| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Czy środki ZFŚS można przeznaczyć na zakup sprzętu rekreacyjnego

Czy środki ZFŚS można przeznaczyć na zakup sprzętu rekreacyjnego

Czy zakup sprzętu rekreacyjnego dla pracowników można sfinansować ze środków ZFŚS? Jak to ująć w księgach?


RADA


Aktywa trwałe należy finansować ze środków obrotowych spółki i wykazać je na koncie „Środki trwałe”. Ustawa o ZFŚS nie zawiera regulacji, która pozwalałaby na pokrywanie z funduszu wydatków związanych z zakupem środków trwałych służących działalności socjalnej. Zakup sprzętu rekreacyjnego ze środków funduszu możliwy jest tylko wówczas, gdy będzie on wyposażeniem np. ośrodka wypoczynkowego, którego właścicielem jest spółka. W tym przypadku sprzęt stanowi wydatek z ZFŚS.


UZASADNIENIE


Sposób tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych reguluje ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z definicją zawartą w tej ustawie działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.


28 marca 2007 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają pracownikom skorzystanie z usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, jeśli są one świadczone poza terenem kraju, jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP.


Po ogłoszeniu wyroku powstanie zatem możliwość sfinansowania ze środków ZFŚS ww. usług świadczonych także poza granicami kraju.


Sposób wykorzystania funduszy, zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń socjalnych oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.


Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.


Zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS środki funduszu można przeznaczyć jedynie na dofinansowaniejuż istniejącychzakładowych obiektów socjalnych, a nie na zakup nowych. Zakładowe obiekty socjalne w rozumieniu ustawy to ośrodki wczasowe i kolonijne, domy wypoczynkowe, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, żłobki i przedszkola oraz obiekty służące działalności kulturalnej.


Sprzęt sportowy nie mieści się w definicji obiektów socjalnych, jednocześnie korzystanie z niego przez pracowników jest zgodne z definicją działalności socjalnej. Jeśli zatem spółka posiada bazę socjalną w postaci ośrodków wczasowych, kolonijnych itp., może kupić sprzęt sportowy jako ich wyposażenie. Wynika to z tego, że z funduszu można pokrywać wydatki związane z utrzymaniem tych obiektów.


W przeciwnym razie zakup sprzętu rekreacyjnego powinien być sfinansowany z własnych środków spółki.


Zakup sprzętu sportowego (rekreacyjnego) wykorzystywanego do działalności socjalnej i sfinansowanego z funduszu ewidencjonuje się w następujący sposób:

Wn „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”,

Ma „Rozrachunki z dostawcami”.

Zapłata faktury dokumentującej zakup sprzętu rekreacyjnego ze środków funduszu:

Ma „Rozrachunki z dostawcami”,

Wn „Rachunek bankowy ZFŚS”.


Przykład

Spółka utworzyła ZFŚS. W swojej bazie socjalnej spółka posiada ośrodek wczasowy. W porozumieniu z pracownikami postanowiono, że środki zgromadzone w ramach funduszu świadczeń socjalnych zostaną częściowo przeznaczone na zakup sprzętu rekreacyjnego dla pracowników i stanowić będą wyposażenie ośrodka.

Ewidencja księgowa

1. Naliczenie funduszu za dany rok obrotowy - 20 000 zł:

Wn „Świadczenia na rzecz pracowników” 20 000

Ma „ZFŚS” 20 000

2. Zarachowanie odpisu do rozliczenia w czasie:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 20 000

Ma „Rozliczenie kosztów” 20 000

3. Zarachowanie w koszty miesięcznego odpisu:

Wn „Rozliczenie kosztów” 1 667,67

Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1 667,67

4. Przelew środków naliczonych na ZFŚS na konto funduszu:

Wn „Rachunek bankowy ZFŚS” 20 000

Ma „Rachunek bieżący” 20 000

5. Zakup sprzętu rekreacyjnego (piłki, rowery, stół tenisowy i bilardowy) stanowiącego wyposażenie ośrodka wczasowego:

Wn „ZFŚS” 7 000

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 7 000

6. Zapłata za zobowiązanie z wyodrębnionego rachunku ZFŚS:

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 7 000

Wn „Rachunek bankowy ZFŚS” 7 000


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:

- art. 32 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104


Maryla Piotrowska

księgowa z licencją MF

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości
INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »