reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak wykazać w księgach zwrot nakładów inwestycyjnych

Jak wykazać w księgach zwrot nakładów inwestycyjnych

W 2006 r. nasza firma otrzymała dotację w wysokości 164 000 zł, wypłaconą przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotacja dotyczyła zwrotu części wydatków firmy na wybudowanie budynku handlowo-usługowego.

Budynek został wybudowany w 2006 r., przyjęty do użytkowania na potrzeby własne i ujęty w ewidencji środków trwałych 30 czerwca 2006 r. Wartość początkową budynku ustalono na 846 000 zł. Jak zaksięgować otrzymanie i rozliczanie tej dotacji? Jak ująć dotację w sprawozdaniu finansowym na koniec roku? Jak ustalić amortyzację budynku częściowo sfinansowanego tą dotacją?


rada


Otrzymaną dotację należy zaewidencjonować na konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, którego wartość zmniejsza się równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.


uzasadnienie


Otrzymanie i rozliczenie dotacji należy ująć w księgach rachunkowych zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości. Stosownie do niego rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.


Kwota amortyzacji budynku, częściowo sfinansowanego dotacją, będzie ustalana w 2006 r. w takiej samej wysokości, jaka została ustalona w dniu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Dla celów ustalenia amortyzacji podatkowej oraz poprawnego rozliczenia dotacji trzeba określić kwotę amortyzacji miesięcznej i rocznej, sfinansowanej dotacją, przy zastosowaniu proporcji kwoty dotacji do wartości początkowej środka trwałego (budynku).


Sposób ujęcia i rozliczenia dotacji oraz amortyzacji budynku przedstawiono niżej, przyjmując następujące założenia:

l budynek o wartości początkowej 846 000 zł przyjęto do ewidencji 30 czerwca 2006 r.,

l rozpoczęcie amortyzacji - lipiec 2006 r., stawka amortyzacji rocznej - 2,5%,

l kwota amortyzacji: roczna - 21 150 zł, miesięczna - 1762,50 zł,

l dotacja w kwocie 164 000 zł wpłynęła w lipcu 2007 r.,

l udział dotacji w wartości początkowej budynku: (164 000 zł : 846 000 zł) × 100 = 19,38%,

l rozliczenie dotychczasowej amortyzacji za okres od lipca 2006 r. do czerwca 2007 r.: 19,38% z 21 150 zł = 4098,87 zł,

l rozliczenie miesięcznej amortyzacji:

- sfinansowana dotacją: 19,38% z 1762,50 zł = 341,57 zł

- sfinansowana środkami własnymi: 80,62% z 1762,50 zł = 1420,93 zł

1. Przyjęcie budynku do użytkowania:

Wn „Środki trwałe” 846 000 Ma „Środki trwałe w budowie” 846 000

2. Amortyzacja za okres od lipca 2006 do czerwca 2007 r.:

Wn „Amortyzacja” 21 150

Ma „Umorzenie środków trwałych” 21 150

3. Wpływ dotacji na rachunek bankowy:

Wn „Rachunek bankowy” 164 000

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 164 000

4. Rozliczenie amortyzacji przypadającej na część sfinansowaną z dotacji za okres od lipca 2006 do czerwca 2007 r.:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 4 098,87

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 4 098,87

5. Amortyzacja za lipiec 2007 r.:

Wn „Amortyzacja” 1 762,50

Ma „Umorzenie środków trwałych” 1 762,50

6. Rozliczenie dotacji za lipiec 2007 r.:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 341,57

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 341,57

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W sprawozdaniu finansowym na koniec 2007 r. operacje związane z otrzymaniem i rozliczeniem dotacji należy wykazać następująco:

l w pasywach bilansu w pozycji B.IV.2 „Inne rozliczenia międzyokresowe” - saldo Ma konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” w podziale na:

- krótkoterminowe - część rozliczana w ciągu 12 miesięcy od 31 grudnia 2007 r.,

- długoterminowe - część rozliczana po 1 stycznia 2009 r.

l w rachunku zysków i strat w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” - dotacje (wariant kalkulacyjny G.II lub wariant porównawczy D.II) w kwocie rozliczenia dotacji zaksięgowanej na koncie „Pozostałe przychody operacyjne”.

Przy ustalaniu kwoty podatku dochodowego trzeba pamiętać, że w przypadku niezaliczenia dotacji do przychodów podatkowych kwota amortyzacji w części sfinansowanej dotacją nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów podatkowych.


Podstawa prawna:
- art. 41 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540


Teresa Fołta

biegły rewident

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości
Wideoszkolenie: JPK_VAT w nowej formie149.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama