| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak ująć w księgach rachunkowych uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

Jak ująć w księgach rachunkowych uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

W 2007 r. wpłacam zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej, w wysokości 1/12 podatku należnego za 2006 r. Wpłacone zaliczki odnoszę na konto „Podatek dochodowy”. Na koniec roku zaksięguję podatek wynikający z deklaracji rocznej CIT-8. Czy robię to poprawnie?

Jakie wartości powinno wykazywać konto „Podatek dochodowy” w ciągu roku? Czy powinna to być wartość zaliczek odprowadzanych do urzędu skarbowego?


rada


Wybór formy naliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy nie ma wpływu na sposób ujmowania rozliczeń podatkowych w księgach rachunkowych. Należny urzędowi skarbowemu podatek dochodowy ujmuje się na kontach: Wn „Podatek dochodowy”, Ma „Zobowiązania publicznoprawne”, natomiast zapłatę podatku: Wn „Zobowiązania publicznoprawne”, Ma „Rachunek bankowy”. Jeżeli spółka nie nalicza różnic przejściowych z tytułu podatku odroczonego, to konto „Podatek dochodowy” w ciągu roku obrotowego powinno wykazywać saldo Wn wyrażające wartość podatku należnego urzędowi skarbowemu.


uzasadnienie


Według przepisów podatkowych spółki są obowiązane wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Istnieje jednak możliwość - po spełnieniu odpowiednich warunków - wpłacania zaliczek miesięcznych w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie mogą wpłacać zaliczek w uproszczonej formie.


Podatnicy decydujący się na uproszczoną formę wpłacania zaliczek obowiązani są do:

- pisemnego powiadomienia o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę,

- wpłacania zaliczek w terminach takich samych jak podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego według zasad ogólnych,

- stosowania tej formy wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,

- rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27 ustawy.


Przykład

Spółka z o.o. Alfa wykazała w deklaracji CIT-8 za 2006 r. następujące dane:

1. Przychody podlegające opodatkowaniu - 1 000 000 zł

2. Koszty uzyskania przychodu - 700 000 zł

3. Dochód do opodatkowania - 300 000 zł

4. Podatek dochodowy za 2006 r. (19%) - 57 000 zł

10 lutego 2007 r. spółka Alfa złożyła do naczelnika urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, tym samym zobowiązała się do wpłacania do urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych w wysokości 1/12 podatku należnego za 2006 r.

Założenia na 2007 r.

Wyliczenie miesięcznego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Podatek należny za 2006 r. - 57 000 zł

57 000 zł : 12 = 4750 zł

Wysokość miesięcznych zaliczek za okres od stycznia do grudnia wynosi 4750 zł.

Dane z deklaracji rocznej CIT-8 za 2007 r.

1. Przychody podlegające opodatkowaniu - 1 520 000 zł

2. Koszty uzyskania przychodu - 800 000 zł

3. Dochód do opodatkowania - 720 000 zł

4. Podatek dochodowy za 2007 r. (19%) - 136 800 zł

5. Wpłacone w ciągu 2007 r. zaliczki - 57 000 zł (12 × 4750 zł)

6. Różnica między podatkiem należnym a wpłaconymi zaliczkami - 79 800 zł

Ewidencja księgowa w ciągu roku obrotowego 2007

1. Zarachowania zaliczek miesięcznych za każdy z miesięcy od stycznia do grudnia:

4750 zł × 12 = 57 000 zł

Wn „Podatek dochodowy” 57 000

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 57 000

- w analityce „Zobowiązania z tytułu PDOP”

2. Zapłaty zaliczek miesięcznych:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 57 000

- w analityce „Zobowiązania z tytułu PDOP”

Ma „Rachunek bankowy” 57 000

Ewidencja księgowa na dzień bilansowy 2007 r.

3. Księgowanie podatku dochodowego na podstawie deklaracji rocznej CIT-8:

Wn „Podatek dochodowy” 79 800

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 79 800

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Założenia na 2008 r.

Wyliczenie miesięcznego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Podatek należny za 2007 r. - 136 800 zł

136 800 zł : 12 = 11 400 zł

Wysokość miesięcznych zaliczek za okres od stycznia do grudnia wynosi 11 400 zł.

Dane z deklaracji rocznej CIT-8 za 2008 r.:

1. Przychody podlegające opodatkowaniu - 500 000 zł

2. Koszty uzyskania przychodu - 150 000 zł

3. Dochód do opodatkowania - 350 000 zł

4. Podatek dochodowy za 2008 r. (19%) - 66 500 zł

5. Wpłacone w ciągu 2008 r. zaliczki - 136 800 zł (12 × 11 400 zł)

6. Różnica między podatkiem należnym a wpłaconymi zaliczkami - 70 300 zł

Ewidencja księgowa w ciągu roku obrotowego 2008

1. Zapłata podatku dochodowego za rok 2007:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 79 800

- w analityce „Zobowiązania z tytułu PDOP”

Ma „Rachunek bankowy” 79 800

2. Zarachowania zaliczek miesięcznych za każdy z miesięcy od stycznia do grudnia:

11 400 zł × 12 = 136 800 zł

Wn „Podatek dochodowy” 136 800

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 136 800

- w analityce „Zobowiązania z tytułu PDOP”

3. Zapłaty zaliczek miesięcznych:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 136 800

- w analityce „Zobowiązania z tytułu PDOP”

Ma „Rachunek bankowy” 136 800

Ewidencja księgowa na dzień bilansowy 2008 r.

4. Księgowanie podatku dochodowego na podstawie deklaracji rocznej CIT-8:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 70 300

- w analityce „Zobowiązania z tytułu PDOP”

Ma„Podatek dochodowy” 70 300

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Saldo konta „Podatek dochodowy” wykazuje na koniec roku wartość podatku wynikającego z rocznego rozliczenia.


Wybór uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych skutkuje uproszczeniem naliczania podatku w poszczególnych miesiącach. Uproszczenie to nie ma jednak wpływu na sposób ujęcia zaliczek w księgach rachunkowych.


Podstawa prawna:
- art. 37 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- art. 25 ust. 1, 6 i 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847


Anna Dyczkowska

księgowa z licencją MF

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości
INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Smolińska-Wiśnioch

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »