REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wykazać w księgach otrzymanie, przepadek oraz zwrot wadium

Małgorzata Kawczyńska

REKLAMA

Spółka rozpisała przetarg na roboty budowlano-montażowe. Wszyscy uczestnicy wpłacili wadium. W wyniku przetargu wyłoniony został zwycięzca, który jednak nie podpisał umowy o roboty w wyznaczonym terminie, w związku z czym wniesione przez niego wadium przepadło. Niedoszły kontrahent złożył skargę do sądu. Jak wykazać w księgach otrzymanie wadium, jego przepadek oraz ewentualny zwrot?


RADA


Wpłaty i zwroty otrzymanego wadium ujmuje się na koncie „Pozostałe rozrachunki” w korespondencji z kontem „Rachunek bankowy”. Otrzymane wadium, które w efekcie uległo przepadkowi, w spółce rozpisującej przetarg ewidencjonuje się na koncie „Pozostałe przychody operacyjne”, natomiast w spółce biorącej udział w przetargu - na koncie „Pozostałe koszty operacyjne”. Jeżeli na skutek wyroku sądowego organizator przetargu będzie zobowiązany do zwrotu wadium, należy jego wartość przeksięgować w ciężar „Pozostałych kosztów operacyjnych”.


UZASADNIENIE


Wadium jest to określona suma pieniędzy składana na poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy. Wadium wpłacane jest zazwyczaj przy przetargach na rzecz organu organizującego przetarg, gdy oferent składa swoją propozycję cenową.


Instytucja wadium została uregulowana w art. 704 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że w warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium). Jeżeli uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator aukcji albo przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.


W pozostałych wypadkach zapłacone wadium należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia umowy, uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody.


Ewidencja w księgach rachunkowych


Do ewidencji rozrachunków z tytułu wpłaconego i otrzymywanego wadium służy konto „Pozostałe rozrachunki”. Konto to wykazuje saldo do chwili rozliczenia wadium. Jeżeli spółka wpłacająca wadium wygra przetarg, wówczas przekazana kwota może zostać zaliczona na poczet przyszłej zapłaty i przeniesiona na konto „Rozrachunki z dostawcami”.

U organizatora następuje przeniesienie na konto „Rozrachunki z odbiorcami”.

Jeśli mimo wygranego przetargu spółka wycofa się z umowy, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz spółki rozpisującej przetarg. W takiej sytuacji organizator przetargu uzyskuje przychód, który wykazuje na koncie „Pozostałe przychody operacyjne”, a niedoszły kontrahent ponosi koszt wykazywany na koncie „Pozostałe koszty operacyjne”.


UWAGA!

Utracone wadium stanowi koszt uzyskania przychodu, jeżeli odstąpienie od zawarcia umowy miało gospodarcze uzasadnienie.


Jeśli zwycięzca przetargu, który wycofał się z umowy, w związku z utratą wadium złoży skargę do sądu, a wyrok sądowy będzie niekorzystny dla organizatora przetargu i nastąpi zwrot wadium, wówczas pod datą uprawomocnienia się wyroku sądowego w księgach organizatora powinno nastąpić przeksięgowanie wadium na konto „Pozostałe koszty operacyjne” w korespondencji z kontem „Pozostałe rozrachunki”.


Ewidencja w spółce rozpisującej przetarg

1. Otrzymanie wadium:

Wn „Rachunek bankowy”

Ma „Pozostałe rozrachunki”

2. Zwrot wadium oferentom:

Wn „Pozostałe rozrachunki”

Ma „Rachunek bankowy”

3. Przepadek wadium na rzecz organizatora przetargu:

Wn „Pozostałe rozrachunki”

Ma „Pozostałe przychody operacyjne”


Ewidencja w spółce przystępującej do przetargu

1. Wpłata wadium:

Wn „Pozostałe rozrachunki”

Ma „Rachunek bankowy”

2. Zwrot wadium:

Wn „Rachunek bankowy”

Ma „Pozostałe rozrachunki”

3. Przepadek wadium na rzecz organizatora przetargu:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne”

Ma „Pozostałe rozrachunki”


Przykład 1

Spółka X ogłosiła przetarg publiczny na wybudowanie obiektu sportowego. Spółki Y i Z złożyły ofertę cenową i wpłaciły wymagane wadium w kwocie 100 000 zł. Przetarg wygrała spółka Y, jednak odmówiła podpisania umowy, ponieważ podała zbyt niską cenę ofertową. Wynikało to z faktu, że przyjęto zbyt niskie koszty pracy i ceny materiałów, które wzrosły w okresie między złożeniem oferty a podpisaniem umowy.

Po ponownej kalkulacji okazało się, że spółka, realizując tę umowę, poniosłaby stratę znacznie większą niż kwota utraconego wadium. Z ekonomicznego punktu widzenia decyzja o odmowie podpisania umowy była więc całkowicie zasadna i uchroniła spółkę przed znacznie większymi stratami, niż utrata wadium. W związku z odmową podpisania umowy wadium wpłacone przez spółkę Y uległo przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.


Ewidencja księgowa - spółka X

1. Otrzymanie wadium od spółki Y - 100 000 zł:

Wn „Rachunek bankowy” 100 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 100 000

- w analityce „Wadium - spółka Y”

2. Otrzymanie wadium od spółki Z - 100 000 zł:

Wn „Rachunek bankowy” 100 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 100 000

- w analityce „Wadium - spółka Z”

3. Zwrot wadium spółce Z:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 100 000

Ma „Rachunek bankowy” 100 000

4. Przepadek wadium wpłaconego przez spółkę Y na rzecz organizatora przetargu:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 100 000

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 100 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa - spółka Y

1. Wpłata wadium spółce X:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 100 000

Ma „Rachunek bankowy” 100 000

2. Przepadek wadium wpłaconego przez spółkę Y na rzecz organizatora przetargu:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 100 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 100 000

Spółka Y ma prawo uznać kwotę utraconego wadium za koszt uzyskania przychodu, ponieważ rezygnacja z podpisania kontraktu miała ekonomiczne uzasadnienie.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 2

Spółka X wpłaciła wadium w kwocie 1 220 000 zł na zakup od syndyka masy upadłościowej ruchomości. Firma złożyła ofertę i wygrała przetarg. Syndyk zaliczył kwotę wpłaconego wadium na poczet należności i wystawił fakturę zaliczkową.


Ewidencja w księgach spółki reprezentowanej przez syndyka

1. Wpłata wadium przez spółkę X - 1 220 000 zł:

Wn „Rachunek bankowy” 1 220 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 1 220 000

2. Wygrana w przetargu spółki X - zaliczenie kwoty wpłaconego wadium na poczet należności z tytułu wygranego przetargu:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 1 220 000

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 1 220 000

- w analityce „Zaliczki otrzymane od odbiorców”

3. Wystawienie faktury zaliczkowej:

wartość netto - 1 000 000 zł

VAT - 220 000 zł

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 1 220 000

- w analityce „Zaliczki otrzymane od odbiorców”

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 1 000 000

- w analityce „Środki otrzymane od kontrahentów na poczet przyszłych świadczeń”

Ma „VAT należny” 220 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja w księgach spółki X - zwycięzcy przetargu

1. Wpłata wadium przez spółkę X - 1 220 000 zł:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 1 220 000

Ma „Rachunek bankowy” 1 220 000

2. Wygrana w przetargu spółki X - zaliczenie kwoty wpłaconego wadium na poczet zobowiązania z tytułu wygranego przetargu:

Wn „Rozrachunki z dostawcami” 1 220 000

- w analityce „Zaliczki wpłacone dostawcom”

Ma „Pozostałe rozrachunki” 1 220 000

3. Otrzymanie od syndyka faktury zaliczkowej:

wartość netto - 1 000 000 zł

VAT - 220 000 zł

Wn „Rozliczenie zakupu” 1 000 000

- w analityce „Zaliczki na towary”

Wn „VAT naliczony” 220 000

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 1 220 000

- w analityce „Zaliczki wpłacone dostawcom”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za dokonany przelew.


