Kategorie

Jak wykazać w księgach środki trwałe przeznaczone do sprzedaży

Gyöngyvér Takáts
W przyszłym miesiącu - zgodnie z decyzją zarządu - kupujemy nowe urządzenie poligraficzne. Dotychczas używane urządzenie jest prawie nowe, ponieważ kupiliśmy je niecałe trzy lata temu. Jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Zarząd zdecydował jednak kupić nowocześniejsze, a stare sprzedać. Jak musimy to wykazać w księgach?

 


rada

 


Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży powinny być wykazane odrębnie. Nie wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy o rachunkowości, które nie odnoszą się do tej sytuacji. W rozumieniu MSSF nr 5 - „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana” aktywa przeznaczone do sprzedaży powinny być wykazane odrębnie i wycenione według wartości bilansowej lub wartości godziwej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.


uzasadnienie


W myśl ustawy o rachunkowości po ujęciu początkowym środki trwałe podlegają wycenie:

- z tytułu ewentualnej utraty wartości,

- z powodu likwidacji,

- w wyniku modernizacji.


Z przepisów ustawy nie wynika, co należy zrobić, gdy wymiana środka trwałego nie następuje w wyniku zestarzenia się starego środka trwałego, a okres jego ekonomicznej użyteczności jeszcze trwa. Na to pytanie szczegółową odpowiedź znajdziemy w MSSF nr 5 - „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”. MSSF nr 5 wprowadza nową kategorię klasyfikacji aktywów: aktywa przeznaczone do sprzedaży. Wymóg nowej klasyfikacji wynika z tego, że wartość bilansowa będzie odzyskana w efekcie sprzedaży środka trwałego, a nie poprzez jego dalsze wykorzystanie. Taki zapis w księgach rachunkowych gwarantuje, że będą one rzetelnie odzwierciedlać rzeczywisty stan majątku jednostki.


Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy środek trwały jest przeznaczony do natychmiastowej sprzedaży w jego bieżącym stanie, z uwzględnieniem jedynie normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków sprzedaży. Decyzja o sprzedaży powinna być odpowiednio udokumentowana. Dokumentem potwierdzającym przeznaczenie środka do sprzedaży może być np. decyzja zarządu.


Środek trwały, którego jednostka nie zamierza dalej użytkować, ale chce go przeznaczyć do sprzedaży, w księgach rachunkowych musi być wykazany na odrębnym koncie „Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży”.
Jest to konto syntetyczne.


Zgodnie z MSSF nr 5 środek trwały przeznaczony do sprzedaży wycenia się według zasady ostrożnej wyceny: według wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o ewentualne koszty zbycia - w zależności od tego, która z nich jest niższa.


Wartość bilansową stanowi wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe umorzenie i ewentualne dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.


Za wartość godziwą
można uznać cenę rynkową takiego samego lub podobnego środka trwałego. Jeżeli przewidywana cena sprzedaży, tj. cena rynkowa, jest niższa od ceny bilansowej, należy dokonać odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości.


Wycena w wartości godziwej oznacza wystąpienie utraty wartości. Z tytułu utraty wartości na dzień przeznaczenia do sprzedaży środka trwałego należy dokonać odpisu aktualizującego. Odpis ten podlega odwróceniu, jeżeli przy realizacji sprzedaży okaże się, że rzeczywista cena sprzedaży jest wyższa niż wartość, według której środek został przeznaczony do sprzedaży. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży wykazuje się w bilansie w wartości netto.


Zysk na sprzedaży środka trwałego oznacza sprzedaż powyżej wartości bilansowej, a strata - poniżej tej wartości.


UWAGA!

Jeżeli środek trwały został przeznaczony do sprzedaży, jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych.


Jeśli decyzja o sprzedaży posiadanego środka trwałego zostaje podjęta przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, jednostka powinna ujawnić to w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.


Przykład

Zarząd spółki podjął decyzję o sprzedaży maszyny poligraficznej i zakupie nowej. Decyzję uzasadnia szybki rozwój spółki, z powodu którego przewiduje się rozszerzenie działalności na dużo większą skalę (stare urządzenie nie spełniłoby oczekiwań).

Wariant 1

Wartość początkowa starego urządzenia - 25 000 zł.

Dotychczasowe umorzenie - 10 000 zł.

Wartość nowego urządzenia - 32 000 zł.

Cena rynkowa podobnego urządzenia wynosi 17 000 zł - ewidencja nastąpi według wartości bilansowej, ponieważ ta wartość jest niższa.

Urządzenie zostało sprzedane za 16 000 zł.

1. Decyzja o sprzedaży starego urządzenia:

a) przeksięgowanie dotychczasowego umorzenia

Wn „Umorzenie” 10 000

Ma „Środki trwałe” 10 000

- w analityce „Urządzenie poligraficzne - stare”

b) przeniesienie do środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży

Wn „Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży” 15 000

Ma „Środki trwałe” 15 000

- w analityce „Urządzenie poligraficzne - stare”

2. Zakup nowego środka trwałego:

Wn „Środki trwałe” 32 000

- w analityce „Urządzenie poligraficzne - nowe”

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 32 000

3. Sprzedaż starego urządzenia:

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 16 000

Ma „Przychody ze sprzedaży środków trwałych” 16 000

4. Wyksięgowanie sprzedanego środka trwałego:

Wn „Koszt własny sprzedanego środka trwałego” 15 000

Ma „Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży” 15 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
Wariant II

Wartość początkowa starego urządzenia - 25 000 zł.

Dotychczasowe umorzenie - 10 000 zł.

Wartość nowego urządzenia - 32 000 zł.

Cena rynkowa podobnego urządzenia wynosi 14 000 zł - ewidencja nastąpi według wartości rynkowej, ponieważ ta wartość jest niższa.

Urządzenie zostało sprzedane za 16 000 zł.

1. Decyzja o sprzedaży starego urządzenia - przeksięgowanie dotychczasowego umorzenia:

Wn „Umorzenie” 10 000

Ma„Środki trwałe” 10 000

- w analityce „Urządzenie poligraficzne - stare”

2. Ewidencja środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży:

a) przeniesienie do środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży

Wn „Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży” 15 000

Ma „Środki trwałe” 15 000

- w analityce „Urządzenie poligraficzne - stare”

b) dokonanie odpisu aktualizującego

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 1 000

Ma „Odpisy aktualizujące” 1 000

- w analityce „Urządzenie poligraficzne”

3. Zakup nowego środka trwałego:

Wn „Środki trwałe” 32 000

- w analityce „Urządzenie poligraficzne - nowe”

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 32 000

4. Sprzedaż starego urządzenia:

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 16 000

Ma „Przychody ze sprzedaży środków trwałych” 16 000

5. Odwrócenie odpisu aktualizującego:

Wn „Odpisy aktualizujące” 1 000

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 1 000

- w analityce „Urządzenie poligraficzne”

6. Wyksięgowanie sprzedanego środka trwałego:

Wn „Koszt własny sprzedanego środka trwałego” 15 000

Ma „Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży” 15 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:
- § 2-25 MSSF nr 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”


Gyöngyvér Takáts

ekspert ds. rachunkowości, pracownik redakcji

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).