| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Jak ująć w księgach skutki błędów z lat ubiegłych

Jak ująć w księgach skutki błędów z lat ubiegłych

W wyniku przeprowadzenia w 2007 r. kontroli podatkowej została stwierdzona niedopłata podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r. Ustalono dość znaczną kwotę zaległego podatku dochodowego wraz z odsetkami za nieterminową zapłatę. Kwota podatku została przez naszą spółkę uregulowana, ale wystąpiliśmy do urzędu skarbowego o rozłożenie spłaty odsetek na raty. W lipcu 2007 r. otrzymaliśmy pozytywną decyzję w tej sprawie i jeszcze w tym miesiącu zapłaciliśmy pierwszą ratę. Jak ująć w księgach rachunkowych 2007 r. odsetki oraz opłaty manipulacyjne: w pełnej kwocie ustalonej w decyzji urzędu skarbowego czy w kwocie naliczonej do końca grudnia 2006 r.?

 

Rada

 

Sposób ujęcia skutków kontroli podatkowej zależy od tego, czy kwota zaległego podatku wraz z odsetkami jest na tyle istotna, że kwalifikuje się do kategorii błędu podstawowego. Błąd podstawowy wykazuje się na koncie „Zysk/strata z lat ubiegłych”. Jeżeli kwota zaległego podatku nie jest istotna, ewidencjonuje się ją w koszty bieżącego roku.

uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że o tej porze sprawozdanie finansowe powinno być już zatwierdzone należy stwierdzić, że kwota odsetek i opłaty manipulacyjnej powinna być ujęta w księgach rachunkowych 2007 r. w pełnej wysokości, wynikającej z decyzji urzędu skarbowego. Brak zaległości w płatności zobowiązań finansowych traktuje się odrębnie; nie wpływa on na ujęcie zobowiązania z tytułu odsetek.

Wątpliwości powinny powstać przy ustaleniu sposobu ujęcia tych kwot. Z pytania wynika, że została ustalona dość znaczna kwota zaległego podatku dochodowego wraz z odsetkami za nieterminową zapłatę. Dlatego trzeba rozważyć, czy opisane zdarzenia zaksięgować na odpowiednich kontach:

l kosztów roku 2007 czy

l niepodzielonych wyników lat ubiegłych jako skutki błędu podstawowego.

Jeżeli w danym roku obrotowym (lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy) jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu podstawowego, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za ten rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1, czyli rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako „Zysk (strata) z lat ubiegłych”. Gdyby kwota zaległego podatku była istotna, powinna być uznana przez kierownika jednostki za błąd podstawowy.

Ustawa o rachunkowości nie wprowadziła definicji błędu podstawowego, dlatego zgodnie z art. 10 ust. 3 można zastosować postanowienia Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”, dotyczące błędów poprzednich okresów i istotności. Zgodnie z nimi „nieprawidłowości lub pominięcia - są istotne, jeżeli mogą, pojedynczo lub łącznie, wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego. Istotność uzależniona jest od wielkości i rodzaju pominięcia lub nieprawidłowości ocenianych w kontekście towarzyszących okoliczności. Czynnikiem rozstrzygającym może być wielkość i rodzaj pozycji lub kombinacji obu tych czynników”.

Ocena popełnionego błędu podstawowego należy do kierownika jednostki, gdyż ma charakter subiektywny i zależy od konkretnej sytuacji finansowej i majątkowej jednostki. Przy ustalaniu istotności można posiłkować się metodami stosowanymi przy badaniu sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, zgodnie z którymi za błąd nieistotny można uznać taki, który przykładowo nie spowoduje zmiany wyniku finansowego do 5%. Często stosuje się ilościowe (ustalone procentowo) poziomy istotności oparte na wielkościach zysku brutto, zysku netto, przychodów ze sprzedaży, sumy bilansowej, sumy aktywów netto (np. 5% zysku brutto czy 1% przychodu ze sprzedaży). Poziom istotności i sposób jego określenia powinny stanowić element zasad (polityki) rachunkowości jednostki.

Biorąc pod uwagę przedstawione zasady, należy stwierdzić, że kwota podatku dochodowego wraz z odsetkami może być ujęta następująco:

l uznanie przez kierownika jednostki za błąd podstawowy:

Wn „Zysk (strata) lat ubiegłych” - kwota wraz z odsetkami do końca 2006 r.

- w analityce „Strata z tytułu zaległego podatku dochodowego”

Ma „Rozrachunki z urzędem skarbowym”

l skutki finansowe zdarzenia nieuznane za błąd podstawowy:

Wn „Podatek dochodowy” - kwota zaległego podatku dochodowego

Wn „Koszty finansowe” - kwota odsetek

Ma „Rozrachunki z urzędem skarbowym” - kwota podatku wraz z odsetkami

Przykład

W wyniku przeprowadzanej w 2007 r. kontroli podatkowej została stwierdzona niedopłata podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r. Kwota zaległego podatku dochodowego wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę, naliczonymi do końca 2006 r., wynosi 5600 zł, w tym kwota zaległego podatku - 4000 zł, odsetki - 1600 zł. Odsetki przypadające na 2007 r. wynoszą 250 zł.

Wariant I

Kwota zaległego podatku dochodowego wraz z odsetkami - zgodnie z polityką rachunkowości jednostki - nie jest istotna.

Ewidencja księgowa

1. Zaksięgowanie podatku zaległego wraz z odsetkami:

Wn „Podatek dochodowy” 4 000

Wn „Koszty finansowe” 1 850

Ma „Rozrachunki z urzędem skarbowym” 5 850

2. Zapłata podatku wraz z odsetkami:

Wn „Rozrachunki z urzędem skarbowym” 5 850

Ma „Rachunek bankowy” 5 850

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wariant II

Kwota zaległego podatku dochodowego wraz z odsetkami - zgodnie z polityką rachunkowości jednostki - stanowi błąd podstawowy. Spółka spłaci zaległość w 10 ratach.

Ewidencja księgowa

1. Ewidencja błędu podstawowego:

Wn „Zysk (strata) lat ubiegłych” 5 600

- w analityce „Strata z tytułu zaległego podatku dochodowego”

Ma „Rozrachunki z urzędem skarbowym” 5 600

2. Ewidencja odsetek przypadających na 2007 r.:

Wn „Koszty finansowe” 250

Ma „Rozrachunki z urzędem skarbowym” 250

3. Księgowanie zapłaty rat w kolejnych 10 miesiącach:

Wn „Rozrachunki z urzędem skarbowym” 585

Ma „Rachunek bankowy” 585

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W latach następnych spłata kolejnych rat odsetek nie znajdzie odzwierciedlenia w rachunku zysków i strat. Spowoduje to wyłącznie zmniejszenie środków pieniężnych i zmniejszenie zobowiązań.

- art. 54 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

Teresa Fołta

biegły rewident

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK