REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć niezrealizowane różnice kursowe oraz różnice powstałe w wyniku kompensaty

REKLAMA

Na koniec roku bilansowego dokonuję rozliczenia różnic kursowych dotyczących transakcji kupna i sprzedaży - ale tylko niezrealizowanych (zrealizowane, czyli zapłacone, są rozliczane na bieżąco). Czy różnice te stanowią koszt i przychód podatkowy (do 2004 r. i od 2005 r.)? Jeżeli nie stanowią kosztu podatkowego (i przychodu) - to jak prawidłowo ujmować zapisy w księgach?
Ta sama sprawa dotyczy kompensat w ciągu roku podatkowego. Czytałem, że od 2005 r., w przypadku gdy różnica kursowa z kompensaty stanowi koszt, to nie jest kosztem podatkowym. Czy tak jest i czy ta zasada dotyczy również różnicy kursowej stanowiącej przychód?
Przepisy, zarówno bilansowe, jak i podatkowe, związane z ustaleniem różnic kursowych nie uległy zmianie w 2005 r. Dokonując na dzień bilansowy wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, należy niezapłacone różnice ująć jako niezrealizowane różnice kursowe. Niezrealizowane różnice kursowe nie mają wpływu ani na przychody, ani na koszty podatkowe.
Natomiast w sytuacji gdy rozliczenia pomiędzy kontrahentami nastąpią na zasadach kompensaty, nie powstaną różnice kursowe, które miałyby wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – pogląd taki jest oparty na stanowisku Ministerstwa Finansów, jednak kwestia ta jest kontrowersyjna.
Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu ogłaszanych przez NBP. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia uzyskania przychodu (art. 12 ust. 3 updop).
WAŻNE!
Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez NBP z dnia poniesienia kosztu.
Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia zarachowania kosztów.
Różnice kursowe mogące mieć wpływ na przychody lub koszty podatkowe ustalane są w chwili realizacji, zapłaty zobowiązania (tj. w dniu otrzymania środków pieniężnych). Również Ministerstwo Finansów zaprezentowało takie stanowisko – por. pismo MF z 1 lipca 1996 r. (nr PO 4/MS-722-354/96): (…) Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że uznanie różnic kursowych za koszt uzyskania może nastąpić dopiero z dniem zapłaty poniesionych kosztów. W tej sytuacji powołanie przez Izbę przepisu art. 15 ust. 4 ustawy w części dotyczącej zarachowanych kosztów jako podstawy do uznania za koszt uzyskania przychodów różnic kursowych ustalonych na dzień bilansowy od niezapłaconych zobowiązań w walutach obcych – jest nietrafne. Gdyby bowiem ustawodawca miał na myśli, że kosztami uzyskania przychodów są także statystyczne różnice kursowe, to dałby temu wyraz – podobnie jak w art. 15 ust. 1 – w tym przepisie. W tej sytuacji nie można podzielić poglądu Izby, że ustalone na dzień bilansowy różnice kursowe – jako koszty zarachowane – są kosztem uzyskania przychodów tego roku podatkowego, w którym zostały zarachowane, mimo że nie zostały zrealizowane.
Z kolei na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych. Składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
WAŻNE!
Dla celów bilansowych istnieje obowiązek ustalenia różnic kursowych (niezrealizowanych) na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Różnice te nie staną się różnicami kursowymi według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ich rozliczenie nastąpi dopiero w dniu realizacji – zapłaty).
Na przełomie lat 2004 i 2005 nie było zmian w tym zakresie. Tak więc zarówno w 2004 r., jak i w roku bieżącym należy ustalić różnice kursowe dla celów podatkowych według zasady kasowej (czyli z dnia poniesienia), a sporządzając sprawozdanie finansowe – ustalić dla celów bilansowych różnice kursowe według zasady memoriału (czyli wykazać niezrealizowane różnice kursowe).
W księgach rachunkowych zarówno niezrealizowane, jak i zrealizowane różnice kursowe ujmuje się odpowiednio jako przychody i koszty finansowe (ustawa o rachunkowości nie wymaga korygowania przychodów lub kosztów – jak to ma miejsce w przepisach podatkowych).
Natomiast przechodząc do drugiego pytania, należy podkreślić, iż w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawarto wyłączenia różnic kursowych powstałych w wyniku kompensaty z kosztów uzyskania przychodu. Jednakże od jakiegoś czasu zmianie uległy interpretacje organów skarbowych w tym zakresie. Przypuszczamy zatem, iż przeczytał Pan odpowiedź zgodną z ostatnio prezentowanym stanowiskiem MF w tej kwestii. Stanowisko to jest oparte na założeniu, iż różnice kursowe wpływają na podstawę opodatkowania jedynie w przypadku dokonania zapłaty w pieniądzu – zatem różnice kursowe powstałe w wyniku kompensaty zobowiązań nie wpływają na ustalenie podstawy opodatkowania. Takie stanowisko wyraziło Ministerstwo Finansów w piśmie z 19 grudnia 2002 r. (nr PB 4/KGK-8214-2292-335/02) oraz w odpowiedzi na interpelację poselską z 16 kwietnia 2004 r. W interpretacji Ministerstwo podkreśliło, iż z wymienionych już przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 3 i art. 15 ust. 1) wynika, że (...) różnice kursowe powstają jedynie w przypadku płatności dokonywanych drogą faktycznych transferów pieniężnych za pośrednictwem banku i nie powstają przy umownych kompensatach o charakterze stałym. Tak więc obecnie organy podatkowe zajmują stanowisko, zgodnie z którym kompensata, jako iż w jej wyniku nie dochodzi do efektywnej zapłaty, nie daje podstawy do ustalania różnic kursowych.
Zagrożenia
Zatem mimo że kompensata jest formą regulowania wzajemnych zobowiązań i należności, to nie można uznać, iż jest ona związana z finansowymi operacjami, skutkującymi – w kasowym ujęciu – utratą lub wzrostem wartości waluty. Kompensacyjna forma realizacji zobowiązań nie powoduje więc powstania różnic w przychodach uzyskanych i kosztach poniesionych. Różnice kursowe powstałe pomiędzy dniem powstania kosztu (przychodu) a dniem kompensaty zobowiązania (należności), jako niezrealizowane, mogą zostać uwzględnione jedynie w bilansowym rachunku podatnika. Jednakże jest to jedna z dwóch możliwych interpretacji. Do podatnika należy niełatwa decyzja, czy naliczać różnice kursowe przy kompensacie, czy nie.
Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 16 kwietnia 2004 r. powoduje ujednolicenie stanowisk organów skarbowych w tej kwestii. W dotychczasowej praktyce stanowiska te były sprzeczne ze sobą. Nie jest jednak wykluczone, iż sprzeczności tych nadal nie zabraknie. Również Ministerstwo Finansów dokonywało odmiennej interpretacji. Przykładowo w piśmie z 7 czerwca 1995 r. (nr PO 4/BA-722-341/95) MF stwierdziło: (…) W wyniku potrącenia uregulowanego w art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego dochodzi do umorzenia dwóch wzajemnych wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. Następująca w ten sposób kompensacja zwalnia strony od obowiązku świadczenia przez wzajemne zwolnienie z obowiązku. Potrącenie jest jedną z form likwidacji istniejącego stosunku prawnego i w związku z tym ustalenie ewentualnych różnic kursowych następuje przez porównanie kursów walut z dnia ich zarachowania i z dnia zapłaty – w tym konkretnym przypadku z dnia dokonania potrącenia – w sposób przytoczony powyżej.
Zatem mimo iż w ustawie nie zawarto odniesienia do różnic kursowych powstałych w wyniku kompensaty, to biorąc pod uwagę ostatnio prezentowane stanowisko Ministerstwa Finansów, nie należy ustalać różnic kursowych. Ewentualnie warte rozważenia będzie wystąpienie do urzędu skarbowego o interpretację przepisów prawa podatkowego. Jednakże należy spodziewać się odpowiedzi zgodnej z odpowiedzią na interpelację z 16 kwietnia 2004 r.
•   art. 12, art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684
•   art. 30 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 66
Marta Balcer
prawnik
Piotr Rybicki
ekonomista


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  50 tys. USD za 1 bitcoina w styczniu 2024 roku? To możliwe, i to może nie być koniec wzrostów

  Wielu analityków rynkowych prognozuje, że cena bitcoina może osiągnąć poziom 50 tys. dolarów do stycznia 2024 roku. Ale ma to być tylko początek dużych wzrostów. Obecny spadek kursu tej kryptowaluty nie zmienia przewidywań, że przed bitcoinem otwiera się nowy rozdział życia. Przełom ma nastąpić w styczniu przyszłego roku i wówczas cyfrowa waluta będzie jeszcze bardziej zyskiwała na wartości.

  Tabela kursów średnich NBP z 11 grudnia 2023 roku - nr 239/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 11 grudnia 2023 roku - nr 239/A/NBP/2023. Kurs euro to 4,3366 zł.

  Zerowy VAT na żywność w 2024 roku - skutki dla budżetu

  Obniżenie stawki VAT na żywność do 0 proc. do końca marca 2024 roku zmniejszy wpływy budżetowe o 2 mld 745 mln zł - poinformowano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) załączonych do rozporządzenia.

  KSeF 2023/2024. Nadawanie uprawnień większej liczbie pracowników [Komunikat MF]. Samofakturowanie, biura rachunkowe, JST i jednostki wewnętrzne

  Jak nadawać uprawnienia do KSeF większej liczbie pracowników? Uwierzytelnienie i autoryzacja w KSeF zapewnia podatnikowi pełen zakres uprawnień. Ministerstwo Finansów informuje, że poza podatnikiem w systemie może działać podmiot uprawniony przez tego podatnika, np. biuro rachunkowe lub konkretna osoba fizyczna. Korzyści jakie otrzymuje podatnik po uwierzytelnieniu to możliwość przeglądania, wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. 

  Kiedy 12,5% od najmu?

  Ryczałt z tytułu najmu, od nadwyżki ponad 100 tys. zł przychodu, wynosi 12,5%. Jednak w przypadku osiągania przychodów z wynajmu przez małżonków obowiązuje limit łączny w wysokości 200 tys. zł, czyli dla każdego małżonka po 100 tys. zł. Limity te będą mały zastosowanie także w 2024 roku.

  Szybsze rozliczanie inwestycji i podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych do 200 tys. zł

  Szybsze rozliczanie inwestycji i podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Nowelizacja ma umożliwić przedsiębiorcom szybsze rozliczenie poniesionych wydatków inwestycyjnych. W projekcie proponuje się również podwyższenie do 200 tys. zł limitu odpisów amortyzacyjnych.

  E-faktury będą obowiązkowe w całej Unii Europejskiej. Czy KSeF przygotuje polskich przedsiębiorców?

  E-faktury będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2024 roku państwa członkowskie UE będą mogły nałożyć na podatników obowiązek wystawiania faktu elektronicznych bez konieczności uzyskania decyzji derogacyjnej od KE. Od 2028 roku to rozwiązanie powinno być obligatoryjne w całej Unii Europejskiej, data nie jest jednak potwierdzona. System zaprezentowany przez Komisję Europejską określany jest jako VAT in Digital Age (ViDA). Ma on na celu dostosowanie obecnego systemu rozliczeń VAT do współczesnych wyzwań ery cyfrowej.

  Projekt objaśnień podatku u źródła (WHT) wciąż wzbudza wątpliwości

  Obecny projekt objaśnień jest już kolejnym projektem, który ma definiować zagadnienia podatku WHT i obejmuje przepisy obowiązujące od początku 2022 r. Pierwszy projekt ujrzał światło dzienne w czerwcu 2019 r., jednak nigdy nie wszedł w życie. Nowy projekt objaśnień WHT budzi jednak nowe wątpliwości w zakresie interpretowania i stosowania przepisów w zakresie WHT, co przy jednoczesnym wzroście kontroli wśród podatników w zakresie tego podatku rodzi dodatkowe obawy. 

  Zerowy VAT na żywność w I kwartale 2024 r. Jest rozporządzenie!

  Rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność w I kwartale 2024 r. zostało dzisiaj po południu opublikowane w Dzienniku Ustaw.

  Na co płatnicy WHT muszą uważać składając oświadczenie WH-OSC? Jakie błędy są najczęściej popełniane?

  Ustawa o Polskim Ładzie 1 stycznia 2022 r.  wprowadziła mechanizm pay & refund w rozliczeniach z tytułu podatku u źródła (WHT). Mechanizmem objęte zostały należności z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych, wypłacanych na rzecz jednego podmiotu powiązanego, których łączna kwota przekracza 2 mln zł w roku podatkowym. Co istotne, w odniesieniu do nadwyżki ponad 2 mln zł nie przewidziano możliwości zastosowania zwolnienia z ustawy o CIT ani preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

  REKLAMA