| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak ująć w księgach rachunkowych uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

Jak ująć w księgach rachunkowych uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

W 2007 r. wpłacam zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej, w wysokości 1/12 podatku należnego za 2006 r. Wpłacone zaliczki odnoszę na konto „Podatek dochodowy”. Na koniec roku zaksięguję podatek wynikający z deklaracji rocznej CIT-8. Czy robię to poprawnie?

Jakie wartości powinno wykazywać konto „Podatek dochodowy” w ciągu roku? Czy powinna to być wartość zaliczek odprowadzanych do urzędu skarbowego?


rada


Wybór formy naliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy nie ma wpływu na sposób ujmowania rozliczeń podatkowych w księgach rachunkowych. Należny urzędowi skarbowemu podatek dochodowy ujmuje się na kontach: Wn „Podatek dochodowy”, Ma „Zobowiązania publicznoprawne”, natomiast zapłatę podatku: Wn „Zobowiązania publicznoprawne”, Ma „Rachunek bankowy”. Jeżeli spółka nie nalicza różnic przejściowych z tytułu podatku odroczonego, to konto „Podatek dochodowy” w ciągu roku obrotowego powinno wykazywać saldo Wn wyrażające wartość podatku należnego urzędowi skarbowemu.


uzasadnienie


Według przepisów podatkowych spółki są obowiązane wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Istnieje jednak możliwość - po spełnieniu odpowiednich warunków - wpłacania zaliczek miesięcznych w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie mogą wpłacać zaliczek w uproszczonej formie.


Podatnicy decydujący się na uproszczoną formę wpłacania zaliczek obowiązani są do:

- pisemnego powiadomienia o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę,

- wpłacania zaliczek w terminach takich samych jak podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego według zasad ogólnych,

- stosowania tej formy wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,

- rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27 ustawy.


Przykład

Spółka z o.o. Alfa wykazała w deklaracji CIT-8 za 2006 r. następujące dane:

1. Przychody podlegające opodatkowaniu - 1 000 000 zł

2. Koszty uzyskania przychodu - 700 000 zł

3. Dochód do opodatkowania - 300 000 zł

4. Podatek dochodowy za 2006 r. (19%) - 57 000 zł

10 lutego 2007 r. spółka Alfa złożyła do naczelnika urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, tym samym zobowiązała się do wpłacania do urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych w wysokości 1/12 podatku należnego za 2006 r.

Założenia na 2007 r.

Wyliczenie miesięcznego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Podatek należny za 2006 r. - 57 000 zł

57 000 zł : 12 = 4750 zł

Wysokość miesięcznych zaliczek za okres od stycznia do grudnia wynosi 4750 zł.

Dane z deklaracji rocznej CIT-8 za 2007 r.

1. Przychody podlegające opodatkowaniu - 1 520 000 zł

2. Koszty uzyskania przychodu - 800 000 zł

3. Dochód do opodatkowania - 720 000 zł

4. Podatek dochodowy za 2007 r. (19%) - 136 800 zł

5. Wpłacone w ciągu 2007 r. zaliczki - 57 000 zł (12 × 4750 zł)

6. Różnica między podatkiem należnym a wpłaconymi zaliczkami - 79 800 zł

Ewidencja księgowa w ciągu roku obrotowego 2007

1. Zarachowania zaliczek miesięcznych za każdy z miesięcy od stycznia do grudnia:

4750 zł × 12 = 57 000 zł

Wn „Podatek dochodowy” 57 000

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 57 000

- w analityce „Zobowiązania z tytułu PDOP”

2. Zapłaty zaliczek miesięcznych:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 57 000

- w analityce „Zobowiązania z tytułu PDOP”

Ma „Rachunek bankowy” 57 000

Ewidencja księgowa na dzień bilansowy 2007 r.

3. Księgowanie podatku dochodowego na podstawie deklaracji rocznej CIT-8:

Wn „Podatek dochodowy” 79 800

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 79 800

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Założenia na 2008 r.

Wyliczenie miesięcznego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Podatek należny za 2007 r. - 136 800 zł

136 800 zł : 12 = 11 400 zł

Wysokość miesięcznych zaliczek za okres od stycznia do grudnia wynosi 11 400 zł.

Dane z deklaracji rocznej CIT-8 za 2008 r.:

1. Przychody podlegające opodatkowaniu - 500 000 zł

2. Koszty uzyskania przychodu - 150 000 zł

3. Dochód do opodatkowania - 350 000 zł

4. Podatek dochodowy za 2008 r. (19%) - 66 500 zł

5. Wpłacone w ciągu 2008 r. zaliczki - 136 800 zł (12 × 11 400 zł)

6. Różnica między podatkiem należnym a wpłaconymi zaliczkami - 70 300 zł

Ewidencja księgowa w ciągu roku obrotowego 2008

1. Zapłata podatku dochodowego za rok 2007:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 79 800

- w analityce „Zobowiązania z tytułu PDOP”

Ma „Rachunek bankowy” 79 800

2. Zarachowania zaliczek miesięcznych za każdy z miesięcy od stycznia do grudnia:

11 400 zł × 12 = 136 800 zł

Wn „Podatek dochodowy” 136 800

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 136 800

- w analityce „Zobowiązania z tytułu PDOP”

3. Zapłaty zaliczek miesięcznych:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 136 800

- w analityce „Zobowiązania z tytułu PDOP”

Ma „Rachunek bankowy” 136 800

Ewidencja księgowa na dzień bilansowy 2008 r.

4. Księgowanie podatku dochodowego na podstawie deklaracji rocznej CIT-8:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 70 300

- w analityce „Zobowiązania z tytułu PDOP”

Ma„Podatek dochodowy” 70 300

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Saldo konta „Podatek dochodowy” wykazuje na koniec roku wartość podatku wynikającego z rocznego rozliczenia.


Wybór uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych skutkuje uproszczeniem naliczania podatku w poszczególnych miesiącach. Uproszczenie to nie ma jednak wpływu na sposób ujęcia zaliczek w księgach rachunkowych.


Podstawa prawna:
- art. 37 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- art. 25 ust. 1, 6 i 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847


Anna Dyczkowska

księgowa z licencją MF

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK