| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Wyłączenia obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyłączenia obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Jednostka dominująca - spółka z o.o. znajduje się w upadłości. Posiada ona 100 proc. udziałów w spółce A, a także 42 proc. udziałów w spółce B. Spółka A w praktyce nie prowadzi działalności - nie osiągnęła przychodów - tylko pewne niewielkie koszty związane z jej funkcjonowaniem. Czy należy sporządzać skonsolidowane sprawozdanie? Czy też można na jakiejś podstawie odstąpić od tego obowiązku?

W zasadzie każda jednostka dominująca (w tym przypadku jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością znajdująca się w upadłości) sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej składającej się z jednostek, w których posiada udziały i akcje. Wynika to z brzmienia art. 55 ustawy z 29 września o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.). W przepisie tym wskazano, co składa się na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a także, na jaki dzień zostaje ono sporządzone.
Od obligatoryjnego sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ustawa o rachunkowości przewiduje jednak liczne wyłączenia. Zostały one określone w art. 56–58 ustawy o rachunkowości. Zaliczamy do nich następujące przypadki:
1. Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, z uwzględnieniem danych jednostek współzależnych niebędących spółkami handlowymi, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków:
1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób,
2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7 500 000 euro,
3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15 000 000 euro (art. 56 ust. 1).
2. Jednostka dominująca, zależna od innej jednostki, mającej siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli:
1) jednostka dominująca wyższego szczebla posiada co najmniej 90 proc. udziałów tej jednostki, a wszyscy pozostali udziałowcy tej jednostki wyrazili zgodę,
2) jednostka dominująca wyższego szczebla obejmie konsolidacją zarówno zależną od niej jednostkę dominującą, jak i wszystkie jednostki zależne od jednostki dominującej zwolnionej ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego (art. 56 ust. 2).
3. Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego także wtedy, gdy wszystkie jednostki od niej zależne wyłącza się z obowiązku objęcia ich konsolidacją na podstawie art. 57 lub art. 58 ustawy o rachunkowości (art. 56 ust. 3).

Czytaj także

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »