| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Amortyzacja > Czy umorzenie odsetek, które tworzyły wartość początkową środka trwałego, powoduje konieczność zmiany wartości początkowej i amortyzacji

Czy umorzenie odsetek, które tworzyły wartość początkową środka trwałego, powoduje konieczność zmiany wartości początkowej i amortyzacji

Nasza spółka otrzymała od jednego z udziałowców oprocentowaną pożyczkę na realizację dwóch inwestycji (budowa linii produkcyjnych). Naliczone, choć niezapłacone, odsetki od pożyczki zwiększały wartość początkową realizowanych inwestycji. Po zakończeniu budowy i oddaniu do użytkowania jednej z linii rozpoczęliśmy jej amortyzację.Następnie część pożyczki oraz całość naliczonych odsetek została umorzona. Czy fakt ten spowoduje konieczność zmiany wartości początkowej środka trwałego oraz korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych? Proszę o przedstawienie skutków podatkowych wiążących się z uzyskanym umorzeniem oraz sposobu ujęcia opisanych operacji w księgach rachunkowych spółki.


RADA

Umorzenie odsetek dotyczących środka trwałego oddanego do używania i amortyzowanego nie stanowi przyczyny zmiany wartości początkowej tego składnika majątku spółki i nie spowoduje konieczności korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Jednocześnie umorzenie pożyczki oraz tej części odsetek, które zwiększyły wartość początkową środka trwałego, będzie stanowić dla spółki przychód podatkowy. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Spółka prawidłowo ustaliła wartość początkową realizowanej inwestycji, uwzględniając w niej odsetki naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania. Należy przypomnieć, że zgodnie z definicją kosztu wytworzenia środka trwałego (art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) kosztem tym jest:

wartość, w cenie nabycia, zużytych do jego wytworzenia: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Okoliczności nakazujące zmianę prawidłowo ustalonej wartości początkowej środka trwałego są określone w art. 16g ust. 13, 16 oraz 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Są nimi:

• ulepszenie środka trwałego lub

• trwałe odłączenia jego części składowych,

• przyłączenie części składowej wcześniej odłączonej od innego środka trwałego.

Żadna z tych sytuacji nie miała jednak miejsca w omawianym przypadku. Na dzień oddania środka trwałego do używania jego wartość początkowa została ustalona prawidłowo, a późniejsze umorzenie odsetek nie stanowi okoliczności uzasadniającej zmianę tej wartości. W efekcie (co jest naturalne) nie należy również korygować dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Potwierdzenie tego stanowiska odnajdujemy w postanowieniu Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 21 grudnia 2006 r., sygn. 1471/DPD2/423-143/06/MB. Organ podatkowy zajął tu również stanowisko w kwestii skutków podatkowych umorzenia odsetek dotyczących zrealizowanej inwestycji. W postanowieniu tym czytamy m.in.:

(...) Reasumując, umorzenie przez Pożyczkodawców odsetek od pożyczek, naliczonych do czasu zakończenia inwestycji i uwzględnionych przez Spółkę, jako pożyczkobiorcę, przy ustalaniu wartości początkowej inwestycji sfinansowanej środkami pochodzącymi z tych pożyczek, nie powoduje po stronie Spółki obowiązku korekty wartości początkowej inwestycji, w której uwzględnione zostały umorzone odsetki. W dacie oddania inwestycji do używania jej wartość początkowa została bowiem ustalona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powoduje natomiast powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy w kwocie odpowiadającej tej części umorzonych odsetek, która została uwzględniona w wartości początkowej inwestycji. Uzasadnieniem powyższego są następujące okoliczności:

- przedmiotowe odsetki, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, uwzględnione zostały w wartości początkowej środka trwałego i tym samym obciążają koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne, dokonywane od wartości początkowej tego środka;

- w świetle cytowanych powyżej przepisów, nawet po ustaniu okoliczności uzasadniających zaliczenie naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek do wartości inwestycji, nie powoduje obowiązku zmiany wartości początkowej tej inwestycji. W dacie oddania inwestycji do używania jej wartość początkowa została bowiem ustalona zgodnie z art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym dokonywane od niej odpisy amortyzacyjne mogą stanowić koszt podatkowy na podstawie art. 15 ust. 6 tej ustawy;

- umorzone odsetki stanowiły zobowiązanie Spółki wobec pożyczkodawców z tytułu zaciągniętych pożyczek, tym samym zmiana umów pożyczek, w zakresie odstąpienia od pobierania przez Pożyczkodawców odsetek od udzielonych pożyczek, skutkuje tym, że mamy do czynienia z umorzeniem zobowiązania, jakie miała Spółka wobec Pożyczkodawców.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »