialne z kilkoma studentami ostatniego roku informatyki i automatyki przemysłowej.

Operacje gotówkowe w księgach rachunkowych

Jakie ograniczenia w obrocie gotówkowym wynikają z przepisów prawnych? Jak ewidencjonować środki pieniężne wpływające i wypływające z kasy? Jak ująć w księgach rachunkowych zapłatę czekiem gotówkowym? Jak postąpić w sytuacji otrzymania fałszywych znaków pieniężnych?

Czy nieodpłatne przekazanie nagród należy ewidencjonować na kasie rejestrującej

Każdy abonent sieci, który spełnia określone regulaminem warunki, może się stać uczestnikiem specjalnego programu lojalnościowego polegającego na zbieraniu punktów i wymienianiu ich na nagrody z katalogu.

REKLAMA