Podstawa prawna:
- art. 704 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1166

- art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

- art. 41 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540


Małgorzata Kawczyńska

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2005

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  W pierwszym kwartale 2024 roku poziom inflacji wyniósł 2,8% r/r. Ceny wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług

  W pierwszym kwartale 2024 roku poziom inflacji wyniósł 2,8% r/r. Ceny wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług – z wyjątkiem transportu.

  Rada Fiskalna zacznie obradować w 2026 roku. "Pracujemy nad projektem Rady Fiskalnej. Premier Donald Tusk mówił o tym w expose" - poinformował minister finansów Andrzej Domański

  Rada Fiskalna zacznie obradować w 2026 roku, a projekt jej funkcjonowania zostanie przedstawiony w bieżącym roku - poinformował minister finansów Andrzej Domański. Nowa instytucja rządowa ma składać się z neutralnych członków, którzy będą opiniowali wydatki budżetu państwa.

  Na czym polega prowadzenie dokumentacji pracowniczej? Jak przechowywać akta osobowe pracowników?

  Na czym polega prowadzenie dokumentacji pracowniczej? Jak przechowywać akta osobowe pracowników? Co obejmuje dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy?

  MFiPR: Wpłynęło 27 mld zł płatności z KPO, z pierwszego wniosku

  Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że płatność z pierwszego wniosku, złożonego w grudniu ub.r., dotyczącego środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w wysokości 27 mld zł trafiła dziś do Polski.

  Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenia Filmowców Polskich odniósł się do kwestii "tantiem od internetu"

  Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenia Filmowców Polskich odniósł się do artykułu "Tantiemy od internetu - nadchodzi nowy parapodatek! Przedsiębiorcy są zaniepokojeni", wskazując m.in., że "nazywanie tantiem z internetu dla twórców filmowych nowym parapodatkiem jest zabiegiem absolutnie nieuprawnionym".

  Podatek od nieruchomości od mieszkania na wynajem. Jaka stawka? 33,10 zł czy 1,15 zł za 1 m2?

  Właściciele mieszkań przeznaczonych na wynajem nie mają pewności, ile powinien wynosić podatek od nieruchomości od takiego mieszkania. To bardzo ważna kwestia, bo mówimy o dwóch stawkach, które mogą mieć zastosowanie. W większości gmin, pierwsza taka stawka wynosi obecnie 33,10 zł za 1 metr kwadratowy, a druga - 1,15 zł za 1 metr kwadratowy. Różnica jest zatem ogromna. Dlaczego podatek od nieruchomości w kontekście wynajmu mieszkań jest problematyczny?

  KSeF od 2025 roku? Będzie można wystawić normalną fakturę i dopiero potem wysłać do KSeF. prof. Modzelewski: podstawowy błąd naprawiony, reszta absurdów pozostała

  Autorzy projektu nowelizacji przepisów, które miały z dniem 1 lipca br. narzucić podatnikom VAT obowiązek wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych w KSeF, nieco przejrzeli na oczy i dostrzegli podstawowy błąd swojej koncepcji – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. 

  "DGP": Urzędy skarbowe nie nałożyły dotąd na żadne przedsiębiorstwo kary za nieprzesłanie adresu strony internetowej ze strategią podatkową

  Urzędy skarbowe nie nałożyły dotąd na żadne przedsiębiorstwo kary za nieprzesłanie adresu strony internetowej ze strategią podatkową - poinformował "DGP" resort finansów, pisze w poniedziałkowym wydaniu gazeta, która pyta, czy wszyscy tak dobrze wypełniają ten obowiązek, czy nikt tego nie sprawdza.

  ZUS wstrzymał zasiłki chorobowe na kwotę ponad 29 mln złotych. Polacy wciąż oszukują

  Polacy wciąż oszukują. W ubiegłym roku ZUS wstrzymał zasiłki chorobowe na kwotę ponad 29 mln złotych. ZUS coraz częściej kontroluje zwolnienia lekarskie.

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  REKLAMA