Kategorie

W jaki sposób wprowadzić do ewidencji instalację elektryczną z transformatorem i jak ją amortyzować

Joanna Gawrońska
Odkupiłem instalację elektryczną (używaną od czterech lat) od najemcy mojego budynku (budynek jest moim środkiem trwałym, który amortyzuję). Część instalacji jest wewnątrz budynku, a część stanowi zasilenie z transformatorem. Jak należy amortyzować ten środek trwały: jako całość stanowiącą odrębny środek trwały czy w jakiś inny sposób? Czy mogę amortyzować ten środek trwały w czasie skróconym (24 miesiące) ze względu na to, że był już używany? Jaka jest klasyfikacja środka trwałego? A może trzeba potraktować ten zakup jako dwa środki trwałe, tzn. wartość instalacji wewnątrz dopisać jako zwiększenie wartości środka trwałego, a instalację na zewnątrz amortyzować w jakiś inny sposób?

rada

 

Instalacje elektryczne wbudowane na stałe w konstrukcję budynku powinny zwiększyć jego wartość początkową. Wówczas instalację znajdującą się na zewnątrz budynku oraz transformator należy wprowadzić jako dwa odrębne środki trwałe. Jeżeli natomiast instalacja nie jest na stałe wbudowana w konstrukcję budynku i mogłaby stanowić samodzielny przedmiot np. sprzedaży lub właściciel jest w stanie ją zdemontować i zainstalować w innym budynku, to należy ją potraktować jako odrębny środek trwały łącznie z instalacją znajdującą się na zewnątrz. Do instalacji elektrycznej nie będzie można zastosować indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Jako używany środek trwały może być zakwalifikowany tylko transformator.

uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) do wyposażenia budynku zalicza się instalacje wbudowane w konstrukcję budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe.

W tym przypadku budynek, w którym zainstalowano instalację elektryczną, uległ ulepszeniu w wyniku modernizacji, a jego wartość wzrosła o wartość wydatków poniesionych na instalację elektryczną. Wobec tego środki trwałe w postaci:

l instalacji wewnątrz budynku - zwiększają wartość budynku, w którym się znajdują,

l instalacji na zewnątrz budynku - stanowią budowlę i zgodnie z KŚT zakwalifikowane są do rodzaju 210 jako rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe,

l transformatora - stanowią urządzenia techniczne, które zgodnie z KŚT zakwalifikowane są do rodzaju 613 jako stacje transformatorowe stałe i przewoźne.

Instalacje znajdujące się wewnątrz budynku

Wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na te środki, ponieważ w efekcie uległy one ulepszeniu na skutek przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji.

Za ulepszone uważa się środki trwałe, gdy suma poniesionych na nie wydatków w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i w wyniku ich poniesienia następuje wzrost wartości użytkowej środków trwałych w stosunku do wartości z dnia przyjęcia ich do używania, mierzonej m.in. okresem używania czy kosztami eksploatacji.

Na zwiększenie wartości budynku wpływa także jego wyposażenie, do którego zalicza się m.in. wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcję budynku na stałe, np. instalacje elektryczne, sanitarne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe. W myśl przepisów prawa budowlanego obiektem budowlanym jest bowiem m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

Także w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych definicja budowli obejmuje urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym urządzenia instalacyjne i inne urządzenia techniczne umożliwiające użytkowanie budowli.

Instalacje znajdujące się na zewnątrz budynku oraz transformator

W Klasyfikacji Środków Trwałych w podgrupie „21” wyszczególnione są w rodzaju „210” m.in. linie elektroenergetyczne przesyłowe naziemne lub podziemne oraz słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) i rozdzielcze.

Natomiast w podgrupie „61” KŚT wyszczególnione są w rodzaju „613” stacje transformatorowe stałe i przewoźne. Rodzaj ten obejmuje kompletne stacje transformatorowe miejskie, wiejskie i przemysłowe, z wyłączeniem stacji słupowych, posiadające nie więcej niż pięć pól rozdzielczych wysokiego napięcia oraz przewoźne i ruchome stacje transformatorowe.

Amortyzacja

Jednostka na dzień przyjęcia środka trwałego do używania powinna ustalić:

l metodę amortyzacji,

l okres lub stawkę amortyzacji.

Tabela. Metody amortyzacji

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

UWAGA!

Według przepisów podatkowych metoda amortyzacji nie może być zmieniana. Wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania środka trwałego.

Natomiast stawka amortyzacji dla celów:

l bilansowych może zostać zmieniona, tj. podwyższona lub obniżona, począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku obrotowego,

l podatkowych - stawka amortyzacji wynikająca z wykazu, może zostać zmieniona, tj. podwyższona lub obniżona, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany lub w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Zgodnie z klasyfikacją środków trwałych stawki amortyzacyjne wynoszą:

l dla grupy „2” - 4,5%,

l dla grupy „6” - 10%.

Dla celów ustawy o rachunkowości należy przyjąć okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Indywidualne stawki amortyzacyjne można ustalić dla używanych lub ulepszonych środków trwałych zaliczonych do grup 3-6 i 8 KŚT, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. W takim przypadku okres amortyzacji tych składników majątku uzależniony jest od ich wartości początkowej i nie może być krótszy niż:

l 24 miesiące - gdy ich wartość nie przekracza 25 000 zł; wówczas roczna stawka amortyzacyjna nie może być wyższa niż 50%;

l 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł; w takim przypadku roczna stawka amortyzacyjna nie może być wyższa niż 33,33%;

l 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach, zatem roczna stawka nie może być wyższa niż 20%.

Przedstawioną w przykładzie instalację elektryczną należy amortyzować z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek. Nie można w tej sytuacji zastosować indywidualnej stawki amortyzacyjnej, ponieważ instalacja wewnątrz budynku zwiększa jego wartość i jest zaliczona wraz z budynkiem do grupy „1” KŚT, a instalacja zewnętrzna sklasyfikowana jest w grupie „2”.

Amortyzację z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych ustalonych indywidualnie dla używanych lub ulepszonych środków trwałych można zastosować do transformatora, jeśli był wykorzystywany co najmniej przez sześć miesięcy.

Przykład

Jednostka posiada od pięciu lat budynek przemysłowy o wartości początkowej 3 000 000 zł. Dotychczasowe umorzenie - 375 000 zł. Kupiła też używaną instalację elektryczną razem z transformatorem, za kwotę 70 000 zł, z czego:

instalacja wewnątrz budynku, wbudowana na stałe w jego konstrukcję - 25 000 zł,

instalacja na zewnątrz budynku - 30 000 zł,

transformator - 15 000 zł.

Plan amortyzacji po zakupieniu instalacji elektrycznych razem z transformatorem

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l  art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l  art. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217

l  art. 16h ust. 2, art. 16i, art. 16j, art. 16k ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l  art. 22h ust. 2, art. 22i, art. 22j, art. 22k ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 219

l  art. 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l  rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz.U. Nr 112, poz. 1317; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2589

Joanna Gawrońska

biegły rewident

 
 
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.